Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Skuespil

Rahbek, K. L.: Samlede Skuespil, (1809-13, dramatik, dansk) BD4:sp336 👓
af Knud Lyne Rahbek
Detaljer
Samlede Skuespil. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt af J. Fred. Schultz, 1809-1813, 1-3. Bind
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, 2 upaginerede sider: Til Læseren [signeret: Bakkehuset, den 10 Maji 1809, K. L. Rahbek].
 note til titel Bind 2, 2 upaginerede sider: Til Læseren [signeret: Bakkehuset, den 4de April 1811, K. L. Rahbek].
 note til titel Bind 3, side [v]-xii: Til Læseren [signeret: Bakkehuset, den 25de April 1813, K. L. Rahbek].
kollaps Indhold

[1a] Rahbek, K. L.: Hans Rostgaard og hans Hustru eller Anslaget mod Cronborg. Side 1-102 (1809, dramatik)
1808 1. udgave: Hans Rostgaard og hans Hustru eller Anslaget mod Cronborg. Nationaldrama i tre Acter og paa Vers, til Opførelse af den Kongelige dramatiske Skole. Ved K. L. Rahbek. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt af Joh. Fr. Schultz, 1808. [9] + 102 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

[1b] Rahbek, K. L.: Anna Colbiørnsen. En dramatisk Situation i to Acter. Side 103-164 (1809, dramatik)
1808 1. udgave: Anna Colbjørnsen. En dramatisk Situation i to Acter. Til Brug for den kgl. dramatiske Skole opført [paa] H.M. Dronningens høie Fødselsdag den 28. Octob. 1808. ♦ Kbh.
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

[1c] Rahbek, K. L.: Trondhjems Befrielse. Et Nationaldrama i fire Acter. Side 165-306 (1809, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: Kbh., 1809.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

[1d] Rahbek, K. L.: Herman og Dorothea. Forspil i een Act. Side 307-342 (1809, dramatik)
1807 1. udgave: Herman og Dorothea. Forspil i een Akt og paa Vers til Brug for den kongelige dramatiske Skole i Anledning af Kongens og Kronprindsens Fødselsdage 1807. ♦ Kbh.
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

[2a] Rahbek, K. L.: Skottekrigen eller Bondebylluppet i Guldbrandsdalen. Nationaldrama i tre Optog med Sange. Side 1-82 (1811, dramatik)
1810 1. udgave: Skottekrigen eller Bondebrylluppet i Guldbrandsdalen, Nationaldrama i 3 Optog med Sange, bestemt at opføres af den kgl. dramatiske Skole i Anl. af H. M. Fødselsfest d. 28. Januarii 1810. ♦ Kbh.
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

[2b] Rahbek, K. L.: Kong Frederik den Anden i Ditmarsken. Side 83-186 (1811, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: Kong Frederik den Anden i Ditmarsken. Nationalskuespil i 3 Optog og paa Vers. ♦ Kbh., 1811.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Goggle Books

[2c] Rahbek, K. L.: Tyve Aars Festen eller den uventede Indqvartering. Skuespil i een Act. Side 187-256 (1811, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Goggle Books

[3a] Rahbek, K. L.: Peder Skram. Skuespil i fem Acter. Side 1-150 (1813, dramatik)
1812 1. udgave: Peder Skram Danmarks Vovehals eller de danske Riddersmænd. Nationaldrama i 5 Acter. ♦ Kbh., 1812
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

[3b] Rahbek, K. L.: Tordenskiold i Marstrand. Skuespil med Sang i tre Acter. Side 151-257 (1813, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: Tordenskiold i Marstrand. Nationaldrama i 3 Akter med Sange. ♦ Kbh., 1813.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.