Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Bracebridge-Hall

Irving, Washington: Bracebridge-Hall, (1829, novelle(r), engelsk) EMP 824 BD4:sp484
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
oversat af Philip Wallich
Detaljer
Bracebridge-Hall eller Karaktererne. Overs. af Ph. Wallich. ♦ Kbh., 1829. Bd. 1-2, 331 + 353 sider
originaltitel: Bracebridge Hall, 1822
kollaps Noter
 note til titel Fuld visning af den engelske tekst på Hathi Trust.  Link til ekstern webside catalog.hathitrust.org
kollaps Indhold

[1a] Irving, Washington: Hallen (1829, novelle(r))
originaltitel: The hall, 1822

[1b] Irving, Washington: Den geskjæftige Mand (1829, novelle(r))
originaltitel: The busy man, 1822

[1c] Irving, Washington: Gamle Tjenere (1829, novelle(r))
originaltitel: Family servants, 1822

[1d] Irving, Washington: Enken (1829, novelle(r))
originaltitel: The widow, 1822

[1e] Irving, Washington: De Elskende (1829, novelle(r))
originaltitel: The lovers, 1822

[1f] Irving, Washington: Familie-Reliquier (1829, novelle(r))
originaltitel: Family reliques, 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat til dansk af Rahbek i: Tilskuerne, 1823, nr 69, side 547-48, under titlen: Familiereliqvierne i Bracegirdle Hall.
 url Fuld visning af Rahbeks oversættelse på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

[1g] Irving, Washington: Den gamle Soldat (1829, novelle(r))
originaltitel: An old soldier, 1822

[1h] Irving, Washington: Enkens Følge (1829, novelle(r))
originaltitel: The window's retinue, 1822

[1i] Irving, Washington: Hans Redepenge (1829, novelle(r))
originaltitel: Ready Money Jack, 1822

[1j] Irving, Washington: Gamle Pebersvende (1829, novelle(r))
originaltitel: Bachelors, 1822

[1k] Irving, Washington: Qvinder (1829, novelle(r))
originaltitel: Wives, 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat til dansk af Rahbek i: Tilskuerne, 1823, nr 74-75, side 589-98 under titlen: Hustruerne.
 url Fuld visning af Rahbeks danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

[1l] Irving, Washington: Historie-Fortælling (1829, novelle(r))
originaltitel: Story telling, 1822

[1m] Irving, Washington: Den tykke Herre. En Roman fra Postkarethen (1829, novelle(r))
originaltitel: The stout gentleman, 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk i: Brevduen, nr 38, 20-8-1823, sammen med slutningen af Historie-Fortælling under titlen: En gyselig Tildragelse.

[1n] Irving, Washington: Skovens Træer (1829, novelle(r))
originaltitel: Forest trees, 1822

[1o] Irving, Washington: En litterær oldgransker (1829, novelle(r))
originaltitel: A literary antiquary, 1822

[1p] Irving, Washington: Forpagterhuset (1829, novelle(r))
originaltitel: The farm-house, 1822

[1q] Irving, Washington: Ridekunsten (1829, novelle(r))
originaltitel: Horsemanship, 1822

[1r] Irving, Washington: Kjærlighedskjendetegn (1829, novelle(r))
originaltitel: Love-symptoms, 1822

[1s] Irving, Washington: Falkonerie (1829, novelle(r))
[1t] Irving, Washington: Falkejagten (1829, novelle(r))
originaltitel: Hawking, 1822

[1u] Irving, Washington: St. Marcus-Aftenen (1829, novelle(r))
originaltitel: St. Mark's eve, 1822

[1v] Irving, Washington: Levemaade (1829, novelle(r))
originaltitel: Gentility, 1822

[1w] Irving, Washington: Sandsigning (1829, novelle(r))
originaltitel: Fortune telling, 1822

[1x] Irving, Washington: Elskovs-Tryllerie (1829, novelle(r))
originaltitel: Love-charms, 1822

[1y] Irving, Washington: Bibliotheket (1829, novelle(r))
originaltitel: The library, 1822

[1z] Irving, Washington: Studenden fra Salamanca (1829, novelle(r))
originaltitel: The student of Salamanca, 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Huusvennen, 9. bind (1823), side 185-283 [rammefortællingen udeladt].

[2a] Irving, Washington: Engelske Godseiere (1829, novelle(r))
[2b] Irving, Washington: En gammel Pebersvends Bekjændelser (1829, novelle(r))
[2c] Irving, Washington: Engelsk Alvor (1829, novelle(r))
[2d] Irving, Washington: Zigeuner (1829, novelle(r))
[2e] Irving, Washington: Maidagsskikke (1829, novelle(r))
[2f] Irving, Washington: De Anseeligste i Landsbyen (1829, novelle(r))
[2g] Irving, Washington: Skolemesteren (1829, novelle(r))
[2h] Irving, Washington: Skolen (1829, novelle(r))
[2i] Irving, Washington: En Landsbypolitiker (1829, novelle(r))
[2j] Irving, Washington: Ravnereden (1829, novelle(r))
[2k] Irving, Washington: Majdagen (1829, novelle(r))
[2l] Irving, Washington: Haandskriften (1829, novelle(r))
[2m] Irving, Washington: Anette Delabre (1829, novelle(r))
originaltitel: Annette Delarbre, 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse til dansk publiceret i: Huusvennen, 9. bind (1823), side 150-151 [rammefortællingen udeladt].

[2n] Irving, Washington: Reiser (1829, novelle(r))
[2o] Irving, Washington: Folkeovertroe (1829, novelle(r))
[2p] Irving, Washington: Forbryderen (1829, novelle(r))
[2q] Irving, Washington: Familie-Ulykke (1829, novelle(r))
[2r] Irving, Washington: Elskovs-Kummer (1829, novelle(r))
[2s] Irving, Washington: Historieskriveren (1829, novelle(r))
[2t] Irving, Washington: Spøgelsehuset. Af den afdøde Diedrich Knickerbrockers Haandskrifter (1829, novelle(r))
[2u] Irving, Washington: Dolph Heyliger (1829, novelle(r))
[2v] Irving, Washington: Stormskibet (1829, novelle(r))
[2w] Irving, Washington: Brylluppet (1829, novelle(r))
[2x] Irving, Washington: Forfatterens Afsked (1829, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.