Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Ridder Peveril paa Høien

Scott, Walter: Ridder Peveril paa Høien, (1825, roman, engelsk) EMP1224 BD4:sp485
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af L.J. Flamand
oversat af Peter Salomon Martin
Detaljer
Ridder Peveril paa Høien. En Fortælling. ♦ 1825. Deel 1-4, 248 + 271 + 287 + 296 sider
originaltitel: Peveril of the Peak, 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1-2: Overs. ved F. Lamand. Del 3-4: Overs. ved P.S. Petersen [Martin].
Oversigt over andre udgaver:
1866 i: Samlede Romaner [15-16/14-15] Senere udgave: Peveril fra Aasen. Overs. af L. Moltke. I to Dele. ♦ 1866. 397 + 473 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.