Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Henrik Hertz (1798-1870)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Hertz, Henrik]: Kjærlighed og Politi. Vaudeville i 1 Act. Udgiven af Ferd. Printzlau. ♦ Kbh., 1827 (1827, dramatik) BD4:sp322
Detaljer
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1854 i: Dramatiske Værker [7c] Senere udgave: Kjærlighed og Politie. Vaudeville i een Act. Opført første Gang paa det kongelige Theater den 18de November 1827. (Omarbeidet). Side 267-357
 Dramatik anonym [Hertz, Henrik]: Sangene i Vaudevillen: Arvingerne. ♦ [Kbh., 1829] (1829, dramatik) BD4:sp322
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Uden Titelbl.
 Dramatik anonym [Hertz, Henrik]: Amors Geniestreger. Versificeret Lystspil i to Acter af Forfatteren til Lystspillet Hr. Burchardt og hans Familie etc. Udgivet af Ferd. Printzlau. ♦ Kbh., 1830 (1830, dramatik) BD4:sp322
Detaljer
1854 i: Dramatiske Værker [1a] Senere udgave: Amors Geniestreger
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [1b] Senere udgave: Amors Geniestreger. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Side 197-341
1921 Senere udgave: Amors Geniestreger
kollaps Noter
 Bog anonym [Hertz, Henrik]: Gjenganger-Breve eller poetiske Epistler fra Paradis. ♦ Kbh., 1830. 121 sider (1830, digte) BD4:sp228
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag. Kbh., 1831.
 note til titel Hertil udkom: Robert, Chr. H.: Billet til Forfatteren af Gjengangerbrevene. Kbh., 1831.
 Tekster pseudonym [Hertz, Henrik]: Anonym Nytaarsgave for 1832. Af Forf. af Gjenganger-Brevene, Forf. af Amors Geniestreger, og Flere. ♦ Kjöbenhavn, Udgivet af og faaes i Schubothes Boghandling, 1831. xl + 280 sider (1831, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: I. Til Læserne. II. Mödet i Dyrehaven. III. En Dag paa Öen Als. Lystspil i rimede Vers i to Acter:, af Forf. til Amors Geniestreger. IV. Naturen og Kunsten. Et Digt af Forf. til Gjengangerbrevene. V. Mindre Digte: Prolog til Amors Geniestreger, af dette Stykkes Forfatter. Attentatet, af m...p. Spadseretouren, af S***. Bryggerens Jeremiade, af N** P**. Philologen til sin Elskede, af [2 græsketegn]. VI. 11, 18, 35, eller Enhver er sig selv nærmest. Dramatiseret Ordsprog i een Act, at en Anonym. VII. Fire poetiske Epistler fra Knud Sjællandsfar til Grandskeren **, Naturforskeren ** og Digteren **.
 anmeldelse Maanedsskrift for Litteratur, Syvende Bind, 1832, side 241-55 [anmeldelse, usigneret]. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=6igoAAAAMAAJ&lpg=PA83&ots=sNwPtmnhJ6&hl=da&pg=PA241#v=onepage&q&f=false
kollaps Indhold

[2] anonym [Jacobsen, P.V.]: Mödet i Dyrehaven (1831, tekster)
af Peter Vilhelm Jacobsen (1799-1848)
kollaps Noter
 url Maanedsskrift for Litteratur, Syvende Bind, 1832, side 244-46 [anmeldelse]. Link til ekstern webside books.google.dk

[3] pseudonym [Hertz, Henrik]: En Dag paa Øen Als. Af Forf. til Amors Geniestreger (1831, dramatik)
1855 i: Dramatiske Værker [8b] Senere udgave: En Dag paa Øen Als. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Side 183-276
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [2a] Senere udgave: En Dag paa Øen Als. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Side 1-99
kollaps Noter
 Dramatik Hertz, Henrik: Lystspil. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1832 (1832, dramatik) BDsupp:sp787
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Hertz, Henrik: Hr. Burchardt og hans Familie (1832, dramatik)
1873 i: Dramatiske Værker [18a] Senere udgave: Hr. Burchardt og hans Familie. Lystspil i fem Acter. Side 1-178
kollaps Noter

[b] Hertz, Henrik: Flyttedagen (1832, dramatik)
1854 i: Dramatiske Værker [3a] Senere udgave: Flyttedagen. Lystspil i fem Acter. Side 1-179
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [1a] Senere udgave: Flyttedagen. Lystspil i fem Acter. Side 7-195
kollaps Noter

[c] Hertz, Henrik: Emma eller den hemmelige Forlovelse (1832, dramatik)
1854 i: Dramatiske Værker [5a] Senere udgave: Emma eller Den hemmelige Forlovelse. Lystspil i fem Acter. Side 1-174
kollaps Noter
 Bog Hertz, Henrik: Foraarets Nytaarsgave for 1833. Af Henrik Hertz. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, [1832]. xii + 201 sider + 2 blade med noder (1833, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: 1. Foraarets Nytaarsdag. 2. Den Paatrængende, en Novelle fra Krigens Tid, 3. Erindringer fra Hirschholm [digte], 4: Blandede Digte, 5: Naturen og Kunsten (Anden Afdeling) [digt].
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Heiberg, Johan Ludvig: [Samlede Skrifter [2e]] Fragment af Göthes Faust. Oversat i Forening med Henrik Hertz, 1832 (1835, dramatik)
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
 Dramatik Hertz, Henrik: Corsarerne. Opera i 3 Akter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1835 (1835, dramatik) BDsupp:sp787
Detaljer
1860 i: Dramatiske Værker [14b] Senere udgave: Corsarerne. Opera i tre Acter. (Omarbeidet). Side 157-247
kollaps Noter
 Dramatik Hertz, Henrik: Debatten i Politievennen. Vaudeville i 2 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1836 (1835, dramatik) BDsupp:sp787
Detaljer
1855 i: Dramatiske Værker [10a] Senere udgave: Debatten i Politievennen. Vaudeville i to Acter. Side 1-143
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [2c] Senere udgave: Debatten i Politivennen. Vaudeville i to Acter. Side 239-389
kollaps Noter
 Tekster Hertz, Henrik: Kiærligheds Veie. Nytaarsgave for 1836. ♦ C.A. Reitzel (1836, tekster)
Detaljer
kollaps Indhold

[?] Hertz, Henrik: Den eneste Feil (1836, dramatik)
1854 i: Dramatiske Værker [4a] Senere udgave: Den eneste Feil. Lystspil i rimede Vers, i to Acter. Side 1-130
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [2b] Senere udgave: Den eneste Feil. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Side 101-238
kollaps Noter
 Dramatik Hertz, Henrik: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837 (1837, dramatik) BDsupp:sp787
Detaljer
1854 i: Dramatiske Værker [6a] Senere udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i fire Acter. Side 1-172
1883 Senere udgave: Svend Dyrings Hus
1893 Senere udgave: Svend Dyrings Hus. Romantisk Tragedie i 4 Akter
1893 Senere udgave: Svend Dyrings Hus. Romantisk Tragedie i 4 Akter. (Miniatureudgave)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [3b] Senere udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i fire Acter. Side 141-316
1906 indgår i: Romantiske Skuespil [a] Senere udgave: Svend Dyrings Huus
1912 Senere udgave: Svend Dyrings Hus
1925 Senere udgave: Svend Dyrings Hus. Romantisk Tragedie i 4 Akter. ♦ (Ringkøbing), Carl Larsen, [1925]. 190 sider + 1 portræt
1928 Senere udgave: Svend Dyrings Hus. Romantisk Tragedie i 4 Akter. Med Indledning og Noter af Ingeborg Simesen. Under Medvirkning af Ida Falbe-Hansen. Udg. af Dansklærerforeningen. 3. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 182 sider
1934 Senere udgave: Svend Dyrings Hus. Med Indledning og Noter ved Ingeborg Simesen. 4. gennemsete Udg.
1943 Senere udgave: Svend Dyrings Hus. Med Indledning og Noter ved Ragnhild Langkjær. 5. Udg
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag samme år.
 note til titel 3. Oplag, 1854.
 note til titel 4. Oplag, 1872.
 note til titel 5. Oplag, 1883.
 note til titel 6. Oplag, 1893.
 note til titel Syvende Oplag, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 204 sider.
 url Fuld visning af bogen, Syvende Oplag, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Hertz, Henrik: Stemninger og Tilstande. Scener og Skildringer af et Ophold i Kjøbenhavn. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1839. 443 sider (1839, roman) BDsupp:sp811
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, Kbh., 1839.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 anmeldelse Fortid og Nutid, september 2009, side 163-188: Bertel Nygaard: Fremmedgørende politik. Henrik Hertz og kritikken af 1830'ernes politisering. Link til ekstern webside http://tidsskrift.dk/index.php/fortidognutid/article/view/50071/92838
 Bog Hertz, Henrik: Lyriske og dramatiske Digte. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1841. 329 + [2] sider (1841, digte) 👓
Detaljer
1844 Samhørende, fortsættes af (2. del): Lyriske og dramatiske Digte. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1844. 311 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[s195] Hertz, Henrik: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329 (1841, dramatik)
1854 i: Dramatiske Værker [7b] Senere udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt, Lystspil i tre Acter. Side 131-265
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [3a] Senere udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 1-140
1909 Senere udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er alting godt
1914 Senere udgave: Sparekassen
1918 Senere udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er alting godt. Lystspil i 3 Akter. Opført første Gang paa det kgl. Teater d. 26. Maj 1836. Udg. af Dansklærerforeningen ved F. Chirstensen. 4. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. ♦ Gyldendal, 1918. 110 sider
1936 Senere udgave: Sparekassen. 8. Udg.
1943 Senere udgave: Sparekassen. 9. Udg. ved Oskar Schlichtkrull
kollaps Noter
 note til titel Side [331-332]: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Hertz, Henrik: Om den bøotiske Criticus i "Fædrelandet". Et Par polemiske Blade. ♦ (Reitzel), 1841. 21 sider (1841, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Reaktion på anmeldelse i Fædrelandet, 1841, Nr. 427 af Et Eventyr i Dyrehaven.
 Dramatik anonym [Hertz, Henrik]: Indqvarteringen. Lystspil i 1 Act. ♦ Schubothe, 1841 (1841, dramatik)
Detaljer
1854 i: Dramatiske Værker [1c] Senere udgave: Indqvarteringen
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [4a] Senere udgave: Indqvarteringen. Lystspil i een Act. Side 1-102
kollaps Noter
 Dramatik Hertz, Henrik: Svanehammen. Romantisk Skuespil. ♦ C.A. Reitzel, 1841. 130 sider (1841, dramatik)
Detaljer
1854 i: Dramatiske Værker [6b] Senere udgave: Svanehammen. Romantisk Skuespil i tre Acter. Side 173-311
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [4b] Senere udgave: Svanehammen. Romantisk Skuespil i tre Acter. Side 103-244
1906 indgår i: Romantiske Skuespil [b] Senere udgave: Svanehammen
kollaps Noter
 Dramatik pseudonym [Hertz, H.]: Fristelsen eller Onde Tanker kommer, men maae ikke huses. Skuespil i een Act af Forfatteren til "Indqvarteringen". ♦ [Schubothe, 1842]. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 147) (1842, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:147
Detaljer
1854 i: Dramatiske Værker [4b] Senere udgave: Fristelsen. Skuespil i een Act. Side 131-218
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [4c] Senere udgave: Fristelsen. Skuespil i een Act. Side 245-338
kollaps Noter
 Bog Hertz, Henrik: Lyriske og dramatiske Digte. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1844. 311 sider (1844, digte) 👓
Detaljer
1841 Samhørende, 2. del af: Lyriske og dramatiske Digte. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1841. 329 + [2] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[a] Hertz, Henrik: Amanda. Lystspil i fire Acter. Side 1-198 (1844, dramatik)
 Bog (digte) antologi: Poesi og Prosa. Udg. af P.N. Jørgensen. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af og trykt hos Udgiveren, 1844. 164 sider (1844, digte) 👓
Detaljer
udgiver: P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Noter
 note til titel Side [89]-112: Om Holbergs Skrifter. Af A.E. Boye.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s003] Krossing, Nikolaj: Smaavers fra Børnestuen. Side [3]-16 (1844, digte)
af Nikolaj Krossing (1798-1872)

[s063] Oehlenschläger: Ivan Wasiliewitsch. Side 63-67 (1844)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)

[s113] Jørgensen, P. N.: En lille Forstyrrelse i et Bogtrykkercontoir. Dramatisk Skizze. Side [113]-64 (1844, dramatik)
af P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
 Bog Hertz, H.: [indgår i: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard [s077]] En Sommerdag. Side 77-78 (1844, digte) 👓
 Dramatik Hertz, Henrik: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. ♦ C.A. Reitzel, 1845 (1845, dramatik)
Detaljer
1855 i: Dramatiske Værker [9c] Senere udgave: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. Side 265-353
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [5a] Senere udgave: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. Side 1-91
1905 Senere udgave: Kong Renés Datter
1906 indgår i: Romantiske Skuespil [c] Senere udgave: Kong René's Datter
1914 Senere udgave: Kong Renés Datter
1931 Senere udgave: Kong Renés Datter
1933 Senere udgave: Kong Renés Datter. Lyrisk Drama i 1 Akt. Med Indledning og Noter af Ingeborg Simesen. 2. gennemsete Udg.
1938 Senere udgave: Kong René's Datter
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag samme år.
 note til titel 3. Oplag (med Vignet), 1847.
 note til titel 4. Oplag, 1854 [ie. 1853].
 note til titel 5. Oplag, 1876.
 note til titel 6. Oplag, 1885.
 note til titel 7. Oplag, 1893. Kjøbenhavn, Det Reitzelske Forlag (Georg C. Grøn).
 note til titel 9. Oplag, 1899.
 Bog (oversætter) Lessing, Gotthold Ephraim: Nathan den Vise. Dramatisk Digt i fem Acter af Gotthold Ephraim Lessing. ♦ [Kjøbenhavn, Schubothe, 1846]. 55 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 159) (1846, dramatik) 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 7:159
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
 Dramatik Hertz, Henrik: Federigo. Syngestykke i 3 Acter (Musiken af H. Rung). ♦ C.A. Reitzel, 1848. vi + 98 sider (1848, dramatik)
Detaljer
musik af Henrik Rung (1807-1871)
1855 i: Dramatiske Værker [9b] Senere udgave: Federigo. Syngestykke i tre Acter. Side 141-263
kollaps Noter
 Dramatik Hertz, Henrik: Ninon. Skuespil i 5 Acter. ♦ C.A. Reitzel, 1848. 184 sider (1848, dramatik)
Detaljer
1855 i: Dramatiske Værker [12a] Senere udgave: Ninon. Skuespil i fem Acter. Side 1-191
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [5c] Senere udgave: Ninon. Skuespil i fem Acter. Side 213-408
1903 Senere udgave: Ninon
kollaps Noter
 Dramatik Hertz, Henrik: Valdemar Atterdag. Drama i 5 Acter. ♦ C.A. Reitzel, 1848. viii + 174 sider (1848, dramatik)
Detaljer
1855 i: Dramatiske Værker [11a] Senere udgave: Valdemar Atterdag. Drama i fem Acter. Side 1-180
kollaps Noter
 note til titel Forfatterens forord dateret 29. November 1848.
 note til titel [forordet side vi:] ... nærværende Aftryk af dette Skuespil, paa endeel Forkortninger nær, ordlydende stemmer med det Manuscript, der i 1838 blev indleveret til Theater-Directionen ...
 note til titel Side 172-74: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (digte) antologi: Danmarks Minder. En Samling fædrelandske Digte af [flere forfattere]. Med 28 Lithographier, componerede af P. C. Klæstrup. Udgivet af H.W. Bille. ♦ Kbh., A.F. Høst, 1849 [udkom 1848-49 i hæfter]. 136 sider, illustreret (1849, digte)
Detaljer
udgiver: H. Wilhem Bille
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frederik Hammerich, f 1809 (1809-1877)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: H.C. Andersen, Barfod, Blicher, Grundtvig, Hammerich, Hauch, Heiberg, Hertz, Ingemann, Krossing, Rahbek, Wilster, Oehlenschläger og Bille.
 Bog Hertz, Henrik: Tyrfing. Et nordisk Digt fra den mythiske Tid. (Træsnittene af Flinch efter Tegninger af Constantin Hansen). ♦ Kjöbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1849. xii, 83 sider, illustreret (1849, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af A. Flinch (1813-1872)
illustrationer af Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side vii-xii: [forord, dateret: Kjöbenhavn, i October 1847].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik anonym [Hertz, Henrik]: Hundrede Aar. Polemisk Comedie i fire Decorationer med Forspil, Efterspil og Parabaser. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1849. 208 sider (1849, dramatik) 👓
Detaljer
1856 i: Dramatiske Værker [13b] Senere udgave: Hundrede Aar. Polemisk Comedie i fire Decorationer med Forspil, Efterspil og Parabaser. (Udkom 1849). Side 173-341
kollaps Noter
 note til titel Side 193-208: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Hertz, Henrik: Tonietta. Lystspil i 4 Acter. ♦ Kbh., Stinck, 1850 (1850, dramatik)
Detaljer
1855 i: Dramatiske Værker [12b] Senere udgave: Tonietta. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 193-339
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [6a] Senere udgave: Tonietta. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 1-152
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog Hertz, Henrik: Digte fra forskjellige Perioder. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1851-62. 1.-4. Deel (1851-62, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1.-2. Deel udkom 1851, 3.-4. Deel 1862.
 note til titel 2. Oplag, 1.-2. Deel, 1877.
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Dramatik Hertz, Henrik: Scheik Hassan. Lystspil i tre Acter. ♦ Kbh., Reitzel, 1851. 107 + [2] sider (1851, dramatik)
Detaljer
1855 i: Dramatiske Værker [11b] Senere udgave: Scheik Hassan. Lystspil i tre Acter. Side 181-295
kollaps Noter
 Bog Hertz, Henrik: [Blandede Fortællinger og Digte [2o]] Købmands-Betjenten. En Fortælling. Dansk Folkek. (1852, novelle(r)) EMP 38
 Dramatik Hertz, Henrik: Dramatiske Værker. ♦ C.A. Reitzel, 1854-73. 1-18 Deel (1854-73, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også med ekstra titelblad: Henrik Hertz's Samlede Skrifter. Dramatiske Værker.
kollaps Indhold

[1a] Hertz, Henrik: Amors Geniestreger (1854, dramatik)
1830 1. udgave: Amors Geniestreger. Versificeret Lystspil i to Acter af Forfatteren til Lystspillet Hr. Burchardt og hans Familie etc. Udgivet af Ferd. Printzlau. ♦ Kbh., 1830

[1b] Hertz, Henrik: De fattiges Dyrehave (1854, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [5b] Senere udgave: De Fattiges Dyrehave. Vaudeville i een Act. Side 93-211
kollaps Noter

[1c] Hertz, Henrik: Indqvarteringen (1854, dramatik)
1841 1. udgave: Indqvarteringen. Lystspil i 1 Act. ♦ Schubothe, 1841

[2a] Hertz, Henrik: Et Offer. Skuespil i fire Acter. Side 1-138 (1854, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [7a] Senere udgave: Et Offer. Skuespil i fire Acter. Side 1-145
kollaps Noter

[2b] Hertz, Henrik: Amanda. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 139-331 (1854, dramatik)
kollaps Noter

[3a] Hertz, Henrik: Flyttedagen. Lystspil i fem Acter. Side 1-179 (1854, dramatik)
1832 indgår i: Lystspil [b] 1. udgave: Flyttedagen
kollaps Noter
 note til titel Side 314: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[3b] Hertz, Henrik: De Deporterede. Skuespil i tre Acter. Side 181-313 (1854, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [6c] Senere udgave: De Deporterede. Skuespil i tre Acter. Side 247-388
kollaps Noter
 note til titel Side 314-16: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[4a] Hertz, Henrik: Den eneste Feil. Lystspil i rimede Vers, i to Acter. Side 1-130 (1854, dramatik)
1836 indgår i: Kiærligheds Veie [?] 1. udgave: Den eneste Feil
kollaps Noter

[4b] Hertz, Henrik: Fristelsen. Skuespil i een Act. Side 131-218 (1854, dramatik)
1842 1. udgave: Fristelsen eller Onde Tanker kommer, men maae ikke huses. Skuespil i een Act af Forfatteren til "Indqvarteringen". ♦ [Schubothe, 1842]. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 147)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[4c] Hertz, Henrik: Audiensen. Lystspil i een Act. Side 219-305 (1854, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [6b] Senere udgave: Audiensen. Lystspil i een Act. Side 153-246
kollaps Noter

[5a] Hertz, Henrik: Emma eller Den hemmelige Forlovelse. Lystspil i fem Acter. Side 1-174 (1854, dramatik)
1832 indgår i: Lystspil [c] 1. udgave: Emma eller den hemmelige Forlovelse
kollaps Noter

[5b] Hertz, Henrik: Arvingerne. Vaudeville i een Act. Side 175-275 (1854, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 348: Anmærkninger [I Prof. Overskous Fortegnelse over de paa det kongelige Theater opførte Skuespil etc. anføres der, at denne Vaudeville fra den anden Opførelse har været givet i to Acter, hvilket maa beroe paa en Feiltagelse. Den har altid været spillet i een Act, men paa Grund af dens Længde blev den til den anden Forestilling betydelig forkortet. I nærværende Revision har Stykket desforuden undergaaet flere Forandringer, deels i Dialogen, deels i en nøiere Bestemmelse af Motiverne].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[5c] Hertz, Henrik: 11. 18. 35. eller Enhver er sig selv nærmest. Dramatiseret Ordsprog i een Act. Side 277-330 (1854, dramatik)
kollaps Noter

[5d] Hertz, Henrik: Perspectivkassen. En Dyrehavs-Scene. Side 331-347 (1854, dramatik)
kollaps Noter

[6a] Hertz, Henrik: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i fire Acter. Side 1-172 (1854, dramatik)
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837
kollaps Noter
 note til titel Side 312-13: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[6b] Hertz, Henrik: Svanehammen. Romantisk Skuespil i tre Acter. Side 173-311 (1854, dramatik)
1841 1. udgave: Svanehammen. Romantisk Skuespil. ♦ C.A. Reitzel, 1841. 130 sider
kollaps Noter

[7a] Hertz, Henrik: En Aften i Foyeen. Vaudeville i een Act. (Skreven 1842). Side 1-129 (1854, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7b] Hertz, Henrik: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt, Lystspil i tre Acter. Side 131-265 (1854, dramatik)
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7c] Hertz, Henrik: Kjærlighed og Politie. Vaudeville i een Act. Opført første Gang paa det kongelige Theater den 18de November 1827. (Omarbeidet). Side 267-357 (1854, dramatik)
1827 1. udgave: Kjærlighed og Politi. Vaudeville i 1 Act. Udgiven af Ferd. Printzlau. ♦ Kbh., 1827
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[8a] Hertz, Henrik: Den Yngste. Lystspil i fire Acter. Side 1-182 (1855, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [7b] Senere udgave: Den Yngste. Lystspil i fire Acter. Side 147-333
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: C.A. Reitzel, 1855.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[8b] Hertz, Henrik: En Dag paa Øen Als. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Side 183-276 (1855, dramatik)
1831 indgår i: Anonym Nytaarsgave for 1832 [3] 1. udgave: En Dag paa Øen Als. Af Forf. til Amors Geniestreger
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[8c] Hertz, Henrik: Et Eventyr i Dyrehaven eller Cassanders opdagede Trædskhed. Maske-Comedie i een Act. (Skrevet i Begyndelsen af 1839). Side 277-382 (1855, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[9a] Hertz, Henrik: Onkel Jokums Idee. Romantisk Lystspil i tre Acter. (Skrevet 1852). Side 1-139 (1855, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[9b] Hertz, Henrik: Federigo. Syngestykke i tre Acter. Side 141-263 (1855, dramatik)
1848 1. udgave: Federigo. Syngestykke i 3 Acter (Musiken af H. Rung). ♦ C.A. Reitzel, 1848. vi + 98 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 354-58: Anmærkninger.
 note til titel Fuld visning på: Hathi Trust. Link til ekstern webside hdl.handle.net

[9c] Hertz, Henrik: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. Side 265-353 (1855, dramatik)
1845 1. udgave: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. ♦ C.A. Reitzel, 1845
kollaps Noter
 note til titel Side 358: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[10a] Hertz, Henrik: Debatten i Politievennen. Vaudeville i to Acter. Side 1-143 (1855, dramatik)
1835 1. udgave: Debatten i Politievennen. Vaudeville i 2 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1836
kollaps Noter
 note til titel Opført første Gang paa det kongelige Theater den 3die December 1835.
 note til titel Side 375: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[10b] Hertz, Henrik: En Aften i 1722. Forspil, opført første Gang ved den politiske Kandestøbers Jubilæum paa det kongelige Theater, den 17de Mai 1844. Side 145-79 (1855, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 375-89: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[10c] Hertz, Henrik: Mademoiselle Lenormand. Skuespil i to Acter. Side 181-272 (1855, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 355-74: Om "Mademoiselle Lenormand" og "Stivbørnene".
 note til titel Side 389: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[10d] Hertz, Henrik: Stivbørnene. Skuespil i een Act. Side 273-364 (1855, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 355-74: Om "Mademoiselle Lenormand" og "Stivbørnene".
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[11a] Hertz, Henrik: Valdemar Atterdag. Drama i fem Acter. Side 1-180 (1855, dramatik)
1848 1. udgave: Valdemar Atterdag. Drama i 5 Acter. ♦ C.A. Reitzel, 1848. viii + 174 sider
kollaps Noter
 note til titel Opført første Gang paa det kongelige Theater den 12te Januar 1839.
 note til titel Side 386-393: Anmærkninger. [Side 397:] Rettelse i 10de Bind.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books

[11b] Hertz, Henrik: Scheik Hassan. Lystspil i tre Acter. Side 181-295 (1855, dramatik)
1851 1. udgave: Scheik Hassan. Lystspil i tre Acter. ♦ Kbh., Reitzel, 1851. 107 + [2] sider
kollaps Noter

[11c] Hertz, Henrik: Flugten til Sprogø. Vaudeville i een Act. Side 297-385 (1855, dramatik)
kollaps Noter

[12a] Hertz, Henrik: Ninon. Skuespil i fem Acter. Side 1-191 (1855, dramatik)
1848 1. udgave: Ninon. Skuespil i 5 Acter. ♦ C.A. Reitzel, 1848. 184 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 340-42: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[12b] Hertz, Henrik: Tonietta. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 193-339 (1855, dramatik)
1850 1. udgave: Tonietta. Lystspil i 4 Acter. ♦ Kbh., Stinck, 1850
kollaps Noter
 note til titel Opført første Gang paa det kongelige Theater den 31te October 1849.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books

[13a] Hertz, Henrik: Estrella. Romantisk Skuespil i fire Acter. Side 1-171 (1856, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: C.A. Reitzel, 1856.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13b] Hertz, Henrik: Hundrede Aar. Polemisk Comedie i fire Decorationer med Forspil, Efterspil og Parabaser. (Udkom 1849). Side 173-341 (1856, dramatik)
1849 1. udgave: Hundrede Aar. Polemisk Comedie i fire Decorationer med Forspil, Efterspil og Parabaser. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1849. 208 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 342-355: Anmærkninger til den polemiske Comedie "Hundrede Aar".
 note til titel Side 356: Efterskrift 1856.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[14a] Hertz, Henrik: Besøget i Kjøbenhavn. Lystspil i fire Acter. Side 1-155 (1860, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [8a] Senere udgave: Besøget i Kjøbenhavn. Lystspil i fire Acter. Side 1-174
kollaps Noter
 note til titel Side 348-56: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[14b] Hertz, Henrik: Corsarerne. Opera i tre Acter. (Omarbeidet). Side 157-247 (1860, dramatik)
1835 1. udgave: Corsarerne. Opera i 3 Akter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1835
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[14c] Hertz, Henrik: En forklædt Frier. Vaudeville i een Act. Side 249-347 (1860, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 356: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[15a] Hertz, Henrik: Advokaten og hans Myndling. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 1-160 (1865, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [8c] Senere udgave: Advokaten og hans Myndling. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 281-441
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Tre Lystspil (Advokaten og hans Myndling. En Cuurmethode. Portraitet). C.A. Reitzel, 1865.
 note til titel Også udgivet separat: C.A. Reitzel, 1865. 160 sider.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[15b] Hertz, Henrik: En Cuurmethode. Lystspil i tre Acter. Side 161-264 (1865, dramatik)
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [8b] Senere udgave: En Cuurmethode. Lystspil i tre Acter. Side 175-280
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Tre Lystspil (Advokaten og hans Myndling. En Cuurmethode. Portraitet). C.A. Reitzel, 1865.
 note til titel Også udgivet separat: C.A. Reitzel, 1865.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[15c] Hertz, Henrik: Portraitet. Lystspil i een Act. Side 265-345 (1865, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Tre Lystspil (Advokaten og hans Myndling. En Cuurmethode. Portraitet). C.A. Reitzel, 1865.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[16a] Hertz, Henrik: Juveelskrinet. Drama i fem Acter. Side 1-182 (1867, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side [392]-99: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[16b] Hertz, Henrik: Svogeren fra Californien. Skuespil i to Acter. Side 183-270 (1867, dramatik)
kollaps Noter

[16c] Hertz, Henrik: Tordenskjold i Dynekilen. Syngestykke i tre Acter. Side 271-391 (1867, dramatik)
baseret på værk af J. L. Lyser (1804-1870, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Side 399-401: Anmærkninger.
 note til titel Omarbejdelse af en tysk tekst af J.P. Lyser.
 note til titel Side 400: Af de to første Acter var jeg under min Omarbeidelse nødt til at beholde, men i en fri Behandling, Syngenummerne, der allerede vare componerede ... Dialogen, der var ganske ubrugelig, maatte jeg fra Først til Sidst omskrive og give et nyt, for Situationen mere characteristisk Indhold ... Men Hoved-vanskeligheden laae i den tredie Act ... jeg [havde] ingen anden Udvei end at skrive en ny tredie Act ... Med det her Anførte troer jeg at have godtgjort min Ret til at optage dette Stykke blandt mine samlede Skuespil.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[17a] Hertz, Henrik: Tre Dage i Padua. Romantisk Skuespil i tre Acter. Side 1-121 (1869, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også separat med titlen: Tre nye Skuespil. (Tre Dage i Padua. Paschaens Datter. Et Herreselskab). C.A. Reitzel, 1869.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[17b] Hertz, Henrik: Paschaens Datter. Syngestykke i fire Acter. Side 123-237 (1869, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også separat med titlen: Tre nye Skuespil. (Tre Dage i Padua. Paschaens Datter. Et Herreselskab). C.A. Reitzel, 1869.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[17c] Hertz, Henrik: Et Herreselskab. Lystspil i to Acter. Side 239-319 (1869, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også separat med titlen: Tre nye Skuespil. (Tre Dage i Padua. Paschaens Datter. Et Herreselskab). C.A. Reitzel, 1869.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[18a] Hertz, Henrik: Hr. Burchardt og hans Familie. Lystspil i fem Acter. Side 1-178 (1873, dramatik)
1832 indgår i: Lystspil [a] 1. udgave: Hr. Burchardt og hans Familie
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[18b] Hertz, Henrik: Skibsværftet. Vaudeville i een Act. Side 179-266 (1873, dramatik)
kollaps Noter

[18c] Hertz, Henrik: Justitsraaden. Originalt Lystspil i 1 Act. Side 267-321 (1873, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[18d] Hertz, Henrik: En Mand, der er elsket af Alle. Lystspil i 2 Acter. Side 323-407 (1873, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[18e] Hertz, Henrik: Søsterlig Kjærlighed. Vaudeville i een Act. (1870). Side 409-84 (1873, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel [Note på titelblad:] Endskjøndt denne Vaudeville ikke er fuldført fra Forfatterens Haand, idet flere af Sangene ikke ere tildigtede, har man dog troet at burde optage den som den forelaae i Manuscriptet. De Steder, hvor Sangene mangler, ere betegnede med 3 Stjerner.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
Hertz, Henrik: Ugentlige Blade. Udgivne af Henrik Hertz. ♦ Kjøbenhavn, 1858-59. No. 1-65, 780 sider [fortløbende pagineret] (1858-59, periodicum)
Detaljer
1859 Senere udgave: Englænderne paa Gyllingnæs. Noveller. ♦ Stinck, 1859. 128 sider
1860 Senere udgave: Johannes Johnsen. Løse Blade af nogle Samtidiges Liv. ♦ C.A. Reitzel, 1860. 1-3 Deel, 334 + 328 + 262 sider
kollaps Noter
 note til titel Nummer 1 har trykkedatoen 6-10-1858.
 note til titel Nummer 65 har trykkedatoen 28-12-1859.
 note til titel Alle Bidrag uden Navn eller Mærke ere af Udgiveren [note på sidste blad, side 12, af nr 1].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Hertz, Henrik: Johannes Johnsen. Løse Blade af nogle Samtidiges Liv. ♦ C.A. Reitzel, 1860. 1-3 Deel, 334 + 328 + 262 sider (1860, roman)
Detaljer
1858-59 1. udgave: Ugentlige Blade. Udgivne af Henrik Hertz. ♦ Kjøbenhavn, 1858-59. No. 1-65, 780 sider [fortløbende pagineret]
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som føljeton i "Ugentlige Blade", 1858-59.
 Bog Hertz, Henrik: Eventyr og Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1862. [1] 348 sider (1862, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side 348: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Hertz, Henrik: Pigen fra Georgien. Et Eventyr. Side [1]-52 (1862, novelle(r))
[s053] Hertz, Henrik: Svigersønnen. En Novelle. Side [53]-132 (1862, novelle(r))
[s133] Hertz, Henrik: Ernestine Beaucaire. En Criminalhistorie. Side [133]-218 (1862, novelle(r))
[s219] Hertz, Henrik: Den irske Major. En Novelle. Side [219]-73 (1862, novelle(r))
[s275] Hertz, Henrik: Frants Mandius. Novelle. Side [275]-347 (1862, novelle(r))
 Bog Hertz, Henrik: [indgår i antologien: Vintergrønt [s131]] De forlorne Krøller. (Skitse fra et Par Ugers Ophold i Kjøbenhavn). Side 131-56 (1866, novelle(r))
 Tekster Hertz, Henrik: Nytaarsgave for 1868. ♦ Reitzel, 1868. viii, 385 sider (1868, tekster)
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Hertz, Henrik: Pleiedatteren (1868, novelle(r))
[b] Hertz, Henrik: Den Adelige (1868, novelle(r))
[c] Hertz, Henrik: Grynmøllen eller Historien om den rige Møller (1868, novelle(r))
[d] Hertz, Henrik: Hunden paa Sanct Bernhards-Bjerget. Maskekomedie i 1 Act (1868, dramatik)
[e] Hertz, Henrik: Kongen og Bonden. Romantisk Skuespil i 3 Acter efter Lope de Vega og Fr. Halm (1868, dramatik)
originaltitel: König und Bauer, 1841
af Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635, sprog: spansk)
kollaps Noter
 Tekster antologi: Fra nordisk Digtere. Et Album. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Thorkilsens Forlag (Silkegade 10), 1869. 455 sider + portrætter (1869) 👓
Detaljer
af Carl Andersen (1828-1883)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Mads Hansen (1834-1880)
af P. Hansen (1840-1905)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Magdalene Thoresen (1819-1903)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Hertz, Henrik: ["Pluk" [5s021]] Kjedelflikkeren. Side 21-28 (1877, digte) 👓
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Hertz, Henrik: Svend Dyrings Hus (1883, dramatik)
Detaljer
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837
 Bog Hertz, Henrik: [indgår i antologien: Efteraarsløv [11]] Sang ved en Fødselsdagsfest for Fru Esther Nathanson. (1825) (1884, digte)
 Bog Hertz, Henrik: Svend Dyrings Hus. Romantisk Tragedie i 4 Akter (1893, dramatik)
Detaljer
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837
kollaps Noter
 note til titel 7. Oplag. Gyldendal, 1899.
 Bog Hertz, Henrik: Svend Dyrings Hus. Romantisk Tragedie i 4 Akter. (Miniatureudgave) (1893, dramatik)
Detaljer
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837
 Dramatik Lehmann, J.: Ragnhild. Opera i 1 Akt (2 Afdelinger). Af Emil Hartmann. Teksten efter H. Hertz's "Svend Dyrings Hus". Ved Julius Lehmann. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 234) (1896, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:234
af Julius Lehmann (1861-1931)
musik af Emil Hartmann (1836-1898)
 Dramatik Hertz, Henrik: Udvalgte dramatiske Værker. [Ved Poul Hertz]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1897. 1.-8. Bind (1897, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-6: [Forord signeret København, Januar 1897, Poul Hertz].
 note til titel Bind 1-7 har forlagsangivelsen: Gyldendalske Boghandel (Reitzelske Afdeling).
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
kollaps Indhold

[1a] Hertz, Henrik: Flyttedagen. Lystspil i fem Acter. Side 7-195 (1897, dramatik)
1832 indgår i: Lystspil [b] 1. udgave: Flyttedagen
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1b] Hertz, Henrik: Amors Geniestreger. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Side 197-341 (1897, dramatik)
1830 1. udgave: Amors Geniestreger. Versificeret Lystspil i to Acter af Forfatteren til Lystspillet Hr. Burchardt og hans Familie etc. Udgivet af Ferd. Printzlau. ♦ Kbh., 1830
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2a] Hertz, Henrik: En Dag paa Øen Als. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Side 1-99 (1897, dramatik)
1831 indgår i: Anonym Nytaarsgave for 1832 [3] 1. udgave: En Dag paa Øen Als. Af Forf. til Amors Geniestreger
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2b] Hertz, Henrik: Den eneste Feil. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Side 101-238 (1897, dramatik)
1836 indgår i: Kiærligheds Veie [?] 1. udgave: Den eneste Feil
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2c] Hertz, Henrik: Debatten i Politivennen. Vaudeville i to Acter. Side 239-389 (1897, dramatik)
1835 1. udgave: Debatten i Politievennen. Vaudeville i 2 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1836
kollaps Noter
 note til titel Side [391]-394: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[3a] Hertz, Henrik: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 1-140 (1897, dramatik)
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
kollaps Noter
 note til titel Side [317-20]: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[3b] Hertz, Henrik: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i fire Acter. Side 141-316 (1897, dramatik)
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837
kollaps Noter
 note til titel Side [320-21]: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[4a] Hertz, Henrik: Indqvarteringen. Lystspil i een Act. Side 1-102 (1897, dramatik)
1841 1. udgave: Indqvarteringen. Lystspil i 1 Act. ♦ Schubothe, 1841
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[4b] Hertz, Henrik: Svanehammen. Romantisk Skuespil i tre Acter. Side 103-244 (1897, dramatik)
1841 1. udgave: Svanehammen. Romantisk Skuespil. ♦ C.A. Reitzel, 1841. 130 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[4c] Hertz, Henrik: Fristelsen. Skuespil i een Act. Side 245-338 (1897, dramatik)
1842 1. udgave: Fristelsen eller Onde Tanker kommer, men maae ikke huses. Skuespil i een Act af Forfatteren til "Indqvarteringen". ♦ [Schubothe, 1842]. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 147)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[5a] Hertz, Henrik: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. Side 1-91 (1897, dramatik)
1845 1. udgave: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. ♦ C.A. Reitzel, 1845
kollaps Noter
 note til titel Side [409]: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[5b] Hertz, Henrik: De Fattiges Dyrehave. Vaudeville i een Act. Side 93-211 (1897, dramatik)
1854 i: Dramatiske Værker [1b] 1. udgave: De fattiges Dyrehave
kollaps Noter
 note til titel Side [410-11]: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[5c] Hertz, Henrik: Ninon. Skuespil i fem Acter. Side 213-408 (1897, dramatik)
1848 1. udgave: Ninon. Skuespil i 5 Acter. ♦ C.A. Reitzel, 1848. 184 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [411-13]: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[6a] Hertz, Henrik: Tonietta. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 1-152 (1897, dramatik)
1850 1. udgave: Tonietta. Lystspil i 4 Acter. ♦ Kbh., Stinck, 1850
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[6b] Hertz, Henrik: Audiensen. Lystspil i een Act. Side 153-246 (1897, dramatik)
1854 i: Dramatiske Værker [4c] 1. udgave: Audiensen. Lystspil i een Act. Side 219-305
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[6c] Hertz, Henrik: De Deporterede. Skuespil i tre Acter. Side 247-388 (1897, dramatik)
1854 i: Dramatiske Værker [3b] 1. udgave: De Deporterede. Skuespil i tre Acter. Side 181-313
kollaps Noter
 note til titel Side [389-90]: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[7a] Hertz, Henrik: Et Offer. Skuespil i fire Acter. Side 1-145 (1897, dramatik)
1854 i: Dramatiske Værker [2a] 1. udgave: Et Offer. Skuespil i fire Acter. Side 1-138
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[7b] Hertz, Henrik: Den Yngste. Lystspil i fire Acter. Side 147-333 (1897, dramatik)
1855 i: Dramatiske Værker [8a] 1. udgave: Den Yngste. Lystspil i fire Acter. Side 1-182
kollaps Noter
 note til titel Side [335-36]: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8a] Hertz, Henrik: Besøget i Kjøbenhavn. Lystspil i fire Acter. Side 1-174 (1897, dramatik)
1860 i: Dramatiske Værker [14a] 1. udgave: Besøget i Kjøbenhavn. Lystspil i fire Acter. Side 1-155
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8b] Hertz, Henrik: En Cuurmethode. Lystspil i tre Acter. Side 175-280 (1897, dramatik)
1865 i: Dramatiske Værker [15b] 1. udgave: En Cuurmethode. Lystspil i tre Acter. Side 161-264
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8c] Hertz, Henrik: Advokaten og hans Myndling. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 281-441 (1897, dramatik)
1865 i: Dramatiske Værker [15a] 1. udgave: Advokaten og hans Myndling. Romantisk Lystspil i fire Acter. Side 1-160
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Hertz, Henrik: Udvalgte Digte v. Borchsenius (1899, digte)
 Dramatik Hertz, Henrik: Tre Lystspil. ♦ Gyldendal, 1902. 328 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1902, dramatik)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Dramatik Hertz, Henrik: Lystspil. Ny Samling. ♦ Gyldendal, 1903. 224 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1903, dramatik)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Bog Hertz, Henrik: Ninon (1903, dramatik)
Detaljer
1848 1. udgave: Ninon. Skuespil i 5 Acter. ♦ C.A. Reitzel, 1848. 184 sider
 Bog Hertz, Henrik: Kong Renés Datter (1905, dramatik)
Detaljer
1845 1. udgave: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. ♦ C.A. Reitzel, 1845
 Dramatik Hertz, Henrik: Romantiske Skuespil. ♦ Gyldendal, 1906. 318 sider + portræt. (Af "Gyldendals Bibl.") (1906, dramatik)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Hertz, Henrik: Svend Dyrings Huus (1906, dramatik)
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837

[b] Hertz, Henrik: Svanehammen (1906, dramatik)
1841 1. udgave: Svanehammen. Romantisk Skuespil. ♦ C.A. Reitzel, 1841. 130 sider

[c] Hertz, Henrik: Kong René's Datter (1906, dramatik)
1845 1. udgave: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. ♦ C.A. Reitzel, 1845
 Bog Hertz, Henrik: Sparekassen eller Naar Enden er god, er alting godt (1909, dramatik)
Detaljer
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
 Bog Hertz, Henrik: Svend Dyrings Hus (1912, dramatik)
Detaljer
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837
kollaps Noter
 note om oplag 9. Oplag, 1915.
 Bog Hertz, Henrik: Kong Renés Datter (1914, dramatik)
Detaljer
1845 1. udgave: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. ♦ C.A. Reitzel, 1845
 Bog Hertz, Henrik: Sparekassen (1914, dramatik)
Detaljer
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
 Note (baseret på værk) : Jolanthe. Lyrisk Opera i 1 Akt. Med Musik af P. Tschaikowsky. Teksten efter Hans Schmidts Omdigtning af Henr. Hertz's Kong Renés Datter. Oversat af Erik Bøgh. 2. Oplag. ♦ 1915. 16 sider (1915, dramatik)
musik af Peter Iljitj Tjajkovskij (1840-1893, sprog: russisk)
tekst af Hans Schmidt (sprog: tysk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: Chr. Winther (1796-1876)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Carl Ploug (1813-1894)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog Hertz, Henrik: Sparekassen eller Naar Enden er god, er alting godt. Lystspil i 3 Akter. Opført første Gang paa det kgl. Teater d. 26. Maj 1836. Udg. af Dansklærerforeningen ved F. Chirstensen. 4. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. ♦ Gyldendal, 1918. 110 sider (1918, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af F. Christensen
noter af Axel Sørensen, f 1851 (1851-1920)
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
 Bog Hertz, Henrik: Amors Geniestreger (1921)
Detaljer
1830 1. udgave: Amors Geniestreger. Versificeret Lystspil i to Acter af Forfatteren til Lystspillet Hr. Burchardt og hans Familie etc. Udgivet af Ferd. Printzlau. ♦ Kbh., 1830
 Tekster Hertz, Henrik: Posthuset i Hirschholm (1924)
 Bog Hertz, Henrik: Svend Dyrings Hus. Romantisk Tragedie i 4 Akter. ♦ (Ringkøbing), Carl Larsen, [1925]. 190 sider + 1 portræt (1925, dramatik)
serietitel: Guldbøgerne
Detaljer
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837
 Bog Hertz, Henrik: Svend Dyrings Hus. Romantisk Tragedie i 4 Akter. Med Indledning og Noter af Ingeborg Simesen. Under Medvirkning af Ida Falbe-Hansen. Udg. af Dansklærerforeningen. 3. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 182 sider (1928, dramatik)
Detaljer
noter af Ingeborg Simesen (1861-1943)
noter af Ida Falbe-Hansen (1849-1922)
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837
 Tekster antologi: Fem danske Digtere. 1830-1860. Poul Martin Møller. J. L. Heiberg. Henrik Hertz. Fr. Paludan-Müller. J. C. Hostrup. Udg. af Julius Clausen. ♦ Gyldendal, 1930. (Gyldendals Bibliotek. Bind 28) (1930)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 28
af Poul Martin Møller (1794-1838)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
af C. Hostrup (1818-1892)
udgiver: Julius Clausen (1868-1951)
 Bog Hertz, Henrik: Kong Renés Datter (1931, dramatik)
Detaljer
1845 1. udgave: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. ♦ C.A. Reitzel, 1845
 Bog Hertz, Henrik: Kong Renés Datter. Lyrisk Drama i 1 Akt. Med Indledning og Noter af Ingeborg Simesen. 2. gennemsete Udg. (1933, dramatik)
Detaljer
noter af Ingeborg Simesen (1861-1943)
1845 1. udgave: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. ♦ C.A. Reitzel, 1845
 Bog Hertz, Henrik: Svend Dyrings Hus. Med Indledning og Noter ved Ingeborg Simesen. 4. gennemsete Udg. (1934, dramatik)
Detaljer
noter af Ingeborg Simesen (1861-1943)
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837
 Bog Hertz, Henrik: Sparekassen. 8. Udg. (1936, dramatik)
Detaljer
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
 Bog Hertz, Henrik: Kong René's Datter (1938, dramatik)
Detaljer
1845 1. udgave: Kong René's Datter. Lyrisk Drama i een Act. ♦ C.A. Reitzel, 1845
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen, f. 1881 (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Hertz, Henrik: Sparekassen. 9. Udg. ved Oskar Schlichtkrull (1943, dramatik)
Detaljer
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
 Bog Hertz, Henrik: Svend Dyrings Hus. Med Indledning og Noter ved Ragnhild Langkjær. 5. Udg (1943, dramatik)
Detaljer
1837 1. udgave: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragedie i 4 Acter. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1837
 Bog [Hertz, Henrik]: [Stemninger og Tilstande]. En litterær Nøgleroman fra 1839. ♦ København, Hertz, 1948. Side 211 (1948, roman) 👓
Detaljer
forord af Johannes Weltzer (1900-1951)
kollaps Noter
 note til titel Side [7]-37: [Forord, signeret september 1948, Johannes Weltzer].
 note til titel Omslagstegning af A. Fritz. Friser og Vignetter af Poul Sæbye.
 note til titel Genudgivelsen er et uddrag, indeholder kapitlerne: 9, 10, 11, 16, 17, 22, 21, 31, 34, 36, 37, 44.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Hertz, Henrik: Svend Dyrings Hus. 6. Udg (1951, dramatik)
 Dramatik Hertz, Henrik: Svend Dyrings Hus. 7. udg (1957, dramatik)
 Bog Hertz, Henrik: Gubben og Ynglingen og andre Digte. I Udvalg ved Klaus Rifbjerg (1960, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
redigeret af Klaus Rifbjerg (1931-2015)
 Bog Hertz, Henrik: Pater Joseph. Ill.: Harry Kaae (1962, digte)
illustrationer af Harry Kaae (1909-1978)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Hertz, Henrik: Herr Burchardt og hans FamilieLystspil i 5 Akter af Henrik Hertz [oprindelig anonymt] (premiere 14-03-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Hertz, Henrik: Kærlighed og PolitiVaudeville i 1 Akt af Henrik Hertz [oprindelig anonymt] (premiere 18-11-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Hertz, Henrik: FlyttedagenLystspil i 5 Akter af Henrik Hertz [oprindelig anonymt] (premiere 29-04-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
Hertz, Henrik: ArvingerneVaudeville i 1 Akt af Henrik Hertz [oprindelig anonymt] (premiere 31-03-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Hertz, Henrik: Amors Genistregerversificeret Lystspil i 2 Akter af Henrik Hertz [oprindelig anonymt] (premiere 31-03-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 82, 1889-1975: 37)
Hertz, Henrik: Emmaeller Den hemmelige Forlovelse, Lystspil i 5 Akter af Henrik Hertz [oprindelig anonymt] (premiere 15-02-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)FaustTragedie af Goethe, (et Fragment) oversat af J.L. Heiberg og Henrik Hertz
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
(premiere 19-06-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Hertz, Henrik: En Dag paa Øen AlsLystspil paa rimede Vers i 2 Akter af Henrik Hertz (premiere 20-11-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(tekst)KorsarerneOpera i 3 Akter af J.P.E. Hartmann, Teksten af Henrik Hertz
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 23-04-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Hertz, Henrik: Den eneste FejlLystspil paa rimede Vers i 2 Akter af Henrik Hertz (premiere 01-09-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26, 1889-1975: 9)
Hertz, Henrik: Debatten i PolitivennenVaudeville i 2 Akter af Henrik Hertz (premiere 03-12-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 66, 1889-1975: 5)
Hertz, Henrik: Sparekasseneller Naar Enden er god, er Alting godt, Lystspil i 3 Akter af Henrik Hertz (premiere 26-05-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 127, 1889-1975: 191)
Hertz, Henrik: Svend Dyrings Husromantisk Tragedie i 4 Akter af Henrik Hertz, Musiken af H. Rung
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 15-03-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 64, 1889-1975: 65)
Hertz, Henrik: 11, 18, 35eller Enhver er sig selv nærmest, dramatiseret Ordsprog i 1 Akt af Henrik Hertz (premiere 27-06-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Hertz, Henrik: Flugten til SprogøVaudeville i 1 Akt af Henrik Hertz (premiere 06-04-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Hertz, Henrik: Valdemar Atterdag, Konge af Danmarkhistorisk Drama i 5 Akter af Henrik Hertz (premiere 12-01-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Nathan den Viseskuespil i 2 akter (12 afdelinger) af G.E. Lessing. Oversættelse: Finn Methling
[På Det kgl. Teater, scener, 1815] Oversat af K.L. Rahbek
[På Det kgl. Teater, scener, 1840] Oversat af Henrik Hertz
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Finn Methling (1917-2010)
(premiere 19-03-1960 på Odense Teater
premiere 05-04-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Hertz, Henrik: Svanehammenromantisk Skuespil i 3 Akter af Henrik Hertz, Musiken af H. Rung, Dansen af P. Larcher
af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 24-06-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Hertz, Henrik: IndkvarteringenLystspil i 1 Akt af Henrik Hertz (premiere 04-09-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 106, 1889-1975: 22)
Hertz, Henrik: PerspektivkassenDyrehave-Scene af Henrik Hertz. [Paa Casino:] en Dyrehaugs-Situation (premiere 10-06-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Hertz, Henrik: FristelsenSkuespil i 1 Akt af Henrik Hertz (premiere 03-09-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5, 1889-1975: 17)
(oversætter)Kongen og BondenSkuespil i 3 Akter, efter Lope de Vega (Villano en su rincon), af Fr. Halm, bearbejdet af Henrik Hertz
af Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635, sprog: spansk)
bearbejdelse af Eligius Franz Joseph von Münch-Bellinghausen (1806-1871, sprog: tysk)
(premiere 08-10-1843 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Hertz, Henrik: AmandaLystspil i 4 Akter af Henrik Hertz (premiere 20-04-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Hertz, Henrik: En Aften 1722Forspil til Den politiske Kandestøbers Jubilæum [opførsel nr 100] paa det kongelige Teater af Henrik Hertz (premiere 17-05-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4, 1889-1975: 4)
(tekst)Tordenskjold i DynekilenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Siegfried Saloman (efter 2. Akt en musikalsk Mellemakt, der skildrer Søslaget), Teksten (for to Akters Vedkommende efter J.P. Lysers Manuskript (Tordenskiold) oversat og omarbejdet og for en Akts Vedkommende forfattet) af Henrik Hertz
musik af Siegfried Saloman (1816-1899)
tekst af J. L. Lyser (1804-1870, sprog: tysk)
(premiere 23-05-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Hertz, Henrik: Kong Renés Datterlyrisk Drama i 1 Akt af Henrik Hertz (premiere 05-04-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 75, 1889-1975: 78)
Hertz, Henrik: Mademoiselle LenormandSkuespil i 2 Akter af Henrik Hertz (premiere 29-10-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Hertz, Henrik: NinonSkuespil i 5 Akter af Henrik Hertz (premiere 04-03-1848 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 30, 1889-1975: 1)
(tekst)FederigoSyngestykke i 3 Akter, Musiken af H. Rung, Teksten af Henrik Hertz
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 23-03-1848 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Hertz, Henrik: ToniettaRomantisk Lystspil i 4 Akter af Henrik Hertz (premiere 31-10-1849 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28, 1889-1975: 3)
Hertz, Henrik: En forklædt FrierVaudeville i 1 Akt af Henrik Hertz (premiere 08-12-1850 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Hertz, Henrik: Scheik HassanLystspil i 3 Akter af Henrik Hertz (premiere 21-02-1851 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
Hertz, Henrik: AudiensenLystspil i 1 Akt af Henrik Hertz (premiere 29-10-1851 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
Hertz, Henrik: StifbørneneLystspil i 1 Akt af Henrik Hertz (premiere 17-04-1852 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Hertz, Henrik: De DeporteredeSkuespil i 3 Akter af Henrik Hertz (premiere 21-02-1853 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50)
Hertz, Henrik: Et OfferSkuespil i 4 Akter af Henrik Hertz (premiere 07-01-1854 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Hertz, Henrik: Den YngsteLystspil i 4 Akter af Henrik Hertz (premiere 13-11-1854 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 30)
Hertz, Henrik: Estrellaromantisk Skuespil i 4 Akter af Henrik Hertz (premiere 16-04-1856 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Hertz, Henrik: De Fattiges DyrehaveVaudeville i 1 Akt af Henrik Hertz, Musiken arrangeret af H. Rung
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 17-12-1859 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 91, 1889-1975: 13)
Hertz, Henrik: Besøget i KøbenhavnLystspil i 4 Akter af Henrik Hertz (premiere 14-10-1860 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 65)
Hertz, Henrik: En KurmetodeLystspil i 3 Akter af Henrik Hertz (premiere 27-11-1861 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43, 1889-1975: 15)
Hertz, Henrik: SkibsværftetVaudeville i 1 Akt af Henrik Hertz, Musiken arrangeret af H. Rung (premiere 05-01-1862 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Hertz, Henrik: Advokaten og hans MyndlingRomantisk Lystspil i 4 Akter af Henrik Hertz (premiere 03-02-1865 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Hertz, Henrik: PortrætetLystspil i 1 Akt af Henrik Hertz (premiere 19-02-1865 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
Hertz, Henrik: Svogeren fra KalifornienSkuespil i 2 Akter af Henrik Hertz (premiere 28-12-1865 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Hertz, Henrik: JuvelskrinetDrama i 5 Akter af Henrik Hertz (premiere 09-12-1866 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Hertz, Henrik: Tre Dage i Paduaromantisk Skuespil i 3 Akter af Henrik Hertz (premiere 05-02-1869 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)
Hertz, Henrik: Et HerreselskabLystspil i 2 Akter af Henrik Hertz (premiere 18-09-1869 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(tekst)Paschaens DatterSyngestykke i 4 Akter, Musiken af P. Heise, Teksten af Henrik Hertz, Dansen af Aug. Bournonville
musik af Peter Heise (1830-1879)
danse af August Bournonville (1805-1879)
(premiere 30-09-1869 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Hertz, Henrik: Et Eventyr i Dyrehaveneller Kassanders opdagede Træskhed, Maske-Komedie i 1 Akt af H. Hertz, Musiken arrangeret og tildels komponeret af Fini Henriques
musik af Fini Henriques (1867-1940)
(premiere 17-11-1866 af Studenterforeningen (gruppe)
premiere 16-02-1896 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 3)
Hertz, Henrik: Jolanthelyrisk Opera i 1 Akt af Peter Tjaikofski, Teksten oversat af Erik Bøgh efter Hans Schmidts tyske Omdigtning af Modest Tjaikofskis russiske Bearbejdelse af Henrik Hertz's Drama »Kong Renés Datter«
musik af Peter Iljitj Tjajkovskij (1840-1893, sprog: russisk)
oversat af Erik Bøgh (1822-1899)
bearbejdelse af Hans Schmidt (sprog: tysk)
tekst af Modest Iljitj Tjajkovskij (1850-1916, sprog: russisk)
(premiere 29-09-1893 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 24)
(tekst)RagnhildOpera i 1 Akt [2 Afdelinger] af Emil Hartmann, Teksten (efter H. Hertz's »Svend Dyrings Hus«) ved Jul. Lehmann
musik af Emil Hartmann (1836-1898)
tekst af Julius Lehmann (1861-1931)
(premiere 27-12-1896 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 12)
Hertz, Henrik: Skriftemaaletaf Henrik Hertz (premiere 08-09-1897 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden