Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Gotfred Crayons Skitsebog

Irving, Washington: Gotfred Crayons Skitsebog, (1827, roman, engelsk) EMP 822 BD4:sp484
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
oversat af Philip Wallich
Detaljer
Gotfred Crayons Skitsebog. Overs. af Ph. Wallich. ♦ Kbh., 1827. Deel 1-2, 320 + 356 sider
originaltitel: The sketch book of Geoffrey Crayon, 1819-20
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel Del 1, side 1-6: Forfatterens Beretning om sig selv [originaltitel: The author's account of himself].
 note til oversat titel Del 2, side 352-56: Tilegnelse [til læseren af forf., originaltitel: L'envoy].
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 7 hæfter i USA fra 23-6-1819 til 13-9-1820. I Storbritannien i bogform i 2 bind, 1820, der inkluderede yderligere 3 fortællinger.
Oversigt over andre udgaver:
1858 Senere udgave: Skizzer. Oversatte efter "The Sketch Book" af W. Mariboe. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af K. Schønberg, 1858. [1] 408 sider
kollaps Indhold

[1a] Irving, Washington: Søreisen (1827, novelle(r))
originaltitel: The voyage, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 1. hæfte (First Installment), 23-6-1819.

[1b] Irving, Washington: Roscoe (1827, novelle(r))
originaltitel: Roscoe, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 1. hæfte (First Installment), 23-6-1819.

[1c] Irving, Washington: Qvinden (1827, novelle(r))
originaltitel: The wife, 1819
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Harpen 22-12-1821 under titlen: Juleaften. En Skizze, frit efter Irving.
 note til oversat titel Oversættelse af Rahbek publiceret i: Tilskuerne, (1823), nr 63-64, side 499-512 under titlen: Hustruen.
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Tilskuerne på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 1. hæfte (First Installment), 23-6-1819.

[1d] Irving, Washington: Rip van Winkle, et af Didrik Knickerbocker efterladt Arbeide (1827, novelle(r))
originaltitel: Rip van Winkle, 1819
1947 Senere udgave: Rip van Winkle og Sagnet om Døsedal. Paa Dansk ved Henrik V. Ringsted. ♦ Hasselbalch, 1947. 68 sider. (Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, Bd. LXVII)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 1. hæfte (First Installment), 23-6-1819.

[1e] Irving, Washington: Engelske Forfattere over Amerika (1827, novelle(r))
originaltitel: English writers on America, 1819
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk af afsnit 2-4 publiceret i: Dagen, 26-7-1821 under titlen: En Amerikaners Dom over Engelland og den engelske Nation.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 2. hæfte (Second Installment), 31-7-1819.

[1f] Irving, Washington: Landliv i England (1827, novelle(r))
originaltitel: Rural life in England, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 2. hæfte (Second Installment), 31-7-1819.

[1g] Irving, Washington: Det knuste Hjerte (1827, novelle(r))
originaltitel: The broken heart, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 2. hæfte (Second Installment), 31-7-1819.

[1h] Irving, Washington: Bogmagerkunst (1827, novelle(r))
originaltitel: The art of book making, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 2. hæfte (Second Installment), 31-7-1819.

[1i] Irving, Washington: Den kongelige Digter (1827, novelle(r))
originaltitel: A royal poet, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 3. hæfte (Third Installment), 13-9-1819.

[1j] Irving, Washington: Landsbykirken (1827, novelle(r))
originaltitel: The country church, 1819
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk tidligere publiceret i: Harpen 21-6-1822 under titlen: Landsbykirken.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 3. hæfte (Third Installment), 13-9-1819.

[1k] Irving, Washington: Enken og hendes Søn (1827, novelle(r))
originaltitel: The windows and her son, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 3. hæfte (Third Installment), 13-9-1819.

[1l] Irving, Washington: Vertshuset Svinehovedet i Eastcheap. En Shakespearsk Undersøgelse (1827, novelle(r))
originaltitel: The Boars Head Tavern, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 3. hæfte (Third Installment), 13-9-1819.

[1m] Irving, Washington: Litteraturens Ubestandighed. En Samtale i Vestminster Abbedie (1827, novelle(r))
originaltitel: The mutability of literature, 1819
1949 Senere udgave: Litteraturens Ubestandighed. Samtale i Westminster Abbey. (Overs. og forsynet med Efterskrift og Noter af Ole Jacobsen. Træsnittene af Carin Steenberg. Udsendes af Pedersen & Lefevres Bogtrykkeri). ♦ (Kunst og Kultur), [1949]. 44 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 4. hæfte (Fourth Installment), 10-11-1819.

[1n] Irving, Washington: Begravelser paa Landet (1827, novelle(r))
originaltitel: Rural funerals, 1819
kollaps Noter
 note til oversat titel Brudstykke har tidligere være publiceret på dansk i: Harpen, 28-2-1823, med titlen: Gravblomster.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 4. hæfte (Fourth Installment), 10-11-1819.

[1o] Irving, Washington: Kjøkkenet i Gjæstgivergården (1827, novelle(r))
originaltitel: The inn kitchen, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 4. hæfte (Fourth Installment), 10-11-1819.

[1p] Irving, Washington: Dødningebruden. En Reisendes Fortælling (1827, novelle(r))
originaltitel: The spectre Bridgeroom, 1819
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Harpen nr 16 (18-4-1823) og 17 (25-4-1823) under titlen: Spøgelse-Bruden.
 note til oversat titel Oversættelsen fra Harpen genoptrykt i: Nyeste Aftenpost, 3. bind (1836) nr 23, 24 og 25.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 4. hæfte (Fourth Installment), 10-11-1819.

[1q] Irving, Washington: Westminster Abbediet (1827, novelle(r))
originaltitel: Westminster Abbey, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 7. hæfte (Seventh Installment), 13-9-1820.

[2a] Irving, Washington: Julen (1827, novelle(r))
originaltitel: Christmas, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 5. hæfte (Fifth Installment), 1-1-1820.

[2b] Irving, Washington: Postkarethen (1827, novelle(r))
originaltitel: The stage coach, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 5. hæfte (Fifth Installment), 1-1-1820.

[2c] Irving, Washington: Julehelligaften (1827, novelle(r))
originaltitel: Christmas Eve, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 5. hæfte (Fifth Installment), 1-1-1820.

[2d] Irving, Washington: Julehelligdag (1827, novelle(r))
originaltitel: Christmas Day, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 5. hæfte (Fifth Installment), 1-1-1820.

[2e] Irving, Washington: Juledag-Middagsmaaltid (1827, novelle(r))
originaltitel: The Christmas dinner, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 5. hæfte (Fifth Installment), 1-1-1820.

[2f] Irving, Washington: Lille-Britanien (1827, novelle(r))
originaltitel: Little Britain, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 7. hæfte (Seventh Installment), 13-9-1820.

[2g] Irving, Washington: Stratford ved Avon (1827, novelle(r))
originaltitel: Stratford-on-Avon, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 7. hæfte (Seventh Installment), 13-9-1820.

[2h] Irving, Washington: Træk af Indianernes Karakteer (1827, novelle(r))
originaltitel: Traits of Indian character, 1814
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i The Analectic Magazine, Volume III, 1814, side 145-56.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books

[2i] Irving, Washington: Philip af Pokanoket. Et Bidrag til Indianernes Historie (1827, novelle(r))
originaltitel: Philip of Pokanoket, 1814
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i The Analectic Magazine, Volume III, 1814, side 502-15.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books

[2j] Irving, Washington: John Bull (1827, novelle(r))
originaltitel: John Bull, 1820
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Harpen 11-1-1822 under titlen: John Bull [fortsat 18-1 og 25-1].
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 6. hæfte (Sixth Installment), 15-3-1820.

[2k] Irving, Washington: Landsbyens Stolthed (1827, novelle(r))
originaltitel: The pride of the village, 1820
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Harpen 31-11-1821 og 8-12-1821 under titlen: Landsbypigen [signeret: Oversat af Lovise *-n].
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 6. hæfte (Sixth Installment), 15-3-1820.

[2l] Irving, Washington: Fiskeren (1827, novelle(r))
originaltitel: The angler, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 7. hæfte (Seventh Installment), 13-9-1820.

[2m] Irving, Washington: Sagnet om den søvnige Bjergdal. Fundet iblandt den afdøde Diedrick Knickerbockers Papirer (1827, novelle(r))
originaltitel: The legend of Sleepy Hollow, 1820
1947 indgår i: Rip van Winkle og Sagnet om Døsedal [b] Senere udgave: Sagnet om Døsedal
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Harpen 13-9-1822 under titlen: Drømme-Hulen, eller Pædagogen Ichabods Eventyr [forkortet oversættelse].
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Huusvennen, 9. bind (1823) side 100-49 under titlen: Sovehulen.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 6. hæfte (Sixth Installment), 15-3-1820.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.