Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Fortællinger

Rahbek, K. L.: Samlede Fortællinger, (1804-14, roman, dansk) BD4:sp448
af Knud Lyne Rahbek
Detaljer
Samlede Fortællinger. ♦ Kbh., Trykt og forlagt af Joh.Fr. Schultz, 1804-14. 1.-4. Bind, 498 + 494 + 472 + 440
kollaps Noter
 note til titel Indhold, bind 1, 1804: Baron Wahlheim. Hanna von Ostheim. Sandsigeren eller Modens Sæder. Camill og Constance. Sølvbrylluppet. Mindesmærkerne.
 note til titel Indhold, bind 2, 1805: Bomhuset. Carl Melnek. Klintekorset paa Møen. Selvmorderen af Kiærlighed. Børnekopperne.
 note til titel Indhold, bind 3, 1806: Frederik ++r eller Troskyld og Quindelist. Eulalia Mainau. Minnehold eller Den uægte Kiærlighed. Georg Liebners Breve indeholdende Melneks Endeligt. Til Læserne: hvori en kort Udtalelse af Camills og Constances senere Skiæbne.
 note til titel Indhold, bind 4, 1814: Sløret: en Fortælling i Breve. Duellen.
kollaps Indhold

[2a] Rahbek, K. L.: Bomhuset (1805, novelle(r))
1793 i: Prosaiske Forsøg [3a] 1. udgave: Bomhuset. En Fortælling

[2b] Rahbek, K. L.: Carl Melnek (1805, roman)
[2c] Rahbek, K. L.: Klintekorset paa Møen (1805, roman)
[2d] Rahbek, K. L.: Selvmorderen af Kiærlighed (1805, roman)
[2e] Rahbek, K. L.: Børnekopperne (1805, roman)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.