Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Reynicke Fosz

anonym: Reynicke Fosz, (1656, digte, tysk) BD4:sp267
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Herman Veigere
illustrationer af Erhard Altdorfer (1480-1561, sprog: tysk)
Detaljer
Reynicke Fosz. Oc er ene deylig oc lystig Bog, ... som for 105 Aar er fordansket, aff Herman Weigere. Nu paa ny igien tryckt ♦ paa Peter Hakis Bogt. oc Christian Eckhorst Bogb. Bekaastning, 1656. Kvartformat, 614 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Reynicke Fosz, Oc er en deylig oc lystig Bog, med mange skiønne Historier, lystige Rjm, Exempel oc herlige Figurer, som for 105 Aar er fordansket, Aff Herman Weigere, Nu paa ny igien tryct Paa Peter Hakis Bogt. oc Christian Eckhorst Bogb. Bekaastning. Anno M.DC.LVI.
 note til oversat titel De 42 store og 49 små træsnit er helt identiske med Dietz' tyske udgave fra 1539 og 1549 (begge udgivet i Rostock), så det må antages at det er de samme træblokke der er benyttet.
 note til oversat titel Træsnittene tilskrives Erhard Altdorfer.
 note om bogauktion Et eksemplar solgt på Bruun Rasmussens Auktioner 2014 for 18.000 kr.
Oversigt over andre udgaver:
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.