Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Digte

Wessel, J. H.: Samlede Digte, (1832, samling, dansk) BDsupp:sp767
af Johan Herman Wessel
udgiver: A.E. Boye
Detaljer
Samlede Digte. Udgivne ved A. E. Boye. ♦ 1832. 304 sider
kollaps Noter
 note til titel 3. udgave, 1861. 459 sider.
 note til titel 4. udgave, 1877.
Oversigt over andre udgaver:
1845 Senere udgave: Samlede Digte. Udgivne ved A. E. Boye. Med nogle tildels utrykte Leiligheds-Vers, en Biographie og Anmærkninger. Andet Oplag, i to Dele. ♦ Kiøbenhavn, C.A. Reitzel, 1845. Deel 1-2, 175 + 160 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.