Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Skrifter

Etlar, Carit: Skrifter, (1888-90, roman, dansk)
af Carl Brosbøll
Detaljer
Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio, 1888-90. Bind 1-15
kollaps Noter
 note til titel Titelbladene har: Carit Etlar. (Carl Brosbøll).
 note til titel Alle bindene har forside-illustration.
kollaps Indhold

[1] Etlar, Carit: Herremænd. Fortællinger. ♦ V. Pio's Boghandels Forlag, 1888. 376 [1] sider (1888, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[1s005] Etlar, Carit: Degnen. Side [5]-103 (1888, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s127] 1. udgave: Degnen. Side [127]-252

[1s105] Etlar, Carit: Marquards Bæger. Side [105]-56 (1888, novelle(r))
1860 i: Skrifter [10s131] 1. udgave: Marquards Bæger. Side [131]-96

[1s157] Etlar, Carit: En Pranger. Side [157]-92 (1888, novelle(r))
1855 indgår i: Flygtende [s319] 1. udgave: Prangeren. En Fortælling. Side [319]-72

[1s193] Etlar, Carit: Junkeren til Agersbøl. Side [193]-289 (1888, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s045] 1. udgave: Junkeren til Agersbøl. Side [45]-190

[1s291] Etlar, Carit: I Løndom. Side [291]-346 (1888, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s191] 1. udgave: I Løndom. Side [191]-274

[1s347] Etlar, Carit: Undermaaleren. Side [347]-76 (1888, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s001] 1. udgave: Undermaaleren fra Restrup. Side [1]-44

[2] Etlar, Carit: Krigsbilleder. ♦ V. Pio's Boghandels Forlag, 1888. 281 [1] sider (1888, roman)
1865 i: Skrifter [18] 1. udgave: Krigsbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1865. 350 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 5-8: Indledning.
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 387) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[3] Etlar, Carit: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ V. Pio's Boghandels Forlag, 1889. 170 sider (1889, roman)
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[4-2-] Etlar, Carit: Medens de kæmpe. Fortællinger. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandel, 1889. 185 [1] sider (1889, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 181) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[4-2-s005] Etlar, Carit: To Beilere. Side [5]-37 (1889, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s005] 1. udgave: To Beilere. Side [5]-45

[4-2-s039] Etlar, Carit: Pouls Drømme. Side [39]-98 (1889, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s047] 1. udgave: Pouls Drømme. Side [47]-125

[4-2-s099] Etlar, Carit: En Skattegraver. Side [99]-151 (1889, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s127] 1. udgave: En Skattegraver. Side [127]-94

[4-2-s153] Etlar, Carit: For gammel. Side [153]-85 (1889, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [a] 1. udgave: For Gammel

[4-3-] Etlar, Carit: Medens de kæmpe. Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandel, 1893. 181 [1] sider (1893, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Titelblad har: Carit Etlar. (Carl Brosbøll).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[4-3-s005] Etlar, Carit: To Beilere. Side [5]-36 (1893, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s005] 1. udgave: To Beilere. Side [5]-45

[4-3-s037] Etlar, Carit: Pouls Drømme. Side [37]-96 (1893, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s047] 1. udgave: Pouls Drømme. Side [47]-125

[4-3-s097] Etlar, Carit: En Skattegraver. Side [97]-148 (1893, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s127] 1. udgave: En Skattegraver. Side [127]-94

[4-3-s149] Etlar, Carit: For gammel. Side [149]-81 (1893, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [a] 1. udgave: For Gammel

[5] Etlar, Carit: Vaabenmesteren. Fortælling. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1889. 175 sider (1889, roman)
1856 1. udgave: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider
kollaps Noter
 note til titel 4. Udgave, 1893.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[5] Etlar, Carit: Vaabenmesteren. Fortælling. 4. Udgave (1893, roman)
1856 1. udgave: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider

[6] Etlar, Carit: Broget Selskab. Fortællinger. Anden Udgave. ♦ V. Pio, 1889. 333 [1] sider (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21] 1. udgave: Broget Selskab. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868-69. I-II, 219 [1] + 188 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 187) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[6s005] Etlar, Carit: Gjengangeren paa Palsgaard. Side [5]-51 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s001] 1. udgave: Gjengangeren på Palsgaard. Side [1]-59

[6s052] Etlar, Carit: Munken fra Herrevad. Side [52]-65 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s059] 1. udgave: Munken fra Herrevad. Side 59-76

[6s066] Etlar, Carit: En Maskerade. Side [66]-82 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s076] 1. udgave: En Maskerade. Side 76-97

[6s083] Etlar, Carit: Poul Rytter. Side [83]-95 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s097] 1. udgave: Poul Rytter. Side 97-113

[6s096] Etlar, Carit: Den Stærkeste. Side [96]-111 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s113] 1. udgave: Den Stærkeste. Side 113-32

[6s112] Etlar, Carit: To Streger. Side [112]-43 (1889, novelle(r))
1866 indgår i antologien: Vintergrønt [s214] 1. udgave: To Streger. Side 214-42

[6s144] Etlar, Carit: Offe Dyres Drenge. Side [144]-61 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s172] 1. udgave: Offe Dyres Drenge. Side 172-93

[6s162] Etlar, Carit: Kun ikke Navnet. Side [162]-82 (1889, novelle(r))
[6s183] Etlar, Carit: Naar Hjertet vaagner. Side [183]-235 (1889, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s094] 1. udgave: Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar (Neumann). Side 94-123

[6s236] Etlar, Carit: En Hofdame. Side [236]-59 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s068] 1. udgave: En Hofdame. Side 68-97

[6s260] Etlar, Carit: Jeg! Side [260]-78 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s098] 1. udgave: Jeg! Side 98-121

[6s279] Etlar, Carit: Aron Isak. Side [279]-300 (1889, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s045] 1. udgave: Aron Isak og hans Familie. En Fortælling af Carit Etlar (Otto Bache). Side 45-57

[6s301] Etlar, Carit: Fredens Mænd. Side [301]-08 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s149] 1. udgave: Fredens Mænd. Side 149-57

[6s309] Etlar, Carit: Et kongeligt Eventyr. Side [309]-33 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s158] 1. udgave: Et kongeligt Eventyr. Side 158-88

[7] Etlar, Carit: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar (Carl Brosbøll). Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1889. 224 sider (1889, roman)
1863 i: Skrifter [16] 1. udgave: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1863. 271 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[8] Etlar, Carit: Hedemanden og Diggrevens Børn. To Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1889. 221 [1] sider (1889, roman)
1840 1. udgave: Hedemanden. Et Billede fra Jyllands Vestkyst. Af Carit Etlar, Forfatter til Smuglerens Søn o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 240 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 235) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[8s131] Etlar, Carit: Diggrevens Børn. Side [131]-221 (1889, roman)
1840 1. udgave: Diggrevens Børn. En Fortælling. Af Carit Etlar, Forfatteren til Smuglerens Søn, o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 130 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 367) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[9] Etlar, Carit: Haabløs. Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1889. 198 [1] sider (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel [Nyt oplag?], 1896.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[9s001] Etlar, Carit: Skiernerne. Side [1]-102 (1890, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s001] 1. udgave: Skiernerne. En Fortælling. Side [1]-125

[9s103] Etlar, Carit: Dyrekjøbt. Side [103]-38 (1890, novelle(r))
1857 indgår i: Haabløs [s108] 1. udgave: Dyrekjøbt. Side 108-48

[9s139] Etlar, Carit: Else. Side [139]-73 (1890, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s173] 1. udgave: Else. Side [173]-216

[9s175] Etlar, Carit: Dødsseileren. Side [175]-98 (1890, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s217] 1. udgave: Dødsseileren. Side [217]-46

[10] Etlar, Carit: Ingola. En Fortælling. Tredie Udgave ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 1.-2. Del, 520 sider (fortløbende pagineret) (1890, roman)
1847 1. udgave: Ayella. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1847. 308 sider
1854 1. udgave: Hertuginde Teyano. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Chr. Steen & Sønn, 1854. 325 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (Første Del, starter på pdf-side 211) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Anden Del, starter på pdf-side 487) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[11] Etlar, Carit: Krøniker. Fortalte af Carit Etlar (Carl Brosbøll). ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 206 [1] Sider (1890, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[11s005] Etlar, Carit: Pantins Krønike. Side [5]-108 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s003] 1. udgave: Pantins Krønike. Side [3]-132

[11s109] Etlar, Carit: Kains Slægt. Side [109]-206 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s133] 1. udgave: Kains Slægt. Side 133-252
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for de tre noveller. Indledningsafsnit på siderne [111]-18.

[11s119] Etlar, Carit: En polsk Fyrste. Side [119]-52 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s145] 1. udgave: En Polsk Fyrste. Side 145-85

[11s153] Etlar, Carit: Skipper Ellen. Side [153]-90 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s186] 1. udgave: Skipper Ellen. Side 186-234

[11s191] Etlar, Carit: Et Pleiebarn. Side [191]-206 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s235] 1. udgave: Et Pleiebarn. Side 235-52

[12] Etlar, Carit: Smuglerens Søn. En Fortælling. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 181 sider (1890, roman)
1839 1. udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 219) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[13] Etlar, Carit: Madsalune. En Fortælling. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 222 sider (1890, roman)
1841 1. udgave: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler Chr. Steen, 1841. 308 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[14] Etlar, Carit: Reisende. Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 182 [1] sider (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side [7]-12: [Indledende rammefortælling uden titel, fortsætter på side 54, 113].
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 233) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[14s013] Etlar, Carit: Doktoren fra Sindbjerg. Side [13]-53 (1890, novelle(r))
1859 i: Skrifter [1s016] 1. udgave: Doktoren fra Sindbjerg. Side 16-68

[14s055] Etlar, Carit: En Mands Regimente. Side [55]-113 (1890, novelle(r))
1859 i: Skrifter [1s069] 1. udgave: En Mands Regimente. Side 69-142

[14s115] Etlar, Carit: Echenoque. Side [115]-82 (1890, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [c] 1. udgave: Echenoque

[15] Etlar, Carit: Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. To Fortællinger. Femte Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 640 sider (1890, roman)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Lolland-Falster Stifts-Tidende 4-12-1890, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream

[15s407] Etlar, Carit: Dronningens Vagtmester. Fortsættelse af "Gjøngehøvdingen". Side [407]-640 (1890, roman)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 417) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek