Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

En reisende Mekanikus

Cramer, C. G.: En reisende Mekanikus, (1803-1808, roman, tysk) EMP1785 BD4:sp457
af Karl Gottlob Cramer (1758-1817, sprog: tysk)
oversat af Wilhelm Adolph Thanch
oversat af Fr. Møller
Detaljer
En reisende Mekanikus. Erasmus Schleichers selsomme Eventyr, Levnet og Meninger. ♦ 1803-08. Deel 1-4, 350 + 270 + 340 + 338 sider
originaltitel: Leben und Meinungen Erasmus Schleichers, 1789
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1-2 oversat af W.A. v. Thanch, del 3-4 oversat af F. Møller.
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1794, bind 1, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1805, bind 2, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1805, bind 3, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1805, bind 4, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.