Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Prosaiske Forsøg

Rahbek, K. L.: Prosaiske Forsøg, (1785-1806, samling, dansk) BD4:sp167
af Knud Lyne Rahbek
Detaljer
Prosaiske Forsøg. ♦ Schultz, 1785-1806. [1]-8 Samling, 222 + 226 + 194 + 219 + 200 + (xii + 170) + 190 + 8
kollaps Noter
 note til titel Forfatterens navn er først angivet på 7. samlings titelblad.
 note til titel 1-3. Samling, 2. Oplag. Kbh., 1794-98.
 note til titel 1. Samling, 3. Oplag. Kbh., 1798.
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf, bind 4).  Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf, bind 4).  Link til ekstern webside www.kb.dk
kollaps Indhold

[1a] Rahbek, K. L.: Baron Wahlheim. En Fortælling (1785, novelle(r))
[1b] Rahbek, K. L.: Den Fortrolige. Alvorligt Skuespil i 1 Act (1785, dramatik)
[1c] Rahbek, K. L.: Sophie Braunek. Skuespil i tree Acter (1785, dramatik)
[2a] Rahbek, K. L.: De latterlig Følsomme. Lystspil i een Act efter Molieres Les precieufes ridicules (1790, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1786 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [10s425] 1. udgave: De latterlig peene Jomfruer. Komedie i een Akt. Oversat efter Molieres: Precieuses Ridicules [af Knud L. Rahbek]. Side [425]-74

[2b] Rahbek, K. L.: Hanna von Ostheim eller Den kierlige Kone (1790, dramatik)
[2c] Rahbek, K. L.: Sandsigeren eller Modens Sæder. En Fortælling (1790, novelle(r))
[3a] Rahbek, K. L.: Bomhuset. En Fortælling (1793, novelle(r))
1805 i: Samlede Fortællinger [2a] Senere udgave: Bomhuset
1902 indgår i: Fortællinger fra Oplysningstiden [a] Senere udgave: Bomhuset

[3b] Rahbek, K. L.: Carl Melneks Barndom og første Ungdom. En Fortælling (1793, novelle(r))
[4] Rahbek, K. L.: Sommeren eller det kiøbenhavnske Landlevnet. Lystspil i fem Acter (1796, dramatik)
[5a] Rahbek, K. L.: Eulalia Meinau. En Fortælling, 1. Stykke (1798, novelle(r))
[5b] Rahbek, K. L.: Melneks Læreaar. En Fortsættelse (1798, novelle(r))
[6] Rahbek, K. L.: Camill og Constance. Et Revolutions Skilderie (1799, novelle(r))
[7a] Rahbek, K. L.: Melneks Prøveaar (1806, novelle(r))
[7b] Rahbek, K. L.: Georg Liebners Breve indeholdende Melneks Endeligt (1806, novelle(r))
[8a] Rahbek, K. L.: Eulalia Meinau. 2. Stykke (1806, novelle(r))
[8b] Rahbek, K. L.: Til Læserne. Hvori et kort Udkast af Camills og Constances senere Skiæbne (1806, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.