Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Hans Rostgaard og hans Hustru

Rahbek, K. L.: Hans Rostgaard og hans Hustru, (1808, dramatik, dansk) BD4:sp336
af Knud Lyne Rahbek
Detaljer
Hans Rostgaard og hans Hustru eller Anslaget mod Cronborg. Nationaldrama i tre Acter og paa Vers, til Opførelse af den Kongelige dramatiske Skole. Ved K. L. Rahbek. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt af Joh. Fr. Schultz, 1808. [9] + 102 sider
kollaps Noter
 note til titel 1 upagineret side: [uddrag af C.A. Lunds digt: Lunden ved Jægerspriis].
 note til titel 1 upagineret side, dedikation: Dannerrigets første Borger, Hans Kongelige Høihed Kronprinds Frederik, helliges dette Dannertroskabs Minde allerunderdanigst af Forfatteren.
 note til titel 6 upaginerede sider: Til Læseren [signeret K. L. Rahbek].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books
Oversigt over andre udgaver:
1809 i: Samlede Skuespil [1a] Senere udgave: Hans Rostgaard og hans Hustru eller Anslaget mod Cronborg. Side 1-102

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.