Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Comedier

Overskou, Th.: Comedier, (1850-, dramatik, dansk) 👓
af Thomas Overskou
Detaljer
Comedier. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Eduard Meyer [bind 6: Th. Gandrup], 1850-1853. Bind 1-6, 250 + 236 + 257 + 246 + 197 + (48 + 103 + [8] + 96)
kollaps Noter
 note til titel Bind 6 er ikke fortløbende pagineret, og hvert stykke har eget titelblad.
 note til titel Bind 6 har også titelbladet: Nyeste dramatiske Arbeider. (Supplement til Overskous Comedier). Første Bind.
 note til titel Hertil blev udgivet portrætsamling på 28 blade (Bd. 1: Rosenkilde, Phister, Fru Heiberg, Wiehe og Foersom, Bd. 2: W.C. Holst, Madam Sødring, C. Kragh, Madam Nielsen og C. Winsløw, Bd. 3: Nielsen, Frydendahl, Ryge, Knudsen og Madam Phister, Bd. 4: Schwartzen, Lindgreen, Hultmann, Madam Larcher og Stage, Bd. 5: Kirchheiner, Overskou, Schram, Hansen og Madam Winsløw, Bd. 6: Ad. Rosenkilde, Madam Rosenkilde og Edv. Hansen).
 url Bind 1-5 i skannet udgave på:  Link til ekstern webside Hathi Trust, digitaliseret af Google
 url To versioner: henholdsvis bind 1-7 og bind 1-6 i skannet udgave på:  Link til ekstern webside Hathi Trust, digitaliseret af Google
kollaps Indhold

[1:s1] Overskou, Th.: Tre Maaneder efter Brylluppet. Lystspil i fem Acter. (1828). Side 1-117 (1850, dramatik)
1828 1. udgave: Tre Maaneder efter Brylluppet. Originalt Lystspil i 5 Acter. [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 4)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[1:s119] Overskou, Th.: En Bryllupsdags Fataliteter. Lystspil i to Acter. (1840). Side 119-94 (1850, dramatik)
1840 1. udgave: En Bryllupsdags Fataliteter. Originalt Lystspil i to Acter, af Th. Overskou. Kjøbenhavn, Schubothe, 1840. 24 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 118)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[1:s195] Overskou, Th.: Kunstnerliv eller den Ene Arbeidet, den Anden Lønnen. Vaudeville i een Act. (1832). Side 195-250 (1850, dramatik)
1832 1. udgave: Kunstnerliv eller den Ene Arbeidet, den Anden Lønnen. Udg. af Ferd. Printzlau. ♦ Kbh., 1832
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[2:s1] Overskou, Th.: Østergade og Vestergade eller Det er Nytaarsdag i Morgen! Lystspil i 5 Acter. (1828). Side 1-133 (1851, dramatik)
1828 1. udgave: Østergade og Vestergade eller: Det er Nytaarsdag i Morgen. Originalt Lystspil i 5 Acter. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 12)
kollaps Noter
 note til titel Side 3-14: Forord, skrevet i 1840.
 note til titel Også solgt separat.

[2:s135] Overskou, Th.: Misforstaaelse paa Misforstaaelse. Lystspil i een Act. (1828). Side 135-80 (1851, dramatik)
1828 1. udgave: Misforstaaelse paa Misforstaaelse. Originalt Lystspil i 1 Act. [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 5)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[2:s181] Overskou, Th.: Hvilken er den Rette? Vaudeville i 1 Act. (1829). Side 181-236 (1851, dramatik)
1829 1. udgave: Hvilken er den Rette? Vaudeville i 1 Act. [Kbh., 1829]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 23)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[3:s1] Overskou, Th.: Kjærlighedens Forsyn. Lystspil i 5 Acter. (1851). Side 1-133 (1851, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[3:s135] Overskou, Th.: Capriciosa eller Familien i Nyboder. Folkecomedie i 5 Acter. (Med A. L. Arnesen). (1836). Side 135-257 (1851, dramatik)
af A.L. Arnesen (1808-1860)
1842 1. udgave: Capriciosa eller Familien i Nyboder. Folkecomedie i 5 Acter af Th. Overskou og A. L. Arnesen. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1842. 36 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 139)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[4:s1] Overskou, Th.: Pak! Lystspil i 5 Acter. (1845). Side 1-128 (1851, dramatik)
1845 1. udgave: Pak! Lystspil i fem Acter af Th. Overskou. Kjøbenhavn, C. A. Reitzel, 1845. 40 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 3: Med dyb Høiagtelse helliget de brave Nybodersfolk, hvis bramfri Retskaffenhed stadfæster Sandheden i Skildringen af Palle, Ellen og Grethe. [efterfulgt af vers, signeret Th. Overskou].
 note til titel Også solgt separat.

[4:s129] Overskou, Th.: En Fødselsdag i Slutteriet. Vaudeville i een Act. (1834). Side 129-99 (1851, dramatik)
1834 1. udgave: En Fødselsdag i Slutteriet. Vaudeville i een Act. ♦ Kbh., 1834
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[4:s201] Overskou, Th.: Nørreports Vagt St. Hans Aften. Vaudeville i een Act. (1830). Side 201-46 (1851, dramatik)
1830 1. udgave: Nørreports Vagt St. Hans Aften. Original Vaudeville i een Act af Forfatteren til "Østergade og Vestergade". ♦ [Kbh., 1830] P. [Uden Titelblad]
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[5:s1] Overskou, Th.: Skrøbelighed er Menneskets Lod! Lystspil i 5 Acter. (1830). Side 1-111 (1851, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 3-4: Nogle Ord til Oplysning [signeret Forfatteren].
 note til titel Side 5: [Tilegnelse til J. Collin].
 note til titel Også solgt separat.

[5:s113] Overskou, Th.: Syjomfruerne i Charlottenlund. Vaudeville i een Act. (1836). Side 113-83 (1851, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[5:s185] Overskou, Th.: Peer paa Forpost. (Fortsættelse af "Rekruten"). Vaudevillemonolog. (1850). Side 185-97 (1851, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[6:a] Overskou, Th.: Min Familie. Vaudeville-Løier i 1 Act. 48 sider (1852, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[6:b] Overskou, Th.: Blomsterfeernes Dronning. Tryllespil i tre Acter. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Th. Gandrup, 1852. 103 sider (1852, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[6:c] Overskou, Th.: En Valgdag. Lystspil i tre Acter. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af Th. Gandrup, 1853. [8] + 96 sider (1853, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel 8 upaginerede sider: [Indledning].
 note til titel Også solgt separat.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.