Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Horst, Ridderen med det blaa Skjerf

Wiedemann, G. C. F.: Horst, Ridderen med det blaa Skjerf, (1830, novelle(r), tysk) EMP3001 BD4:sp475
af G. Ch. F. Wiedemann (sprog: tysk)
oversat af Peter Th. Schorn
Detaljer
Horst, Ridderen med det blaa Skjerf. Aanden i Grauensteins Ruiner, og Anthon v. Siebeneck og Ursula v. Weissenburg. Romantiske og historiske Fortællinger. Overs. af Schiær [ie: Theod. Schorn]. ♦ 1830. 212 sider
originaltitel: Horst, der Ritter der blauen Binde. Der Geist in der Ruine Grauenstein etc., 1827
kollaps Indhold

[a] Wiedemann, G. C. F.: Horst, Ridderen med det blaa Skjerf. Fortælling fra det 13de Aarhundrede (1830, roman)
[b] Wiedemann, G. C. F.: Aanden i Grauensteins Ruiner eller Ridder Waldemir og Emma. Romantisk Fortælling fra Korstogene (1830, roman)
[c] Wiedemann, G. C. F.: Anton von Siebeneck og Ursula von Weissenburg eller Opdagelsen af Sieben-Badet i Schweiz. For største Delen sandfærdig Historie fra det femtende Aarhundrede (1830, roman)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.