Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

G. Ch. F. Wiedemann

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Wiedemann, G. C. F.: Horst, Ridderen med det blaa Skjerf. Aanden i Grauensteins Ruiner, og Anthon v. Siebeneck og Ursula v. Weissenburg. Romantiske og historiske Fortællinger. Overs. af Schiær [ie: Theod. Schorn]. ♦ 1830. 212 sider (1830, novelle(r)) EMP3001 BD4:sp475
originaltitel: Horst, der Ritter der blauen Binde. Der Geist in der Ruine Grauenstein etc., 1827
Detaljer
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
kollaps Indhold

[a] Wiedemann, G. C. F.: Horst, Ridderen med det blaa Skjerf. Fortælling fra det 13de Aarhundrede (1830, roman)
[b] Wiedemann, G. C. F.: Aanden i Grauensteins Ruiner eller Ridder Waldemir og Emma. Romantisk Fortælling fra Korstogene (1830, roman)
[c] Wiedemann, G. C. F.: Anton von Siebeneck og Ursula von Weissenburg eller Opdagelsen af Sieben-Badet i Schweiz. For største Delen sandfærdig Historie fra det femtende Aarhundrede (1830, roman)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden