Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Madame de Maintenon

Genlis, F. de: Madame de Maintenon, (1812, roman, fransk) EMP4252 BD4:sp490
af Félicité de Genlis (1746-1830, sprog: fransk)
oversat af Jens Henrik Lund
Detaljer
Madame de Maintenon som Fortsættelse af Hertuginde de la Valliere. Overs. ved J. H. Lund. To Dele. ♦ 1812. xiv + 296 sider (fortsat paginering)
originaltitel: Mme de Maintenon, 1806
Oversigt over andre udgaver:
1811 Samhørende, 2. del af: Hertuginde de la Vallière. Overs. ved J. H. Lund. To Dele ♦ 1811. xii + 307 sider (fortsat paginering)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.