Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Julius Schiøtt (1856-1910)

 Om personen Oplysninger om Julius Schiøtt

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Maupassant, Guy de: Et Menneskeliv. Paa Dansk ved Jul. Schiøtt. ♦ 1883. 344 sider (1883, roman) EMP4408
originaltitel: Une vie, 1883
Detaljer
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
1904 i: Samlede Værker [1] Senere udgave: Et Liv. Illustrationer af A. Leroux, træsnit af G. Lemoine. ♦ A. Christiansen, 1904. 446 sider, illustreret. Pris: kr. 4,20
1909 Senere udgave: Et Menneskeliv. Oversat af Jørgen Ellebye. ♦ Bertelsens Boghandel, 1909. 8 sider (folioformat). (Bertelsens Bibliothek, Nr. 2)
1911 Senere udgave: Et Menneskeliv. Oversat af Jørgen Ellebye. ♦ Frederiksberg Biblioteks Forlag, 1911. 192 sider
1919 Senere udgave: Et Liv. Paa Dansk ved Loulou Lassen. ♦ Fergo, 1919. [Bind] I-II, 126 + 132 sider
1928 Senere udgave: Et Liv. Paa Dansk ved Loulou Lassen. (Omslagstegn. af Axel Nygaard). ♦ Hage & Clausen, 1928. 208 sider. Pris: kr. 5,00
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: Forord [af oversætteren (oversættelsen en bearbejdelse)].
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Nordstjernen. Illustreret Ugeblad. Udgivet af Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. Redigeret af Jul. Schiøtt. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1885-97. 13 bind (folioformat) (1885-97, periodicum)
Detaljer
redigeret af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
kollaps Noter
 note til titel Udkom med 3 prøvenumre i 1884, derefter hver søndag fra Nr. 4 (4-1-1885).
 note til titel Til og med Nr. 15 (13-1-1889) er i hovedet anført: Illustreret Ugeblad udgivet af Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. Fra og med Nr. 16 (20-1-1889) anføres: Illustreret Ugeblad redigeret af Cand. Mag. Julius Schiøtt.
 note til titel Trykt hos Nielsen & Lydiche.
 note til titel Fra 3-10-1886 udgøres en gang månedligt nogle af siderne af: Nordstjernens Kvinde- og Mønstertidende.
 note til titel Stort set hvert nummer indeholder humoristisk tegneserie, kun serien hvor tegneren er anført eller signaturen er tydelig er medtaget i indekseringen af indholdet.
 note til titel Årligt udkom separat i november måned: Nordstjernens Aarsrevue. Uddrag af omtalen for årbogen for 1888 (i Nr. 22, 27-2-1889, side 236): et smukt stort Hefte paa 64 sider, trykt paa svært Papir og med farvetrykt Omslag, indeholdende henved 100 større og mindre Billeder af det foregaaende Aars vigtigste Begivenheder i Indland og Udland, 41 Portræter af bekjendte Personligheder ...
 note til oversat titel Aargang 1888-89, Nr. 18 (3-2-1889), side 212, note: Jules Vernes nyeste Roman "Navnløs" [Famille-sans-nom] vil i et af de nærmeste Numre blive paabegyndt i "Nordstjernen" og udkomme samtidig med den franske Original. [Blev aldrig optaget i bladet].
 Bog (oversætter) Erckmann-Chatrian: Efter Moskous Brand. Historisk Folkeroman. I kortfattet Skikkelse paa dansk ved Jul. Schiøtt. ♦ [1888]. 199 sider. (Dansk Folkebibliothek, 23-24) (1888, roman) EMP4143
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 23-24
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Émile Erckmann (1822-1899, sprog: fransk)
af Charles-Alexandre Chatrian (1826-1890, sprog: fransk)
1872 1. udgave: En Rekrut af 1813. Fortælling. Overs. fra Fransk af Viggo Hermann. ♦ Chr. Steen & Søn, 1872. 471 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Forkortet udgave.
 note om føljeton Føljeton i: Nordstjernen, fra prøvenummer 1 (13-12-1884).
 Bog (oversætter) Storm, Theodor: Festen paa Haderslevhuus og To Brødre. Historiske Fortællinger. Paa Dansk ved Julius Schiøtt. ♦ Lehmann & Stage, 1889. 245 sider (1889, roman) EMP2879
originaltitel: Ein Fest auf Haderslevhuus, 1884-85
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen Aargang 1886, fra Nr. 17 (4-4-1886) til Nr. 27 (13-6-1886), under titlen: Festen paa Haderslevhus. En Kjærlighedshistorie fra Valdemar Atterdags Tid.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 anmeldelse Politiken 20-4-1889, side 2 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[b] Storm, Theodor: To Brødre (1889, roman)
originaltitel: Zur Chronik von Grieshuus, 1883-84
af Hans Theodor Woldsen Storm (1817-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note til oversat titel Forkortet.
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aarg. 1887-88, fra Nr. 1 (2-10-1887).
 url film Filmatiseret 1925. Artikel om filmen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Lyriske Digte. Med Portrætvignetter af nordiske Digtere. Udgivne af Jul. Schiøtt. ♦ 1891. iii + 235 sider, illustreret (1891)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På anden titelside: Nordiske Digte og Digterportræter fra det 19de Aarhundrede.
kollaps Indhold

[s212] Ipsen, Alfred: [Digte] (1891, digte)
af Alfred Ipsen (1852-1922)
 Bog (oversætter) Braddon, M. E.: Bankierens Hemmelighed. Roman. Overs. af Jul. Schiøtt. Særtryk af "Nordstjernen". ♦ "Nordstjernen", 1892. 344 sider (1892, tekster) EMP 296
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Mary Elizabeth Braddon (1835-1915, sprog: engelsk)
1866 1. udgave: Bankierens Hemmelighed. Roman. Efter det Engelske ved A.C. [ie: Anton I.F.E. Courlænder]. ♦ [Pressen], 1866. 499 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen Aargang 1891-1892 og 1892-93, til Nr. 37 (11-6-1893).
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Frem. Ugeskrift for Underholdning og Belæring. Redakt. Jul. Schiøtt. ♦ Gyldendal, 1897-1918. (kvartformat) (1897-1918)
Liste over indekseret indhold
 Bog (oversætter) Erckmann-Chatrian: Efter Moskvas Brand. Historisk Roman. I dansk Oversættelse ved Jul. Schiøtt. ♦ Lybecker, 1915. 140 sider (1915, roman)
Detaljer
af Émile Erckmann (1822-1899, sprog: fransk)
af Charles-Alexandre Chatrian (1826-1890, sprog: fransk)
1872 1. udgave: En Rekrut af 1813. Fortælling. Overs. fra Fransk af Viggo Hermann. ♦ Chr. Steen & Søn, 1872. 471 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Liden Tue
1 Akt af Edouard Pailleron. Oversat af Julius Schiøtt
af Édouard Pailleron (1834-1899, sprog: fransk)
oversat af Julius Schiøtt (1856-1910)
(premiere 01-09-1881 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden