Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Washington Irving (1783-1859)

Sprog: engelsk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Irving, Washington: Gotfred Crayons Skitsebog. Overs. af Ph. Wallich. ♦ Kbh., 1827. Deel 1-2, 320 + 356 sider (1827, roman) EMP 822 BD4:sp484
originaltitel: The sketch book of Geoffrey Crayon, 1819-20
Detaljer
oversat af Philip Wallich (d. 1856)
1858 Senere udgave: Skizzer. Oversatte efter "The Sketch Book" af W. Mariboe. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af K. Schønberg, 1858. [1] 408 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel Del 1, side 1-6: Forfatterens Beretning om sig selv [originaltitel: The author's account of himself].
 note til oversat titel Del 2, side 352-56: Tilegnelse [til læseren af forf., originaltitel: L'envoy].
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 7 hæfter i USA fra 23-6-1819 til 13-9-1820. I Storbritannien i bogform i 2 bind, 1820, der inkluderede yderligere 3 fortællinger.
kollaps Indhold

[1a] Irving, Washington: Søreisen (1827, novelle(r))
originaltitel: The voyage, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 1. hæfte (First Installment), 23-6-1819.

[1b] Irving, Washington: Roscoe (1827, novelle(r))
originaltitel: Roscoe, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 1. hæfte (First Installment), 23-6-1819.

[1c] Irving, Washington: Qvinden (1827, novelle(r))
originaltitel: The wife, 1819
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Harpen 22-12-1821 under titlen: Juleaften. En Skizze, frit efter Irving.
 note til oversat titel Oversættelse af Rahbek publiceret i: Tilskuerne, (1823), nr 63-64, side 499-512 under titlen: Hustruen.
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Tilskuerne på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 1. hæfte (First Installment), 23-6-1819.

[1d] Irving, Washington: Rip van Winkle, et af Didrik Knickerbocker efterladt Arbeide (1827, novelle(r))
originaltitel: Rip van Winkle, 1819
1947 Senere udgave: Rip van Winkle og Sagnet om Døsedal. Paa Dansk ved Henrik V. Ringsted. ♦ Hasselbalch, 1947. 68 sider. (Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, Bd. LXVII)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 1. hæfte (First Installment), 23-6-1819.

[1e] Irving, Washington: Engelske Forfattere over Amerika (1827, novelle(r))
originaltitel: English writers on America, 1819
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk af afsnit 2-4 publiceret i: Dagen, 26-7-1821 under titlen: En Amerikaners Dom over Engelland og den engelske Nation.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 2. hæfte (Second Installment), 31-7-1819.

[1f] Irving, Washington: Landliv i England (1827, novelle(r))
originaltitel: Rural life in England, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 2. hæfte (Second Installment), 31-7-1819.

[1g] Irving, Washington: Det knuste Hjerte (1827, novelle(r))
originaltitel: The broken heart, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 2. hæfte (Second Installment), 31-7-1819.

[1h] Irving, Washington: Bogmagerkunst (1827, novelle(r))
originaltitel: The art of book making, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 2. hæfte (Second Installment), 31-7-1819.

[1i] Irving, Washington: Den kongelige Digter (1827, novelle(r))
originaltitel: A royal poet, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 3. hæfte (Third Installment), 13-9-1819.

[1j] Irving, Washington: Landsbykirken (1827, novelle(r))
originaltitel: The country church, 1819
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk tidligere publiceret i: Harpen 21-6-1822 under titlen: Landsbykirken.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 3. hæfte (Third Installment), 13-9-1819.

[1k] Irving, Washington: Enken og hendes Søn (1827, novelle(r))
originaltitel: The windows and her son, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 3. hæfte (Third Installment), 13-9-1819.

[1l] Irving, Washington: Vertshuset Svinehovedet i Eastcheap. En Shakespearsk Undersøgelse (1827, novelle(r))
originaltitel: The Boars Head Tavern, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 3. hæfte (Third Installment), 13-9-1819.

[1m] Irving, Washington: Litteraturens Ubestandighed. En Samtale i Vestminster Abbedie (1827, novelle(r))
originaltitel: The mutability of literature, 1819
1949 Senere udgave: Litteraturens Ubestandighed. Samtale i Westminster Abbey. (Overs. og forsynet med Efterskrift og Noter af Ole Jacobsen. Træsnittene af Carin Steenberg. Udsendes af Pedersen & Lefevres Bogtrykkeri). ♦ (Kunst og Kultur), [1949]. 44 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 4. hæfte (Fourth Installment), 10-11-1819.

[1n] Irving, Washington: Begravelser paa Landet (1827, novelle(r))
originaltitel: Rural funerals, 1819
kollaps Noter
 note til oversat titel Brudstykke har tidligere være publiceret på dansk i: Harpen, 28-2-1823, med titlen: Gravblomster.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 4. hæfte (Fourth Installment), 10-11-1819.

[1o] Irving, Washington: Kjøkkenet i Gjæstgivergården (1827, novelle(r))
originaltitel: The inn kitchen, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 4. hæfte (Fourth Installment), 10-11-1819.

[1p] Irving, Washington: Dødningebruden. En Reisendes Fortælling (1827, novelle(r))
originaltitel: The spectre Bridgeroom, 1819
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Harpen nr 16 (18-4-1823) og 17 (25-4-1823) under titlen: Spøgelse-Bruden.
 note til oversat titel Oversættelsen fra Harpen genoptrykt i: Nyeste Aftenpost, 3. bind (1836) nr 23, 24 og 25.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 4. hæfte (Fourth Installment), 10-11-1819.

[1q] Irving, Washington: Westminster Abbediet (1827, novelle(r))
originaltitel: Westminster Abbey, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 7. hæfte (Seventh Installment), 13-9-1820.

[2a] Irving, Washington: Julen (1827, novelle(r))
originaltitel: Christmas, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 5. hæfte (Fifth Installment), 1-1-1820.

[2b] Irving, Washington: Postkarethen (1827, novelle(r))
originaltitel: The stage coach, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 5. hæfte (Fifth Installment), 1-1-1820.

[2c] Irving, Washington: Julehelligaften (1827, novelle(r))
originaltitel: Christmas Eve, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 5. hæfte (Fifth Installment), 1-1-1820.

[2d] Irving, Washington: Julehelligdag (1827, novelle(r))
originaltitel: Christmas Day, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 5. hæfte (Fifth Installment), 1-1-1820.

[2e] Irving, Washington: Juledag-Middagsmaaltid (1827, novelle(r))
originaltitel: The Christmas dinner, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 5. hæfte (Fifth Installment), 1-1-1820.

[2f] Irving, Washington: Lille-Britanien (1827, novelle(r))
originaltitel: Little Britain, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 7. hæfte (Seventh Installment), 13-9-1820.

[2g] Irving, Washington: Stratford ved Avon (1827, novelle(r))
originaltitel: Stratford-on-Avon, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 7. hæfte (Seventh Installment), 13-9-1820.

[2h] Irving, Washington: Træk af Indianernes Karakteer (1827, novelle(r))
originaltitel: Traits of Indian character, 1814
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i The Analectic Magazine, Volume III, 1814, side 145-56.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books

[2i] Irving, Washington: Philip af Pokanoket. Et Bidrag til Indianernes Historie (1827, novelle(r))
originaltitel: Philip of Pokanoket, 1814
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i The Analectic Magazine, Volume III, 1814, side 502-15.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books

[2j] Irving, Washington: John Bull (1827, novelle(r))
originaltitel: John Bull, 1820
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Harpen 11-1-1822 under titlen: John Bull [fortsat 18-1 og 25-1].
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 6. hæfte (Sixth Installment), 15-3-1820.

[2k] Irving, Washington: Landsbyens Stolthed (1827, novelle(r))
originaltitel: The pride of the village, 1820
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Harpen 31-11-1821 og 8-12-1821 under titlen: Landsbypigen [signeret: Oversat af Lovise *-n].
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 6. hæfte (Sixth Installment), 15-3-1820.

[2l] Irving, Washington: Fiskeren (1827, novelle(r))
originaltitel: The angler, 1820
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 7. hæfte (Seventh Installment), 13-9-1820.

[2m] Irving, Washington: Sagnet om den søvnige Bjergdal. Fundet iblandt den afdøde Diedrick Knickerbockers Papirer (1827, novelle(r))
originaltitel: The legend of Sleepy Hollow, 1820
1947 indgår i: Rip van Winkle og Sagnet om Døsedal [b] Senere udgave: Sagnet om Døsedal
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Harpen 13-9-1822 under titlen: Drømme-Hulen, eller Pædagogen Ichabods Eventyr [forkortet oversættelse].
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Huusvennen, 9. bind (1823) side 100-49 under titlen: Sovehulen.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 6. hæfte (Sixth Installment), 15-3-1820.
 Bog Irving, Washington: En Reisendes Fortællinger. Overs. af Ph. Wallich. ♦ Kbh., 1827-28. Bd. 1-2 (Afdeling 1-4), i-vi + 7-335 + 360 sider (1827-28, novelle(r)) EMP 823 BD4:sp484
originaltitel: Tales of a traveller, 1824
Detaljer
oversat af Philip Wallich (d. 1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1a] Irving, Washington: Afdeling 1. Sælsomme Historier af en nærvesvag Herre (1827, novelle(r))
originaltitel: Strange stories by a nervous gentleman, 1824

[1aa] Irving, Washington: Den store Ubekjendte (1827, novelle(r))
originaltitel: The great unknown, 1824

[1ab] Irving, Washington: Jagtmaaltidet (1827, novelle(r))
originaltitel: The hunting dinner, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s009] Senere udgave: Jagtmiddagen. Side [9]-122. [Indledning side 9-17]

[1ac] Irving, Washington: Min Onkels Æventyr (1827, novelle(r))
originaltitel: The adventure of my uncle, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s018] Senere udgave: Min Onkels Æventyr

[1ad] Irving, Washington: Min Tantes Æventyr (1827, novelle(r))
originaltitel: The adventure of my aunt, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s035] Senere udgave: Min Tantes Æventyr

[1ae] Irving, Washington: Den kjække Dragon eller min Bedstefaders Eventyr (1827, novelle(r))
originaltitel: The bold dragoon or The adventure of my grandfather, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s042] Senere udgave: Den tapre Dragon eller min Bedstefaders Æventyr
1956 indgår i antologien: Humor fra Amerika [s342] Senere udgave: Den tapre dragon. Side 342-[50]

[1af] Irving, Washington: Den tydske Students Eventyr (1827, novelle(r))
originaltitel: The adventure of the german student, 1824
illustrationer i periodicum: Ernst Clausen, f 1921 (1921-1965)
oversætter i periodicum: Orla Lundbo (1909-1986)
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s055] Senere udgave: Den tyske Tudents Æventyr
kollaps Noter
del af: Cavalcade
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 1, side 32-39. Illustreret af Ernst Clausen. Oversat af Orla Lundbo.

[1ag] Irving, Washington: Eventyret med det hemmelighedsfulde Billede (1827, novelle(r))
originaltitel: The adventure of the mysterious picture, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s063] Senere udgave: Æventyret med det hemmelighedsfulde Portræt

[1ah] Irving, Washington: Eventyret med den hemmelighedsfulde Fremmede (1827, novelle(r))
originaltitel: The adventure of the mysterious stranger, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s075] Senere udgave: Den hemmelighedsfulde Fremmede

[1ai] Irving, Washington: Den unge Italieners Historie (1827, novelle(r))
originaltitel: The story of the young Italian, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s086] Senere udgave: Den unge Italieners Historie

[1b] Irving, Washington: Afdeling 2. Buckthorne og hans Venner (1827, novelle(r))
originaltitel: Buckthorne and his friends, 1824

[1ba] Irving, Washington: De Lærdes Liv (1827, novelle(r))
originaltitel: Literary Life, 1824

[1bb] Irving, Washington: Et lærd Middagsmaaltid (1827, novelle(r))
originaltitel: A literary dinner, 1824

[1bc] Irving, Washington: De naragtige Folks Klub (1827, novelle(r))
originaltitel: The club of quuer fellows, 1824

[1bd] Irving, Washington: Den stakkels Djævel af Forfatter (1827, novelle(r))
originaltitel: The poor-devil author, 1824

[1be] Irving, Washington: Berømmelighed (1827, novelle(r))
originaltitel: Notoriety, 1824

[1bf] Irving, Washington: Den praktiske Philosoph (1827, novelle(r))
originaltitel: A practical philosopher, 1824

[1bg] Irving, Washington: Buckthorne, eller den unge Mand af store Udsigter (1827, novelle(r))
originaltitel: Buckthorne or The young man of great expectations, 1824

[2bh] Irving, Washington: Alvorlige Bemærkninger af En, der var skuffet i sine Forventninger (1828, novelle(r))
originaltitel: Grave reflections of a disappointed man, 1824

[2bi] Irving, Washington: Den dumme Squire (1828, novelle(r))
originaltitel: The booby squire, 1824

[2bj] Irving, Washington: Den vandrende Skuespildirectør (1828, novelle(r))
originaltitel: The strolling manager, 1824

[2c] Irving, Washington: Afdeling 3. De italienske Banditter (1828, novelle(r))
originaltitel: The Italian banditti, 1824

[2ca] Irving, Washington: Vertshuset ved Terracina (1828, novelle(r))
originaltitel: The inn at Terracina, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s123] Senere udgave: Værtshuset ved Terracina. Side [123]-224. [Indledning side 125-40]

[2cb] Irving, Washington: Den lille Oldgrandskers Eventyr (1828, novelle(r))
originaltitel: The adventure of the little antiquary, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s141] Senere udgave: Den lille Oldgranskers Æventyr

[2cc] Irving, Washington: De forsinkede Reisende (1828, novelle(r))
originaltitel: The balated travellers, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s148] Senere udgave: De forsinkede Rejsen

[2cd] Irving, Washington: Familien Popkins Eventyr (1828, novelle(r))
originaltitel: The adventure of the Popkins family, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s169] Senere udgave: Familien Popkin's Æventyr

[2ce] Irving, Washington: Malerens Eventyr (1828, novelle(r))
originaltitel: The painter's adventure, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s176] Senere udgave: Malerens Æventyr

[2cf] Irving, Washington: Bandit-Høvdingens Historie (1828, novelle(r))
originaltitel: The story of the bandit chieftain, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s187] Senere udgave: Røverhøvdingens Historie

[2cg] Irving, Washington: Den unge Røvers Historie (1828, novelle(r))
originaltitel: The story of the young robber, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s201] Senere udgave: Den unge Røvers Historie

[2ch] Irving, Washington: Englænderens Eventyr (1828, novelle(r))
originaltitel: The adventure of the Englishman, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s217] Senere udgave: Englænderens Æventyr

[2d] Irving, Washington: Afdeling 4. Skattegraverne. A den afdøde Diedrich Knickerbockers Papirer (1828, novelle(r))
originaltitel: The money-diggers, 1824

[2da] Irving, Washington: Helvedesporten (1828, novelle(r))
originaltitel: Hell-Gate, 1824

[2db] Irving, Washington: Søerøveren Kidd (1828, novelle(r))
originaltitel: Kidd the Pirate, 1824

[2dc] Irving, Washington: Fanden og Tom Valker (1828, novelle(r))
originaltitel: The Devil and Tom Walker, 1824
1897 indgår i: Spøgelse- og Røverhistorier [s225] Senere udgave: Fanden og Tom Walker. Side [225]-40
1969 indgår i antologien: Amerikanske fortællere til år 1900 [s009] Senere udgave: Fanden og Tom Walker. Side 9-23

[2dd] Irving, Washington: Wolfert Webber eller de gyldne Drømme (1828, novelle(r))
originaltitel: Wolfert Webber or Golden dreams, 1824

[2de] Irving, Washington: Den sorte Fiskers Eventyr (1828, novelle(r))
originaltitel: The adventure of the black fisherman, 1824
 Bog Irving, Washington: Bracebridge-Hall eller Karaktererne. Overs. af Ph. Wallich. ♦ Kbh., 1829. Bd. 1-2, 331 + 353 sider (1829, novelle(r)) EMP 824 BD4:sp484
originaltitel: Bracebridge Hall, 1822
Detaljer
oversat af Philip Wallich (d. 1856)
kollaps Noter
 note til titel Fuld visning af den engelske tekst på Hathi Trust. Link til ekstern webside catalog.hathitrust.org
kollaps Indhold

[1a] Irving, Washington: Hallen (1829, novelle(r))
originaltitel: The hall, 1822

[1b] Irving, Washington: Den geskjæftige Mand (1829, novelle(r))
originaltitel: The busy man, 1822

[1c] Irving, Washington: Gamle Tjenere (1829, novelle(r))
originaltitel: Family servants, 1822

[1d] Irving, Washington: Enken (1829, novelle(r))
originaltitel: The widow, 1822

[1e] Irving, Washington: De Elskende (1829, novelle(r))
originaltitel: The lovers, 1822

[1f] Irving, Washington: Familie-Reliquier (1829, novelle(r))
originaltitel: Family reliques, 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat til dansk af Rahbek i: Tilskuerne, 1823, nr 69, side 547-48, under titlen: Familiereliqvierne i Bracegirdle Hall.
 url Fuld visning af Rahbeks oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1g] Irving, Washington: Den gamle Soldat (1829, novelle(r))
originaltitel: An old soldier, 1822

[1h] Irving, Washington: Enkens Følge (1829, novelle(r))
originaltitel: The window's retinue, 1822

[1i] Irving, Washington: Hans Redepenge (1829, novelle(r))
originaltitel: Ready Money Jack, 1822

[1j] Irving, Washington: Gamle Pebersvende (1829, novelle(r))
originaltitel: Bachelors, 1822

[1k] Irving, Washington: Qvinder (1829, novelle(r))
originaltitel: Wives, 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat til dansk af Rahbek i: Tilskuerne, 1823, nr 74-75, side 589-98 under titlen: Hustruerne.
 url Fuld visning af Rahbeks danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1l] Irving, Washington: Historie-Fortælling (1829, novelle(r))
originaltitel: Story telling, 1822

[1m] Irving, Washington: Den tykke Herre. En Roman fra Postkarethen (1829, novelle(r))
originaltitel: The stout gentleman, 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk i: Brevduen, nr 38, 20-8-1823, sammen med slutningen af Historie-Fortælling under titlen: En gyselig Tildragelse.

[1n] Irving, Washington: Skovens Træer (1829, novelle(r))
originaltitel: Forest trees, 1822

[1o] Irving, Washington: En litterær oldgransker (1829, novelle(r))
originaltitel: A literary antiquary, 1822

[1p] Irving, Washington: Forpagterhuset (1829, novelle(r))
originaltitel: The farm-house, 1822

[1q] Irving, Washington: Ridekunsten (1829, novelle(r))
originaltitel: Horsemanship, 1822

[1r] Irving, Washington: Kjærlighedskjendetegn (1829, novelle(r))
originaltitel: Love-symptoms, 1822

[1s] Irving, Washington: Falkonerie (1829, novelle(r))
[1t] Irving, Washington: Falkejagten (1829, novelle(r))
originaltitel: Hawking, 1822

[1u] Irving, Washington: St. Marcus-Aftenen (1829, novelle(r))
originaltitel: St. Mark's eve, 1822

[1v] Irving, Washington: Levemaade (1829, novelle(r))
originaltitel: Gentility, 1822

[1w] Irving, Washington: Sandsigning (1829, novelle(r))
originaltitel: Fortune telling, 1822

[1x] Irving, Washington: Elskovs-Tryllerie (1829, novelle(r))
originaltitel: Love-charms, 1822

[1y] Irving, Washington: Bibliotheket (1829, novelle(r))
originaltitel: The library, 1822

[1z] Irving, Washington: Studenden fra Salamanca (1829, novelle(r))
originaltitel: The student of Salamanca, 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Huusvennen, 9. bind (1823), side 185-283 [rammefortællingen udeladt].

[2a] Irving, Washington: Engelske Godseiere (1829, novelle(r))
[2b] Irving, Washington: En gammel Pebersvends Bekjændelser (1829, novelle(r))
[2c] Irving, Washington: Engelsk Alvor (1829, novelle(r))
[2d] Irving, Washington: Zigeuner (1829, novelle(r))
[2e] Irving, Washington: Maidagsskikke (1829, novelle(r))
[2f] Irving, Washington: De Anseeligste i Landsbyen (1829, novelle(r))
[2g] Irving, Washington: Skolemesteren (1829, novelle(r))
[2h] Irving, Washington: Skolen (1829, novelle(r))
[2i] Irving, Washington: En Landsbypolitiker (1829, novelle(r))
[2j] Irving, Washington: Ravnereden (1829, novelle(r))
[2k] Irving, Washington: Majdagen (1829, novelle(r))
[2l] Irving, Washington: Haandskriften (1829, novelle(r))
[2m] Irving, Washington: Anette Delabre (1829, novelle(r))
originaltitel: Annette Delarbre, 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Huusvennen, 9. bind (1823), side 150-151 [rammefortællingen udeladt].

[2n] Irving, Washington: Reiser (1829, novelle(r))
[2o] Irving, Washington: Folkeovertroe (1829, novelle(r))
[2p] Irving, Washington: Forbryderen (1829, novelle(r))
[2q] Irving, Washington: Familie-Ulykke (1829, novelle(r))
[2r] Irving, Washington: Elskovs-Kummer (1829, novelle(r))
[2s] Irving, Washington: Historieskriveren (1829, novelle(r))
[2t] Irving, Washington: Spøgelsehuset. Af den afdøde Diedrich Knickerbrockers Haandskrifter (1829, novelle(r))
[2u] Irving, Washington: Dolph Heyliger (1829, novelle(r))
[2v] Irving, Washington: Stormskibet (1829, novelle(r))
[2w] Irving, Washington: Brylluppet (1829, novelle(r))
[2x] Irving, Washington: Forfatterens Afsked (1829, novelle(r))
 Tekster Irving, Washington: [Selections in prose and verse [1s182-194]] The inn at Terracina. [fra Tales of a Traveller, på engelsk] (1831, tekster)
 Tekster Irving, Washington: [Selections in prose and verse [1s194-199]] The adventure of the Englishman. [fra Tales of a Traveller, på engelsk] (1831, tekster)
 Tekster Irving, Washington: [Selections in prose and verse [1s200-218]] Annette Delarbre. [fra Bracebridge Hall, på engelsk] (1831, tekster)
 Tekster Irving, Washington: Alhambra. Oversat af Fred. Schaldemose. ♦ Kbh., 1833-34. 1.-2. Deel (1833-34, tekster) BDsupp:sp583
originaltitel: The Alhambra, 1832
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1860 Senere udgave: Alhambra. Paa dansk ved Rudolf Schmidt. ♦ Kjøbenhavn, K. Schønbergs Forlag, 1860. 357 sider
1888 Senere udgave: Fortællinger fra Alhambra. Overs. af Charles Sveistrup. ♦ Hauberg, Gjellerup, 1888. 136 sider. (Dansk Folkebibliothek, 60)
kollaps Noter
 note til titel Første del af bogen er en rejseberetning og saglig beskrivelse af Alhambra. Sidste del er fortællingerne inspireret af opholdet i Spanien.
 note til oversat titel Bogen er på biblioteker oftest placeret under rejselitteratur, på folkebiblioteker klassemærket: 47.44. I Bibliotheca Danica opført under Historie. Spanien.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[ba] Irving, Washington: [Sagnet om den arabiske Stjernetyder] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the Arabian astrologer, 1832
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1860 indgår i: Alhambra [s129] Senere udgave: Sagnet om den arabiske Stjernetyder. Side [129]-53
1888 indgår i: Fortællinger fra Alhambra [d] Senere udgave: Den arabiske Stjærnetyder

[bb] Irving, Washington: [Sagnet om de tre deilige Prindsesser] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the three beautiful princesses, 1832
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1860 indgår i: Alhambra [s156] Senere udgave: Sanget om de tre deilige Prindsesser. Side [156]-86
1888 indgår i: Fortællinger fra Alhambra [a] Senere udgave: De tre skønne Prinsesser

[bc] Irving, Washington: [Sagnet om Prins Ahmed al Kamel] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of prince Ahmed al Kamel or The pilgrim of love, 1832
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1860 indgår i: Alhambra [s195] Senere udgave: Sagnet om Prinds Ahmed al Kamel eller Pilgrimen af Elskov. Side [195]-36
1888 indgår i: Fortællinger fra Alhambra [b] Senere udgave: Prins Ahmed al Kamel eller Kærlighedens Pilgrim

[bd] Irving, Washington: [Sagnet om Maurerens Efterladenskab] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the Moor's legacy, 1832
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1860 indgår i: Alhambra [s237] Senere udgave: Sagnet om Maurerens Efterladenskab. Side [237]-64

[be] Irving, Washington: [Sagnet om Alhambras Rose] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the Rose of the Alhambra or The page and the ger-falcon, 1832
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1860 indgår i: Alhambra [s265] Senere udgave: Sagnet om Alhambras Rose eller Pagen og Ædelfalken. Side [265]-84
1888 indgår i: Fortællinger fra Alhambra [c] Senere udgave: Alhambras Rose eller Pagen og Jagtfalken

[bf] Irving, Washington: [Sagnet om Guvernøren og Notaren] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the governor and the notary, 1832
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1860 indgår i: Alhambra [s288] Senere udgave: Gouverneuren og Notaren. Side [288]-96

[bg] Irving, Washington: [Sagnet om Guvernøren og Soldaten] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the gonernor and the soldier, 1832
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1860 indgår i: Alhambra [s297] Senere udgave: Gouverneuren og Soldaten. Side [297]-319

[bh] Irving, Washington: [Sagnet om de tvende tause Billedstøtter] (1834, novelle(r))
originaltitel: Legend of the two discreet statues, 1832
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1860 indgår i: Alhambra [s320] Senere udgave: Sagnet om de tvende tause Billedstøtter. Side [320]-42
 Bog Irving, Washington: [Vinterblomster [1f]] Hustruen (1839, novelle(r)) EMP 128
originaltitel: The wife [fra Sketch Book]
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog Irving, Washington: Fortællinger. Fra Engelsk overs. efter Forfatterens "Chronicles of Wolfert Roost" ved William Mariboe. ♦ 1856. 200 sider (1856, novelle(r)) EMP 825
originaltitel: Chronicles of Wolfert Roost, 1855
Detaljer
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse af udvalgte fortællinger af samlingen.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[a] Irving, Washington: Ralph Ringwoods Ungdomshændelser (1856, novelle(r))
originaltitel: The early expericences of Ralph Ringwood, 1855
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)

[b] Irving, Washington: En lykkelig Mand (1856, novelle(r))
originaltitel: A contented man, 1855
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)

[c] Irving, Washington: Spøgelse Øen (1856, novelle(r))
originaltitel: The phantom island, 1855
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
kollaps Noter
 note til titel Indledningen til fortællingen: Adalantadoen over de syv Byer.

[d] Irving, Washington: Adalantadoen over de syv Byer. En Legende om St. Brandan (1856, novelle(r))
originaltitel: The Adalantado of the Seven Cities, 1855
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)

[e] Irving, Washington: Mountjoy eller: Nogle Træk af en Drømmers Liv (1856, novelle(r))
originaltitel: Mountjoy, 1855
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)

[f] Irving, Washington: Malteserridderen (1856, novelle(r))
originaltitel: The knight of Malta, 1855
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
kollaps Noter
 note til titel Indledningen til: Storprioren af Minorca.

[g] Irving, Washington: Storprioren af Minorca. En sand Spøgelsehistorie (1856, novelle(r))
originaltitel: The grand prior of Minorca, 1855
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)

[h] Irving, Washington: Erindringer fra Alhambra (1856, novelle(r))
originaltitel: Recollections of the Alhambra, 1855
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
kollaps Noter
 note til titel Indlendingen til: Abencerrageren.

[i] Irving, Washington: Abencerrageren (1856, novelle(r))
originaltitel: The abencerage, 1855
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
 Bog Irwing, Washington: Skizzer. Oversatte efter "The Sketch Book" af W. Mariboe. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af K. Schønberg, 1858. [1] 408 sider (1858, roman) EMP 826 👓
Detaljer
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
1827 1. udgave: Gotfred Crayons Skitsebog. Overs. af Ph. Wallich. ♦ Kbh., 1827. Deel 1-2, 320 + 356 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Irving, Washington: Alhambra. Paa dansk ved Rudolf Schmidt. ♦ Kjøbenhavn, K. Schønbergs Forlag, 1860. 357 sider (1860, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
1833-34 1. udgave: Alhambra. Oversat af Fred. Schaldemose. ♦ Kbh., 1833-34. 1.-2. Deel
kollaps Indhold

[s129] Irving, Washington: Sagnet om den arabiske Stjernetyder. Side [129]-53 (1860, novelle(r))
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
1834 indgår i: Alhambra [ba] 1. udgave: [Sagnet om den arabiske Stjernetyder]

[s156] Irving, Washington: Sanget om de tre deilige Prindsesser. Side [156]-86 (1860, novelle(r))
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
1834 indgår i: Alhambra [bb] 1. udgave: [Sagnet om de tre deilige Prindsesser]

[s195] Irving, Washington: Sagnet om Prinds Ahmed al Kamel eller Pilgrimen af Elskov. Side [195]-36 (1860, novelle(r))
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
1834 indgår i: Alhambra [bc] 1. udgave: [Sagnet om Prins Ahmed al Kamel]

[s237] Irving, Washington: Sagnet om Maurerens Efterladenskab. Side [237]-64 (1860, novelle(r))
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
1834 indgår i: Alhambra [bd] 1. udgave: [Sagnet om Maurerens Efterladenskab]

[s265] Irving, Washington: Sagnet om Alhambras Rose eller Pagen og Ædelfalken. Side [265]-84 (1860, novelle(r))
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
1834 indgår i: Alhambra [be] 1. udgave: [Sagnet om Alhambras Rose]

[s288] Irving, Washington: Gouverneuren og Notaren. Side [288]-96 (1860, novelle(r))
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
1834 indgår i: Alhambra [bf] 1. udgave: [Sagnet om Guvernøren og Notaren]
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen kaldet: Sagnet om Gouverneuren og Notaren.

[s297] Irving, Washington: Gouverneuren og Soldaten. Side [297]-319 (1860, novelle(r))
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
1834 indgår i: Alhambra [bg] 1. udgave: [Sagnet om Guvernøren og Soldaten]
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen kaldet: Sagnet om Gouverneuren og Soldaten.

[s320] Irving, Washington: Sagnet om de tvende tause Billedstøtter. Side [320]-42 (1860, novelle(r))
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
1834 indgår i: Alhambra [bh] 1. udgave: [Sagnet om de tvende tause Billedstøtter]
 Bog Irving, Washington: Pilagrímur ástarinnar (1860, roman)
 Bog Irving, Washington: De italienske Røvere. Efter Tales of a Traveller by Washington Irving. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1874. 156 sider (1874, roman)
originaltitel: The Italian Banditti, 1824
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oversættelsen er 3. del af: Tales of a traveller, 1824.
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 29-11-1874 til 8-1-1875.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Irving, Washington: Fortællinger fra Alhambra. Overs. af Charles Sveistrup. ♦ Hauberg, Gjellerup, 1888. 136 sider. (Dansk Folkebibliothek, 60) (1888, novelle(r)) EMP 827
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 60
Detaljer
oversat af Charles Sveistrup (1861-1939)
1833-34 1. udgave: Alhambra. Oversat af Fred. Schaldemose. ♦ Kbh., 1833-34. 1.-2. Deel
1906 Senere udgave: Sögur frá Alhambra
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 2: [Note om W. I.].
kollaps Indhold

[a] Irving, Washington: De tre skønne Prinsesser (1888, novelle(r))
oversat af Charles Sveistrup (1861-1939)
1834 indgår i: Alhambra [bb] 1. udgave: [Sagnet om de tre deilige Prindsesser]

[b] Irving, Washington: Prins Ahmed al Kamel eller Kærlighedens Pilgrim (1888, novelle(r))
oversat af Charles Sveistrup (1861-1939)
1834 indgår i: Alhambra [bc] 1. udgave: [Sagnet om Prins Ahmed al Kamel]

[c] Irving, Washington: Alhambras Rose eller Pagen og Jagtfalken (1888, novelle(r))
oversat af Charles Sveistrup (1861-1939)
1834 indgår i: Alhambra [be] 1. udgave: [Sagnet om Alhambras Rose]

[d] Irving, Washington: Den arabiske Stjærnetyder (1888, novelle(r))
oversat af Charles Sveistrup (1861-1939)
1834 indgår i: Alhambra [ba] 1. udgave: [Sagnet om den arabiske Stjernetyder]
 Bog Irving, Washington: Spøgelse- og Røverhistorier. Oversatte af Fr. Winkel Horn. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania, A. Christiansens Kunstforlag, 1897. 240 sider, illustreret (1897, roman) EMP 828 👓
serietitel: Christiansens Serier, 1:12
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [7-8]: [Forord om W.I.].
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

Jagtmiddagen. Side [9]-122. [Indledning side 9-17]
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ab] 1. udgave: Jagtmaaltidet

[s018] Irwing, Washington: Min Onkels Æventyr (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ac] 1. udgave: Min Onkels Æventyr

[s035] Irwing, Washington: Min Tantes Æventyr (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ad] 1. udgave: Min Tantes Æventyr

[s042] Irwing, Washington: Den tapre Dragon eller min Bedstefaders Æventyr (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ae] 1. udgave: Den kjække Dragon eller min Bedstefaders Eventyr

[s055] Irwing, Washington: Den tyske Tudents Æventyr (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1af] 1. udgave: Den tydske Students Eventyr

[s063] Irwing, Washington: Æventyret med det hemmelighedsfulde Portræt (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ag] 1. udgave: Eventyret med det hemmelighedsfulde Billede

[s075] Irwing, Washington: Den hemmelighedsfulde Fremmede (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ah] 1. udgave: Eventyret med den hemmelighedsfulde Fremmede

[s086] Irwing, Washington: Den unge Italieners Historie (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ai] 1. udgave: Den unge Italieners Historie

Værtshuset ved Terracina. Side [123]-224. [Indledning side 125-40]
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2ca] 1. udgave: Vertshuset ved Terracina

[s141] Irwing, Washington: Den lille Oldgranskers Æventyr (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2cb] 1. udgave: Den lille Oldgrandskers Eventyr

[s148] Irwing, Washington: De forsinkede Rejsen (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2cc] 1. udgave: De forsinkede Reisende

[s169] Irwing, Washington: Familien Popkin's Æventyr (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2cd] 1. udgave: Familien Popkins Eventyr

[s176] Irwing, Washington: Malerens Æventyr (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2ce] 1. udgave: Malerens Eventyr

[s187] Irwing, Washington: Røverhøvdingens Historie (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2cf] 1. udgave: Bandit-Høvdingens Historie

[s201] Irwing, Washington: Den unge Røvers Historie (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2cg] 1. udgave: Den unge Røvers Historie

[s217] Irwing, Washington: Englænderens Æventyr (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2ch] 1. udgave: Englænderens Eventyr

[s225] Irwing, Washington: Fanden og Tom Walker. Side [225]-40 (1897, roman)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2dc] 1. udgave: Fanden og Tom Valker
 Bog Irwing, Washington: Rip van Winkle (1905, roman)
 Bog Irwing, Washington: Sögur frá Alhambra (1906, roman)
Detaljer
1888 1. udgave: Fortællinger fra Alhambra. Overs. af Charles Sveistrup. ♦ Hauberg, Gjellerup, 1888. 136 sider. (Dansk Folkebibliothek, 60)
 Bog Irving, Washington: Rip van Winkle og Sagnet om Døsedal. Paa Dansk ved Henrik V. Ringsted. ♦ Hasselbalch, 1947. 68 sider. (Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, Bd. LXVII) (1947, novelle(r))
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 67
Detaljer
oversat af Henrik V. Ringsted (1907-1983)
1827 i: Gotfred Crayons Skitsebog [1d] 1. udgave: Rip van Winkle, et af Didrik Knickerbocker efterladt Arbeide
kollaps Indhold

[b] Irving, Washington: Sagnet om Døsedal (1947, novelle(r))
oversat af Henrik V. Ringsted (1907-1983)
1827 i: Gotfred Crayons Skitsebog [2m] 1. udgave: Sagnet om den søvnige Bjergdal. Fundet iblandt den afdøde Diedrick Knickerbockers Papirer
 Bog Irving, Washington: Litteraturens Ubestandighed. Samtale i Westminster Abbey. (Overs. og forsynet med Efterskrift og Noter af Ole Jacobsen. Træsnittene af Carin Steenberg. Udsendes af Pedersen & Lefevres Bogtrykkeri). ♦ (Kunst og Kultur), [1949]. 44 sider (1949, novelle(r))
Detaljer
oversat af uidentificeret
illustrationer af Carin Steenberg (f. 1923)
1827 i: Gotfred Crayons Skitsebog [1m] 1. udgave: Litteraturens Ubestandighed. En Samtale i Vestminster Abbedie
 Bog Irving, Washington: [indgår i antologien: Humor fra Amerika [s342]] Den tapre dragon. Side 342-[50] (1956, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1827 i: En Reisendes Fortællinger [1ae] 1. udgave: Den kjække Dragon eller min Bedstefaders Eventyr
 Bog Irving, Washington: [indgår i antologien: Amerikanske fortællere til år 1900 [s009]] Fanden og Tom Walker. Side 9-23 (1969, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1828 i: En Reisendes Fortællinger [2dc] 1. udgave: Fanden og Tom Valker
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Oversat af Fr. Winkel Horn.
 note til oversat titel Uddrag af bibliografiske oplysninger: Fanden og Tom Walker trykt efter Spøgelses og røverhistorier. A. Christiansens Kunstforlag, København 1897.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden