Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Thatlei,

anonym: Thatlei,, (1774, novelle(r), engelsk) BD4:sp487
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
andet: Samuel Richardson (1689-1761, sprog: engelsk)
Detaljer
Thatlei, eller den af sine Lidenskaber hendragne og igien lykkeligen til Eftertanke bragte Engelske Adelsmand ... En Engelsk Historie af Grandisson. ♦ Kbh., 1774. 80 sider
kollaps Noter
 Bog Hakon Stangerup: Romanen i Danmark i det attende Aarhundrede. En komparativ Undersøgelse. Levin & Munksgaards Forlag, 1936: side 230: Dette Skrift er en fuldstændig slavisk Richardson-Kopi. Helten er en Lovelace, der ved Himmelens Indgriben omvender sig til Dyden.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.