Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Félicité de Genlis (1746-1830)

Sprog: fransk
(henvisning) de Genlis, Félicité

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog M*** de G.....: L'heureuse famille. Conte morale. ♦ Copenh., 1768 (1768, roman) BD4:sp490
Detaljer
1770 Senere udgave: Den lykkelige Familie. En Moralsk Fortælling af M*** af G... udarbeidet i det Franske Sprog og nu overs. i det Danske. ♦ 1770. 60 sider
 Bog anonym [Genlis, Félicité]: Den lykkelige Familie. En Moralsk Fortælling af M*** af G... udarbeidet i det Franske Sprog og nu overs. i det Danske. ♦ 1770. 60 sider (1770, roman) EMP4247 BD4:sp490
Detaljer
oversat af Anonym
1768 1. udgave: L'heureuse famille. Conte morale. ♦ Copenh., 1768
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes også i et titeloplag uden år.
 note til oversat titel Side 5-8: Fortale [signeret: Oversætteren].
 Bog Genlis, F. de: Aftenerne paa Lyst-Slottet. Overs. af det Franske ved C. W. K. Bull. ♦ 1786-89. Deel 1-4, 364 + 378 + 380 + 350 sider (1786-89, roman) EMP4248 BD4:sp490
originaltitel: Les veillées du château de Champcery, 1784
Detaljer
oversat af Claus Wilhelm Koren Bull (1761-1806)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Fortale [signeret "Oversætteren"].
 note til oversat titel Del 1, side 353-64, del 2, side 285-378, del 3, side 322-80, del 4,side 337-48: Anmerkninger.
 note til oversat titel Del 4, side 349-50: Efterretning [signeret "Forlæggeren"].
 note til oversat titel Kun del 1 oversat af C.W.K. Bull. 2. del og 3.-4. del er oversat af to andre anonyme oversættere.
 Bog anonym [Genlis, Félicité]: Hertuginden af C***. En italiensk Dames Historie, skreven af hende selv, og for dens Merkværdigheds skyld oversadt af det franske i det danske Sprog af A. N. Hessel. ♦ 1790. 90 sider (1790, roman) EMP4249 BD4:sp490
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Andreas Nicolaj Hessel (1719-1804)
kollaps Noter
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Forerindring [signeret "Oversætteren"].
 note til oversat titel 16 upaginerede sider: Subscribentere.
 Bog Genlis, F. de: De ubesindige Løfter eller Enthousiasmen. ♦ 1799. Deel 1-2, 352 + 367 sider (1799, roman) EMP4250 BD4:sp490
originaltitel: Les voeux tétéraires, 1799
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 3-4: Forfatterindens Dedication til Lady Cdw. Fitz Gerald og Mad. Henriette Mathiesen.
 Bog Genlis, F. de: Hertuginde de la Vallière. Overs. ved J. H. Lund. To Dele ♦ 1811. xii + 307 sider (fortsat paginering) (1811, roman) EMP4251 BD4:sp490
originaltitel: La duchesse de la Vallière, 1804
Detaljer
oversat af Jens Henrik Lund (1786-1823)
1812 Samhørende, fortsættes af (2. del): Madame de Maintenon som Fortsættelse af Hertuginde de la Valliere. Overs. ved J. H. Lund. To Dele. ♦ 1812. xiv + 296 sider (fortsat paginering)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-xii: [Fragment af forfatterens "Fortale"].
 Bog Genlis, F. de: Madame de Maintenon som Fortsættelse af Hertuginde de la Valliere. Overs. ved J. H. Lund. To Dele. ♦ 1812. xiv + 296 sider (fortsat paginering) (1812, roman) EMP4252 BD4:sp490
originaltitel: Mme de Maintenon, 1806
Detaljer
oversat af Jens Henrik Lund (1786-1823)
1811 Samhørende, 2. del af: Hertuginde de la Vallière. Overs. ved J. H. Lund. To Dele ♦ 1811. xii + 307 sider (fortsat paginering)
 Bog Genlis: Fortællinger og historiske Noveller. Af Brulart de Seillery, Grevinde af Genlis. Overs. ved J.H. Lund. ♦ Kbh., 1820. Deel 1, 371 sider (1820, novelle(r)) EMP4253 BD4:sp491
Detaljer
oversat af Jens Henrik Lund (1786-1823)
kollaps Noter
 note til titel På fransk udgør novellerne samlingen: Contes moraux et nouvelles historiques, 1-6, 1802-15.
kollaps Indhold

[a] Genlis: Kierlighed ved Hoffet. Historisk Novelle (1820, novelle(r))
originaltitel: Mlle de Clermont, 1802-15

[b] Genlis: Den forunderlige Saphir, eller Lykkens Talisman. Østerlandsk Fortælling (1820, novelle(r))
originaltitel: Le saphir merveilleux, 1802-15

[c] Genlis: Frafaldet eller Hoved og Hierte i Strid (1820, novelle(r))
originaltitel: L'apostasie, 1802-15

[d] Genlis: Prindsessen af Ursini. Historisk Novelle (1820, novelle(r))
originaltitel: La princesse des Ursins, 1802-15

[e] Genlis: Slottet Kolmeras (1820, novelle(r))
originaltitel: Le châteaux de Kolméras, 1802-15

[f] Genlis: Manden fra Landet eller Hiertens-Godhed seirer (1820, novelle(r))
originaltitel: Le bonhomme, 1802-15
 Bog Genlis, Madame de: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [1f]] Den hæderlige Forstillelse (1820, novelle(r)) EMP 9

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden