Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Gottlob Cramer (1758-1817)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Cramer, C. G.: En reisende Mekanikus. Erasmus Schleichers selsomme Eventyr, Levnet og Meninger. ♦ 1803-08. Deel 1-4, 350 + 270 + 340 + 338 sider (1803-1808, roman) EMP1785 BD4:sp457
originaltitel: Leben und Meinungen Erasmus Schleichers, 1789
Detaljer
oversat af Wilhelm Adolph Thanch (d. 1809)
oversat af Fr. Møller
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1-2 oversat af W.A. v. Thanch, del 3-4 oversat af F. Møller.
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1794, bind 1, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1805, bind 2, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1805, bind 3, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tyske tekst, udgave af 1805, bind 4, på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 Bog Cramer, C. G.: Grilledalen. En Naturskildring af menneskelig Kraft og Svaghed. Overs. af G.T. Bang. Christianshavn, 1809. 102 sider (1809, roman) EMP1786 BD4:sp456
originaltitel: Grillenthal, 1801
Detaljer
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: Udtog af "Forfatterens Fortale".
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden