Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Canterbury Fortællingerne

Chaucer, Geoffrey: Canterbury Fortællingerne, (1952, roman, engelsk) 👓
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
oversat af Mogens Boisen
illustrationer af H. Lawrence Hoffman (1911-1977, sprog: engelsk)
Detaljer
Canterbury Fortællingerne. Paa dansk ved Mogens Boisen. ♦ København, Martins Forlag, 1952. 348 [1] sider, illustreret + 10 farvetavler
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-8: Forord [signeret: Mogens Boisen].
 note til oversat titel På bagsiden af titelbladet: Illustrationerne er af H. Lawrence Hoffmann og venligst udlaant af Simon and Schuster, New York.
 note til oversat titel Uddrag af forordet: At langt den største part af den engelsktalende verden i dag læser Chaucer i prosaudgaver være min undskyldende begrundelse for, med undtagelse af et enkelt stykke, ikke at have oversat til vers. ... [Oversættelsen] er foretaget direkte efter Middle English, hvis ikke faa danske ord og vendinger jeg har søgt at bevare, hvor det var gørligt, ligesom oversættelsen i det hele taget tilstræber at slutte sig saa nær som overhovedet muligt til sproget i versene. I de talrige tvivlstilfælde vedrørende tolkninger af enkelte steder har jeg hovedsagelig raadspurgt Thomas Tyrwhitts ydderlige kommentarer.
 note til oversat titel Uddrag af forordet: ... i nærværende udgave [er] enkelte [historier] udeladt, og af følgende grunde: Priorindens fortælling virker paa baggrund af den nyeste tids raceforfølgelser i dag saa anstødelig, at den bør udgaa. Sognepræstens fortælling er meget langstrakt og kedelig. Af samme grund er munkens fortælling (men ikke hans prolog) om store mænds fald udeladt ... Endelig er en del af fortællingen om Melibeus - Chaucers egen - nemlig den omstændelige drøftelse af problemet med Melibeus's hævnkrig, udeladt.
Oversigt over andre udgaver:
1911 1. udgave: Prologen til Kanterborg-Historier. Paa Dansk ved Uffe Birkedal. ♦ 1911. 46 sider. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, Nr. 83)

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.