Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Ayella

Etlar, Carit: Ayella, (1847, roman, dansk) 👓
af Carl Brosbøll
Detaljer
Ayella. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1847. 308 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [309]: Efterskrivt. Stoffet til tre af denne Fortællings Episoder har tidligere været benyttet i Liunges Morgenblad, men fremkommer her i en aldeles omarbeidet Form. Ligheden mellem "Avensforth" og en Novelle, som for kort Tid siden stod i et af vore Dagblade, grunder sig derimod i, at jeg meddeelte Stoffet til en Bekjendt, som behandlede det med nogle Forandringer.
 note til forfatter I Dansk Bogfortegnelse under Etlar, Carit (J.C.C. Brosböll).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
Oversigt over andre udgaver:
1862 i: Skrifter [14-15] Senere udgave: Ingola. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1862. 1.-2. Deel, 349 + 317 sider
1890 i: Skrifter [10] Senere udgave: Ingola. En Fortælling. Tredie Udgave ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 1.-2. Del, 520 sider (fortløbende pagineret)

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.