Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Østergade og Vestergade

anonym [Overskou, Th.]: Østergade og Vestergade, (1828, dramatik, dansk) BD4:sp303
af Thomas Overskou
Detaljer
Østergade og Vestergade eller: Det er Nytaarsdag i Morgen. Originalt Lystspil i 5 Acter. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 12)
Oversigt over andre udgaver:
1840 Senere udgave: Östergade og Vestergade eller: Det er Nytaarsdag i Morgen. Originalt Lystspil i 5 Acter af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1840. 40 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 121)
1851 i: Comedier [2:s1] Senere udgave: Østergade og Vestergade eller Det er Nytaarsdag i Morgen! Lystspil i 5 Acter. (1828). Side 1-133

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.