Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udvalgte prosaiske Skrifter

Musset, Alfred de: Udvalgte prosaiske Skrifter, (1885, tekster, fransk) EMP4489
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
oversat af Oscar Arlaud
Detaljer
Udvalgte prosaiske Skrifter. Oversatte af Oscar Arlaud. ♦ Eibe, 1885. Bind 1-2, 431 + 358 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1 også med titlen: Udvalgte dramatiske Arbejder.
 note til oversat titel Bind 2 også med titlen: Udvalgte Noveller.
 note til oversat titel Ved slutningen af hver novelle: Anmærkninger.
 anmeldelse Vejle Amts Folkeblad 23-9-1884, side 3 [Anmeldelse af 1-3. Hæfte, signeret -st.].
 anmeldelse Politiken 8-11-1884, side 1 [Anmeldelse af 1-3. Hæfte af Carl Michelsen].
kollaps Indhold

[1a] Musset, Alfred de: Adrea del Sarto (1885, dramatik)
originaltitel: André del Sarto, 1833

[1b] Musset, Alfred de: Man skal ingenting forsværge (1885, dramatik)
originaltitel: Il ne faut jurer de rien, 1836
kollaps Noter

[1c] Musset, Alfred de: En Caprice (1885, dramatik)
1865 1. udgave: En Caprice. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 189)

[1d] Musset, Alfred de: En Dør maa være aaben eller lukket (1885, dramatik)
kollaps Noter

[1e] Musset, Alfred de: Bettina (1885, dramatik)
originaltitel: Bettine, 1851

[1f] Musset, Alfred de: Carmosina (1885, dramatik)
originaltitel: Carmosine, 1850

[2a] Musset, Alfred de: Modermærket (1885, novelle(r))
1872 i: Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [5d] 1. udgave: Skjønhedspletten

[2b] Musset, Alfred de: Margot (1885, novelle(r))
1869 indgår i antologien: Fortællinger og Skizzer [a] 1. udgave: Margot

[2c] Musset, Alfred de: Camilla (1885, novelle(r))
1845 1. udgave: Et sjeldent Ægteskab. ♦ 1845. 174 sider. (Fremmede Belletrister, 12)

[2d] Musset, Alfred de: Emmeline (1885, novelle(r))
originaltitel: Emmeline, 1837

[2e] Musset, Alfred de: Armbaandet (1885, novelle(r))
1855 1. udgave: Javottes Armbaand. "Dagbladets" Feuilleton. ♦ 1855. 61 sider. (Mindre Fortællinger af fremmede Forfattere, 4)

[2f] Musset, Alfred de: Croisilles (1885, novelle(r))
1875 indgår i: Noveller [c] 1. udgave: Croisilles

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.