Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Digte

Wessel, J. H.: Samlede Digte, (1845, digte, dansk) 👓
udgiver: A.E. Boye
Detaljer, denne udgave
Samlede Digte. Udgivne ved A. E. Boye. Med nogle tildels utrykte Leiligheds-Vers, en Biographie og Anmærkninger. Andet Oplag, i to Dele. ♦ Kiøbenhavn, C.A. Reitzel, 1845. Deel 1-2, 175 + 160 sider
kollaps Noter
 note til titel Deel 1, side [iii-iv]: Til Det Norske Selskab i Christiania [signeret: Kiøbenhavn, i Mai 1832. A.E. Boye].
 note til titel Deel 1, side v-xi: Fortale til første Oplag, 1832.
 note til titel Deel 1, side xi-xiv: J.H. Wessel's Skrifters Literatur.
 note til titel Deel 2, side [iii-iv]: Forerindring [signeret: Kiøbenhavn, den 20de December 1844].
 note til titel Af forordet i del 2: De fire Smaavers, som i denne 2den Deel slutte de Wessel i Tidsskrifter eller ved Tradition tillagte Digte, ere tilføiede i dette nye Oplag og findes ikke i det forrige.
 url Fuld visning af bogen, Første Deel, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen, Anden Deel, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
1832 1. udgave: Samlede Digte. Udgivne ved A. E. Boye. ♦ 1832. 304 sider

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.