Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Den Danske Skue-Plads

anonym [Holberg, Ludvig]: Den Danske Skue-Plads, (1731-54, dramatik, dansk) BD4:sp323
af Ludvig Holberg
Detaljer
Den Danske Skue-Plads deelt udi 5 tomer [ie: 7 tomer]
kollaps Indhold

[4a] anonym [Holberg, Ludvig]: Henrik og Pernille. Comoedie i 3 Acter (1731-54, dramatik)
1872 Senere udgave: Henrich og Pernille. og Den pantsatte Bondedreng. To Komedier. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1872. 107 sider, illustreret
1872 Senere udgave: Henrich og Pernille. Komedie. Med et Billede af W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1872. 66 sider, illustreret
1888 Senere udgave: Henrich og Pernille. Comoedie i3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 58 sider

[4b] anonym [Holberg, Ludvig]: Diderich Menschen-Skræk. Comoedie i 1 Act (1731-54, dramatik)
1843 Senere udgave: Diderich Menschenschrek Komedie i een Akt af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1843 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, [1843]. 45 sider, illustreret
1869 Senere udgave: Diderich v. Menschenschreck. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1869]. 23 sider
1888 indgår i: Den pantsatte Bondedreng [b] Senere udgave: Diderich Menschen-Skræk. Comedie paa een Act. Comoedie paa een Act : F. L. Liebenbergs Textrecension : Med Billede af W. Marstrand
1917 Senere udgave: Diderich Menschen-Skræk. Comoedie paa een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. ♦ København, G.E.C. Gads Forlag, 1917. 34 sider

[4c] anonym [Holberg, Ludvig]: Hexerie eller Blind Allarm (1731-54, dramatik)
[4d] anonym [Holberg, Ludvig]: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
1848 Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng. Komedie i tre Akter, af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1848 af Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. E. [ie: C.] Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, [1848]. 45 sider, illustreret
1869 Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng. Komedie i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1869]. 23 sider
1872 indgår i: Henrich og Pernille [b] Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng
1872 Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng. Komedie udi 3 Acter. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1872. 41 sider, illustreret
1888 indgår i: Den pantsatte Bondedreng [a] Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 37 sider, illustreret
1909 Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng. Udgivet af "Dansklærerforeningen" ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 77 sider
1917 Senere udgave: Den pantsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1917. 40 sider

[4e] anonym [Holberg, Ludvig]: Det lykkelige Skibbrud. Comoedie udi 5 Acter (1731-54, dramatik)
[5a] anonym [Holberg, Ludvig]: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter (1731-54, dramatik)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s400] Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg
1869 indgår i: To Komedier [s091] Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie udi 5 Acter. (1723). Side [91]-158
1869 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1869. 70 sider
1869 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie i fem Akter. ♦ Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, [1869]. 47 sider
1885 Senere udgave: Erasmus Montanus or Rasmus Berg. A comedy in five acts. From the Danish by T. Weber (Published in memory of the 200-aniversary of Holberg's birthday the 3rd of December 1884). ♦ Copenhagen, Published by T. Weber's Academy, 1885 [ie: 1884]. 104 sider
1912 Senere udgave: Erasmus Montanus
1915 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. ♦ Gyldendal, 1915. 164 sider
1919 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. 2. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 164 sider
1923 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. Tredie, ændrede Udgave. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1923. 161 sider
1925 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1925. 56 sider. Pris: kr. 0,50
1927 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. 4. gennemsete Udgave. ♦ Gyldendal, 1927. 178 sider, illustreret. Pris: kr. 1,65
1941 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Udg. ved Sven Gundel. 6. Udg
1946 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. 7. Udg.

[5b] anonym [Holberg, Ludvig]: Pernilles korte Frøiken-Stand. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
[5c] anonym [Holberg, Ludvig]: De u-synlige. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
1889 Senere udgave: De Usynlige
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [18-12-1825] læste Holbergs »De Usynlige« og hans »Maskeraden«.

[5d] anonym [Holberg, Ludvig]: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
1844 Senere udgave: Den Stundesløse. Komedie i tre Akter af Holberg. Først Gang udgiven med Træsnit 1844 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P.C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, 1844. 84 sider, illustreret
1858 Senere udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi tre Acter. ♦ [1858]. 24 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 180)
1860 Senere udgave: Den Stundesløse. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E. C. Løser, [1860]. 53 sider
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s453] Senere udgave: Den Stundesløse
1870 indgår i: Jacob von Thybo [b] Senere udgave: Den Stundesløse
1870 Senere udgave: Den Stundesløse. Komedie af Ludvig Holberg. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1870. 84 sider + billede. (Særtryk Nr. 40)
1888 Senere udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi tre Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1888. 69 sider, illustreret
1913 Senere udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi tre Acter. Indledning og Oplysninger af H. Albrechtsen. ♦ Kjøbenhavn, Lehmann & Stages Forlag, 1913. 99 sider. (Litteraturlæsning for Skolen, 1)
1940 Senere udgave: Den Stundesløse
1946 Senere udgave: Den stundesløse. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision
1946 Senere udgave: Den stundesløse. Comoedie udi 3 Acter. Med Indledning og Noter ved Vilh. Øhlenschläger og Jørgen Øhlenschläger
kollaps Noter

[5e] anonym [Holberg, Ludvig]: Den honette Ambition. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
[6a] anonym [Holberg, Ludvig]: Don Ranudo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed, Comoedie udi 5 Acter forøget med nogle nye Scener (1731-54, dramatik)
1745 1. udgave: Don Ranudo de Colibrados Oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in Fünf Aufzügen. Von Ludwig Holberg. Aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt [von Elias Caspar Reichard]. ♦ Copenhagen und Leipzig, bey Christian Gottlob Mengel und Compagnie, 1745. 104 sider

[6b] anonym [Holberg, Ludvig]: Den forvandlede Brudgom. Comoedie udi 1 Act uden Acteurs (1731-54, dramatik)
[6c] anonym [Holberg, Ludvig]: Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Comoedie udi 3 Acter uden Actricer (1731-54, dramatik)
1869 Senere udgave: Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Komedie i 3 Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, 1869. 43 sider
1887 Senere udgave: Huus-Spøgelse eller Abracadabra og Den forvandlede Brudgom. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, 1887. 116 sider
1888 Senere udgave: Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Comedie udi tre Acter. Uden Actricer. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 54 sider

[6d] anonym: Plutus eller Proces imellem Fattigdom og Riigdom. En heroisk Comoedie udi 5 Acter (1731-54, dramatik)
[7a] anonym [Holberg, Ludvig]: Philosophus udi egen Indbildning. Comedie udi 5 Acter (1731-54, dramatik)
1889 Senere udgave: Philosophus udi egen Indbildning

[7b] anonym [Holberg, Ludvig]: Republiqven eller Det gemeene Beste. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
[7c] anonym [Holberg, Ludvig]: Sganarels Reyse til det philosophiske Land. Comoedie udi 1 Act. Hvorudi skiemtes med de gamle philosophiske Secter (1731-54, dramatik)
[7d] anonym [Metastasio, Pietro]: Artaxerxes. Et heroisk Skuespil udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.