Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Krohn (1841-1925)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Børnebog anonym [Krohn, Johan]: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver (1866, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
1870 Senere udgave: Peters Juul. Vers for Børn. Af J. Krohn, med 24 Tegninger af Pietro Krohn, skaaret i Træ af F. Hendriksen og C.L. Sandberg. [2. forøgede Udgave]. ♦ Fr. Wøldikes Forlag, 1870. 24 sider, illustreret
1889 Senere udgave: Peters Jul. Vers for Børn. Med Tegninger af P. Krohn. Paa ny udg. af F. Henningsen. 3. Oplag. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1889. 24 blade, illustreret i farver
1905 Senere udgave: Peters Jul. Vers for Børn. M. Tegn. af P. Krohn. 4. Opl. ♦ Gyldendal, 1905. 24 sider. Pris: kr. 0,75
1914 Senere udgave: Peters Jul. 5. Udgave
1919 Senere udgave: Peters Jul. Vers for Børn. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Gyldendal, [1919]. 32 sider, illustreret (kvartformat)
1920 Senere udgave: Peters Jul. Vers for Børn. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Gyldendal, [1920]. 32 sider, illustreret
1929 Senere udgave: Peters Jul. Vers for Børn. Med Tegninger af Pietro Krohn. 7. Opl. ♦ Gyldendal, 1929. 48 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50
1934 Senere udgave: Peters Jul
1947 Senere udgave: Peters Jul
1962 Senere udgave: Peters Jul. Med tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn. Gengivet efter den første udg. 1866. Med en indledning af H. P. Rohde
kollaps Noter
 note til titel Bogen har ikke noget titelblad, blot angivelsen af at den er udført i Emil Olsens lithografiske Etablissement. Bogen er inkluderet forside og bagside på 22 upaginerede sider.
 note til titel Fyens Stiftstidende 20-12-1866, side 2, under Børnebøger: "Peters Juul" (Fr. Wøldikes Forlag) er en lille Børnebog med Billeder og Vers, hvori Julefesten beskrives.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Litteraturliste Medtaget på: 100 danske børnebøger 1555-2008 Web link link til hele listen
 Bog Klok: Fortællinger og Skizzer (1870, novelle(r))
 Bog Krohn, J.: Peters Juul. Vers for Børn. Af J. Krohn, med 24 Tegninger af Pietro Krohn, skaaret i Træ af F. Hendriksen og C.L. Sandberg. [2. forøgede Udgave]. ♦ Fr. Wøldikes Forlag, 1870. 24 sider, illustreret (1870, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
illustrationer af F. Hendriksen (1847-1938)
illustrationer af uidentificeret
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Bog (digte) Haslund, O., og P. Krohn: Billedbog for Børn. Med Vers af J. Krohn. ♦ Iversens Bhdl., 1871. (1871, tekster)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
 Tekster Krohn, J.: Børnehistorier. Med Tegning af P. Krohn. ♦ Jespersen, 1872. 83 sider, illustreret (1872, tekster)
Detaljer
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Kastanietræet. Den sælsomme Skov. Hans fra Volden. Historien om Svanen. Drengen paa Marken. Reisen. Hr. Lauritzen. Gjøgen i Uhret. Nik og Stæren.
 Trykt i periodicum Klok: Lire-Jensen. En Fortælling af Klok (1872, novelle(r)) 👓
del af: Nær og Fjern
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, bind 1, Nr. 1 (7-7-1872) side 5-8, Nr. 2 (14-7-1872) side 16-20, Nr. 3 (21-7-1872) side 25-27.
 Bog Krohn, J.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s058]] Risengrynene. (En Historie for de mindste). (J. Krohn. - O. Hermanson). Side [58]-61 (1876, novelle(r)) 👓
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
 Børnebog Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Med Tegninger af Frants Henningsen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn), 1877. [1] 90 sider, illustreret (1877, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note om oplag 2. Oplag, 1880.
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 246 (22-10-1880), side 2 [Anmeldelse, signeret: B.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Krohn, J.: Mynte. Side [1]-12 (1877, børnebog)
[s013] Krohn, J.: Land og By. Side [13]-28 (1877, børnebog)
[s029] Krohn, J.: Bents Julegave. Side [29]-35 (1877, børnebog)
[s036] Krohn, J.: Skyslottene. Side [36]-45 (1877, børnebog)
[s046] Krohn, J.: Rasmussen. Side [46]-56 (1877, børnebog)
[s057] Krohn, J.: Portrætet. Side [57]-64 (1877, børnebog)
[s065] Krohn, J.: En Historie fra Kakkelovenen. Side [65]-71 (1877, børnebog)
[s072] Krohn, J.: Sørens Venner. Side [72]-82 (1877, børnebog)
[s083] Krohn, J.: Aarstiderne. (En gmmel Historie fortalt igjen). Side [83]-90 (1877, børnebog)
 Bog antologi: Fem Fortællinger. Af L. Budde, J. Krohn, Johanne og Schjørring til 6 Billeder af Simon Simonsen. ♦ V. Thaning & Appel, 1878. (1878, novelle(r))
Detaljer
af L. Budde (1836-1902)
af Johanne Schjørring (1836-1910)
illustrationer af Simon Simonsen, f 1841 (1841-1928)
kollaps Indhold

[a] pt ukendt: Bag Ved (1878, novelle(r))
af uidentificeret

[b] pt ukendt: Marianes Hind (1878, novelle(r))
af uidentificeret

[c] pt ukendt: Aldrig bange (1878, novelle(r))
af uidentificeret

[d] pt ukendt: Et Forsøg (1878, novelle(r))
af uidentificeret

[e] pt ukendt: Snemandens Hjærte (1878, novelle(r))
af uidentificeret
 Afsnit i bog (redigeret) årbog: Børnenes Juleroser (1884-1930, børnebog)
se også: Barnens jul-rosor
udgiver: Ernst Bojesen (1849-1925)
(1907-) redigeret af Walter Christmas-Dirckinck-Holmfeld (1861-1924)
illustrationer af Ottilia Adelborg (1855-1936, sprog: svensk)
Liste over indekseret indhold
 Afsnit i bog (redigeret) antologi (årbog): Børnenes Juleroser. 1ste Aargang. Redigeret af J. krohn. ♦ Ernst Bojesen's Kunstforlag, 1884. 48 sider, illustreret + Modellerkarton (1884)
del af: Børnenes Juleroser
Detaljer
omslag af G. Staulund (1851-1888)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På omslaget: Første Aargang. Oplag: 10,000.
 note til titel Indeholder også artikler, gåder og anvisninger på fremstilling af legetøj og spil.
 note til titel Side [11, 22, 25 og 38]: [Danske Ordsprog, 4 farvebilleder af Otto Haslund, Erik Henningsen, Lorenz Frølich og Carl Thomsen].
 note til titel Side 48: Indholdsfortegnelse.
 note til titel [Bilag, Modellerkarton]: Rundetaarn som Skole-Skema.
kollaps Indhold

[s003] Krohn, J.: Til Læseren. [Digt]. Side 3 (1884, digte)
[s004] Carstensen, Wm.: Tre Skibskammerater. (Med tre Billeder af S. Simonsen). Side 4-8 (1884, novelle(r))
af W. Carstensen, f 1828 (1828-1909)
illustrationer af Simon Simonsen, f 1841 (1841-1928)

[s004] Langsted, Adolf: Juleroserne. Side 4 (1884, digte)
af Adolf Langsted (1864-1919)

[s009] Helms, J.: Vise Billeder. (Med Tegning af Axel Helsted). Side 9-10 (1884, digte)
af Johannes Helms (1828-1895)
illustrationer af Axel Helsted (1847-1907)

[s010] Bredsdorff, Chr.: Ved Vuggen. (Med Tegning af Niels Wiwel). Side 10 (1884, digte)
af Christian Bredsdorff (1836-1892)
illustrationer af Niels Wiwel (1855-1914)

[s012] Grandjean, Axel: To Musik-Vignetter. Side [12] (1884, digte)
af Axel Grandjean (1847-1932)
kollaps Noter
 note til titel Med noder.

[s013] Bergsøe, Margrethe: Maries Dukke. Side 13 (1884, digte)
[s015] Kristensen, E. T.: Den glemte Kjæreste. Gammelt dansk Æventyr. (Med Tegning af Hans Nic. Hansen). Side 15-19 (1884, novelle(r))
af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)

[s020] Bredsdorff, Chr.: Sangeren. (Med Tegning af O. A. Hermansen). Side 20-21 (1884, digte)
af Christian Bredsdorff (1836-1892)
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)

[s026] Schmidt, C.: [Uglerne og Smaapigerne]. Side 26 (1884, digte)
af Carl Schmidt, f 1858 (1858-1923)
kollaps Noter
 note til titel Tegninger og kaligraferet tekst. Titlen fremgår kun af Indholdsfortegnelsen.

[s027] Helms, J.: Katten. (Med Tegning af O. A. Hermansen). Side 27 (1884, digte)
af Johannes Helms (1828-1895)
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)

[s028] Boeck, Christopher: Præstens Træ. (Med Tegning af G. Stauslund). Side 28-31 (1884, novelle(r))
af Christopher Boeck (1850-1932)
illustrationer af G. Staulund (1851-1888)

[s031] Bredsdorff, Chr.: Der er Forskjel. (Med Tegning af Otto Bache). Side 31 (1884, digte)
af Christian Bredsdorff (1836-1892)
illustrationer af Otto Bache (1839-1927)

[s032] Bredsdorff, Chr.: Foraar. (Med Tegning af Kate Greenaway). Side 32 (1884, digte)
af Christian Bredsdorff (1836-1892)
illustrationer af Kate Greenaway (1846-1901, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel I Indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Kate Greenaway.

[s033] Krohn, J.: Guldregnen. (Med 2 Tegninger af Carl Thomsen). Side 33-37 (1884, novelle(r))
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)

[s039] Bergsøe, Vilhelm: Prinsessen, som ikke vilde lære at spinde. En net Historie. (Med 4 Tegninger af H. P. Lindeburg). Side 39-44 (1884, novelle(r))
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
illustrationer af Hans P. Lindeburg (1854-1932)

[s045] Schmidt, Viggo: En Historie om Storken. Side 45 (1884, novelle(r))
af Viggo Schmidt (1840-1922)
illustrationer af G. Staulund (1851-1888)
kollaps Noter
 note til titel I Indholdsfortegnelsen: Med Tegning af G. Staulund.

[s046] R., Ernst v. d.: Foraar. Side [46] (1884, digte)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
kollaps Noter
 note til titel I Indholdsfortegnelsen: Foraar. Digt af Ernst v. d. Recke. Med Akvarel af A. Jerndorff.

[s047] anonym: [Digt]. Side 47 (1884, digte)
af Anonym
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Og naar saa Juletræet er ned i Gaarden sat.
 Børnebog Krohn, J.: Spolerius. Fortælling for Børn af J. Krohn. Illustreret af Erik Henningsen. ♦ Kjøbenhavn, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1884. 25 sider, illustreret (kvartformat) (1884, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning (farve-pdf) af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Afsnit i bog (redigeret) antologi (årbog): Børnenes Juleroser. Anden Aargang. Texten Redigeret af J. krohn. ♦ Kjøbenhavn, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1885. 44 sider, illustreret + 2 kartonark (1885)
del af: Børnenes Juleroser
Detaljer
omslag af G. Staulund (1851-1888)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Bilag 1: Skoleskema i Form af et Skilderhus.
 note til titel Bilag 2: Billed-Domino.
 note til titel Indeholder også artikler, tegninger, gåder og lignende.
 note til titel Side 44: Indholdsfortegnelse.
kollaps Indhold

[s004] Krohn, J.: Pjerrots Portræt. Side 4 (1885, digte)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: Pjerrot. Efter Fotografi.

[s005] Elisabeth, Fru: Den 1ste November. (Med 4 Tegninger af H. Brendekilde og Carl Thomsen). Side 5-10 (1885, novelle(r))
af Therese Brummer (1833-1896)
illustrationer af H.A. Brendekilde (1857-1942)
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)

[s010] Helms, J.: Skibet er ladet med? (Til omstaaende Billede af Chr. Blache). Side 10 (1885, digte)
af Johannes Helms (1828-1895)
illustrationer af Christian Blache (1838-1920)
kollaps Noter
 note til titel Akvarel i farver side [11].

[s012] Bergsøe, Margrethe: Italiensk Regnvejr. (Med Tegning af W. Marstrand). Side 12 (1885, digte)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)

[s013] Krohn, J.: Bedstefaders Kjæreste. (Med Tegninger af P. Ilsted og G. Staulund). Side 13-16 (1885, novelle(r))
illustrationer af Peter Ilsted (1861-1933)
illustrationer af G. Staulund (1851-1888)

[s017] Bergsøe, Margrethe: En Samtale. (Med Tegning af Alfred Schmidt). Side 17-18 (1885, digte)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)

[s019] Helms, J.: Nu skal vi til 'et. (Med Tegning af H. P. Lindeburg). Side 19 (1885, digte)
af Johannes Helms (1828-1895)
illustrationer af Hans P. Lindeburg (1854-1932)

[s020] R., Ernst v. d.: "Og jeg har otto Kjærester". (Med Tegning af Erik Henningsen). Side 20 (1885, digte)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)

[s022] Carstensen, Wm.: "Det har du godt af!". (Skitse fra Sølivet. Med Tegning af O. Herschend). Side 22-25 (1885, novelle(r))
af W. Carstensen, f 1828 (1828-1909)
illustrationer af Oscar Herschend (1853-1891)
1961 indgår i antologien: Jul paa Havet 1961 [s045] Senere udgave: "Det har du rigtig godt af!". Side 45-48

[s026] Schmidt, C.: En Indbydelse. (Med Tegning af Alfred Schmidt). Side 26-27 (1885, digte)
af Carl Schmidt, f 1847 (1847-1932)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)

[s029] Bredsdorff, Chr.: Bjørn. Side 29-31 (1885, novelle(r))
af Christian Bredsdorff (1836-1892)
illustrationer af Anonym

[s032] B.: To Friere. (Tegninger af O. A. Hermansen). Side 32 (1885, digte)
af B. (pseudonym)
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)

[s033] Boeck, Christopher: Povls Dukker. Side 33 (1885, digte)
af Christopher Boeck (1850-1932)
illustrationer af Anonym

[s036] Richardt, Chr.: Forskrækkelse. Side [36-37] (1885, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
illustrationer af Jenny Nyström (1854-1946, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel I Indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Jenny Nystrøm.

[s041] Recke, Ernst v. d.: Den ny Butik. (Tegning af Frants Henningsen). Side 41 (1885, digte)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)

[s042] Helms, J.: I Arrest. Side [42] (1885, digte)
af Johannes Helms (1828-1895)
illustrationer af Hans P. Lindeburg (1854-1932)
kollaps Noter
 note til titel I Indholdsfortegnelsen: Med Farvebillede af J. Exner.

[s043] Langsted, Adolf: Julesang. (Med Tegning af G. Staulund). Side 43 (1885, digte)
af Adolf Langsted (1864-1919)
illustrationer af G. Staulund (1851-1888)
 Bog Krohn, J.: Peters Jul. Vers for Børn. Med Tegninger af P. Krohn. Paa ny udg. af F. Henningsen. 3. Oplag. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1889. 24 blade, illustreret i farver (1889, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Børnebog Krohn, J.: En Dag af en lille Piges Liv (1890, børnebog)
 Børnebog Krohn, J.: Vor Ven Stæren (1891, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1915 Senere udgave: Vor Ven Stæren. Vers for Børn. M. Tegn. af Frants Henningsen. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1915. 32 sider, illustreret
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Børnebog Moe, Louis M.: Eventyret om Hans og Grethe. I Tegninger af Louis M. Moe, med Tekst af J. Krohn. ♦ Kjøbenhavn, V. Thaning & Appels Boghandel, 1892. [28] blade, illustreret. Pris: kr. 1,50. (Trykkested: Fr.G. Knudtzons Bogtrykkeri) (1892, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note til titel Overgik (?), med nyt omslag, til Brødrene Salmonsen A/S.
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 8-12-1892, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog antologi: Poesi og Prosa. Sælges til Fordel for Friskolebørns Bespisning. Bidrag af S. Schandorph, Chr. Richardt, E. v. d. Recke, J. Krohn, Alfred Ipsen, Peter Minus, Elith Reumert og P. Fr. Rist. ♦ 1892. 40 sider (1892, digte)
Detaljer
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
af uidentificeret
af Elith Reumert (1855-1934)
af P.F. Rist (1844-1926)
kollaps Indhold

[s19] Ipsen, Alfred: [Digt]. Side 19-20 (1892, digte)
af Alfred Ipsen (1852-1922)
 Afsnit i bog (redigeret) årbog: Juletid (1894-1935, tekster) 👓
(1907-) redigeret af Walter Christmas-Dirckinck-Holmfeld (1861-1924)
 Børnebog Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1894. Samling I.-III, illustreret (kvartformat) (1894, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Både med fælles titelblad og titelblad til hver af samlingerne.
kollaps Indhold

[1] Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling I. Illustrerede af Frants Henningsen. ♦ København, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1894. 93 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1894, børnebog)
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
 note til titel Side [97]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med tegninger af Frants Henningsen. Første Samling.

[1s001] Krohn, J.: Kastanietræet. Side [1]-6 (1894, novelle(r))
[1s007] Krohn, J.: Nik og Stæren. Side [7]-11 (1894, novelle(r))
[1s012] Krohn, J.: Hans fra Volden. Side [12]-22 (1894, novelle(r))
[1s023] Krohn, J.: Svanen. Side [23].31 (1894, novelle(r))
[1s032] Krohn, J.: Drengen paa Marken. Side [32]-39 (1894, novelle(r))
[1s040] Krohn, J.: Rejsen. Side [40]-47 (1894, novelle(r))
[1s048] Krohn, J.: Hr. Lauritzen. Side [48]-55 (1894, novelle(r))
[1s056] Krohn, J.: Gøgen i Uret. Side [56]-64 (1894, novelle(r))
[1s065] Krohn, J.: Snebolden. Side [65]-72 (1894, novelle(r))
[1s073] Krohn, J.: Risengrynene. Side [73]-78 (1894, novelle(r))
[1s079] Krohn, J.: Julerosen. Side 79-84 (1894, novelle(r))
[1s085] Krohn, J.: Fatter Jul. Side [85]-93 (1894, novelle(r))
[2] Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling II. Illustrerede af Frants Henningsen. ♦ København, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1894. 85 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1894, børnebog)
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
 note til titel Side [87]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med Tegninger af Frants Henningsen. Anden Samling.

[2s001] Krohn, J.: Mynte. Side [1]-8 (1894, novelle(r))
[2s009] Krohn, J.: Land og By. Side [9]-18 (1894, novelle(r))
[2s019] Krohn, J.: Bents Julegaver. Side [19]-23 (1894, novelle(r))
[2s024] Krohn, J.: Skyslottene. Side [24]-30 (1894, novelle(r))
[2s031] Krohn, J.: Rasmussen. Side [31]-38 (1894, novelle(r))
[2s039] Krohn, J.: Portrættet. Side [39]-43 (1894, novelle(r))
[2s044] Krohn, J.: En Historie fra Kakkelovnen. Side [44]-48 (1894, novelle(r))
[2s049] Krohn, J.: Sørens Venner. Side [49]-56 (1894, novelle(r))
[2s057] Krohn, J.: Aarstiderne. (En gammel Historie fortalt igen). Side [57]-62 (1894, novelle(r))
[2s063] Krohn, J.: Jensen og Jansen. Side [63]-72 (1894, novelle(r))
[2s073] Krohn, J.: Osteklokken. Side [73]-77 (1894, novelle(r))
[2s078] Krohn, J.: Bedstefaders Kæreste. Side [78]-85 (1894, novelle(r))
[3] Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling III. Illustrerede af Frants Henningsen. ♦ København, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1894. 98 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1894, børnebog)
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
 note til titel Side [99]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med tegninger af Frants Henningsen. Tredie Samling.

[3s001] Krohn, J.: Fængsel-Stæren. Side [1]-6 (1894, novelle(r))
[3s007] Krohn, J.: Paaskelammet. Side [7]-12 (1894, novelle(r))
[3s013] Krohn, J.: Guldregnen. Side [13]-22 (1894, novelle(r))
[3s023] Krohn, J.: Gamle Kathrines Anbefaling. Side [23]-31 (1894, novelle(r))
[3s032] Krohn, J.: Den gule Ridder. Side [32]-42 (1894, novelle(r))
[3s043] Krohn, J.: Dukkemanden. Side [43]-47 (1894, novelle(r))
[3s048] Krohn, J.: Grønbuks. Side [48]-57 (1894, novelle(r))
1902 i: Fortællinger for Børn [3s046] Senere udgave: Grønbuks. Side 46-54
1911 Senere udgave: Grønbuks. Side 48-56

[3s058] Krohn, J.: Den halvfjerdsindstyveaarige. Side [58]-65 (1894, novelle(r))
[3s066] Krohn, J.: En god Hjælp. Side [66]-77 (1894, novelle(r))
[3s078] Krohn, J.: Regnvejrsmanden. Side [78]-84 (1894, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Regnvejsmanden (Ideen fra en tysk Fortælling).

[3s085] Krohn, J.: Et Juleønske. Side [85]-93 (1894, novelle(r))
[3s094] Krohn, J.: En stor Lykke. Side [94]-98 (1894, novelle(r))
 Børnebog Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København, Det nordiske Forlag - Ernst Bojesen, 1902. Samling I.-III, 86 [1] + 79 [1] + 93 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1902, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
 note til titel Med fælles omslag. Hver samling med separat titelblad og paginering.
 note til titel Teksten revideret med ændret stavemåde og enkelte sproglige ændringer.
 note til titel På bagsiden af hvert titelblad: Trykt i alt i 6000 Ekspl.
 note til titel På upagineret højreside i slutningen af hver samling: Indhold.
kollaps Indhold

[1s001] Krohn, J.: Kastanietræet. Side 1-5 (1902, novelle(r))
[1s006] Krohn, J.: Nik og Stæren. Side 6-9 (1902, novelle(r))
[1s010] Krohn, J.: Hans fra Volden. Side 10-19 (1902, novelle(r))
[1s020] Krohn, J.: Svanen. Side 20-27 (1902, novelle(r))
[1s028] Krohn, J.: Drengen paa Marken. Side 28-35 (1902, novelle(r))
[1s036] Krohn, J.: Rejsen. Side 36-42 (1902, novelle(r))
[1s043] Krohn, J.: Hr. Lauritzen. Side 43-49 (1902, novelle(r))
[1s050] Krohn, J.: Gøgen i Uret. Side 50-58 (1902, novelle(r))
[1s059] Krohn, J.: Snebolden. Side 59-66 (1902, novelle(r))
[1s067] Krohn, J.: Risengrynene. Side 67-71 (1902, novelle(r))
[1s072] Krohn, J.: Julerosen. Side 72-77 (1902, novelle(r))
[1s078] Krohn, J.: Fatter Jul. Side 78-86 (1902, novelle(r))
[2s001] Krohn, J.: Mynte. Side 1-8 (1902, novelle(r))
[2s009] Krohn, J.: Land og By. Side 9-17 (1902, novelle(r))
[2s018] Krohn, J.: Bents Julegaver. Side 18-22 (1902, novelle(r))
[2s023] Krohn, J.: Skyslottene. Side 23-29 (1902, novelle(r))
[2s030] Krohn, J.: Rasmussen. Side 30-36 (1902, novelle(r))
[2s037] Krohn, J.: Portrættet. Side 37-41 (1902, novelle(r))
[2s042] Krohn, J.: En Historier fra Kakkeloven. Side 42-46 (1902, novelle(r))
[2s047] Krohn, J.: Sørens Venner. Side 47-53 (1902, novelle(r))
[2s054] Krohn, J.: Aarstiderne. (En gammel Historie fortalt igen) Side 54-58 (1902, novelle(r))
[2s059] Krohn, J.: Jensen og Jansen. Side 59-67 (1902, novelle(r))
[2s068] Krohn, J.: Osteklokken. Side 68-72 (1902, novelle(r))
[2s073] Krohn, J.: Bedstefaders Kæreste. Side 73-79 (1902, novelle(r))
[3s001] Krohn, J.: Fængsel-Stæren. Side 1-6 (1902, novelle(r))
[3s007] Krohn, J.: Paaskelammet. Side 7-12 (1902, novelle(r))
[3s013] Krohn, J.: Guldregnen. Side 13-21 (1902, novelle(r))
[3s022] Krohn, J.: Gamle Kathrines Anbefaling. Side 22-30 (1902, novelle(r))
[3s031] Krohn, J.: Den gule Ridder. Side 31-41 (1902, novelle(r))
[3s042] Krohn, J.: Dukkemanden. Side 42-45 (1902, novelle(r))
[3s046] Krohn, J.: Grønbuks. Side 46-54 (1902, novelle(r))
1894 i: Fortællinger for Børn [3s048] 1. udgave: Grønbuks. Side [48]-57

[3s055] Krohn, J.: Den halvfjerdsindstyveaarige. Side 55-62 (1902, novelle(r))
[3s063] Krohn, J.: En god Hjælp. Side 63-73 (1902, novelle(r))
[3s074] Krohn, J.: Regnvejrsmanden. Side 74-80 (1902, novelle(r))
[3s081] Krohn, J.: Et Juleønske. Side 81-88 (1902, novelle(r))
[3s089] Krohn, J.: En stor Lykke. Side 89-93 (1902, novelle(r))
 Afsnit i bog (redigeret) antologi (årbog): Børnenes Juleroser. 1905 (1905, børnebog)
del af: Børnenes Juleroser
Detaljer
omslag af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note til titel Omslag: Julemanden kommer ridende. I Guld- og Farvetryk efter Komposition af Louis Moe.
kollaps Indhold

[b] Christmas, Walter: Gamle Bjørn. Fortælling af Walter Christmas, illustreret af R. Christiansen (1905, novelle(r))
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)

[b] Jastrau, V.: Juleféens Gilde. Tegning i Tontryk af V. Jastrau (1905, novelle(r))
af Viggo Jastrau (1857-1946)

[c] Lundstein, Signe: Tims nye Træske. Eventyr af Signe Lundstein, med Illustrationer af M. Adlercreuts (1905, novelle(r))
af Signe Lundstein (1861-1943)
illustrationer af M. Adlercreutz

[d] Andersen, Anna: Kineserne og Skruptudsen. Tekst og farvetrykte Tegninger af Anna Andersen (1905, novelle(r))
af Anna Andersen

[e] Schmidt, Alfred: Gadeliv i Kentaurernes Hovedstad. Farvebillede over to Sider af Alfred Schmidt (1905, novelle(r))
af Alfred Schmidt (1858-1938)

[f] Krohn, J.: Madam Svingmans Vask. Fortælling af J. Krohn, illustreret af Carl Thomsen (1905, novelle(r))
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
1920 indgår i: Fortællinger for Børn [s012] Senere udgave: Madam Svingmans Vadsk. Side 12-19

[g] Agerskov, Michael: Pasops Vise. Med Tekst af Michael Agerskov og Tegning af Vilh. Th. Fischer (1905, novelle(r))
af Michael Agerskov (1870-1933)
illustrationer af Vilh.Th. Fischer (1857-1929)

[h] Reumert, Elith: De Billeder som morer andre Landes Børn. 41 Teninger, tildels i Farvetrykt, af L. Meggendorfer, Oscar Pletsch, Cecil Aldin, Kate Greenaway, R. Caldecott, Wilh. Busch, M.B. de Monvel, Walter Crane og Hendschel. Den versificerede Tekst ved Elith Reumert (1905, novelle(r))
af Elith Reumert (1855-1934)
 Bog Krohn, J.: Peters Jul. Vers for Børn. M. Tegn. af P. Krohn. 4. Opl. ♦ Gyldendal, 1905. 24 sider. Pris: kr. 0,75 (1905, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Artikel (forord) : Børnerim. Illustr. af Frants Henningsen. Med Forord af J. Krohn. ♦ Gyldendal, 1906-08. [1.]-3. Samling, 12 + 12 + 12 blade, illustreret (kvartformat). Pris: à 0,80 kr (1906-08, børnebog)
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
 Bog Krohn, J.: Dukkemanden. Side 44-47 (1911, novelle(r))
 Bog Krohn, J.: Fængsel-Stæren. Side 5-9 (1911, novelle(r))
 Bog Krohn, J.: Gamle Kathrines Anbefaling. Side 24-32 (1911, novelle(r))
 Bog Krohn, J.: En god Hjælp. Side 65-75 (1911, novelle(r))
 Bog Krohn, J.: Grønbuks. Side 48-56 (1911, novelle(r))
Detaljer
1894 i: Fortællinger for Børn [3s048] 1. udgave: Grønbuks. Side [48]-57
 Bog Krohn, J.: Guldregnen. Side 15-23 (1911, novelle(r))
 Bog Krohn, J.: Den gule Ridder. Side 33-43 (1911, novelle(r))
 Bog Krohn, J.: Den halvfjerdsindstyveaarige. Side 57-64 (1911, novelle(r))
 Bog Krohn, J.: Et Juleønske. Side 83-90 (1911, novelle(r))
 Bog Krohn, J.: Paaskelammet. Side 10-14 (1911, novelle(r))
 Bog Krohn, J.: Regnvejrsmanden. Side 76-[82] (1911, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Regnvejrsmanden (Ideen fra en tysk Fortælling).
 Bog Krohn, J.: En stor Lykke. Side 91-95 (1911, novelle(r))
 Børnebog Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling I. Illustreret af Frants Henningsen. Tredie Oplag. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 86 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1911, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
 note til titel Side [87]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med Tegninger af Frants Henningsen.
 Børnebog Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling II. Illustreret af Frants Henningsen. Tredie Oplag. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 79 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1911, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
 note til titel Side [80]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med Tegninger af Frants Henningsen.
 Børnebog Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling III. Illustreret af Frants Henningsen. Tredie Oplag. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 95 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1911, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
 note til titel Side [96]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med Tegninger af Frants Henningsen.
kollaps Indhold

[s005] Krohn, J.: Fængsel-Stæren. Side 5-9 (1911, novelle(r))
[s010] Krohn, J.: Paaskelammet. Side 10-14 (1911, novelle(r))
[s015] Krohn, J.: Guldregnen. Side 15-23 (1911, novelle(r))
[s024] Krohn, J.: Gamle Kathrines Anbefaling. Side 24-32 (1911, novelle(r))
[s033] Krohn, J.: Den gule Ridder. Side 33-43 (1911, novelle(r))
[s044] Krohn, J.: Dukkemanden. Side 44-47 (1911, novelle(r))
[s048] Krohn, J.: Grønbuks. Side 48-56 (1911, novelle(r))
1894 i: Fortællinger for Børn [3s048] 1. udgave: Grønbuks. Side [48]-57

[s057] Krohn, J.: Den halvfjerdsindstyveaarige. Side 57-64 (1911, novelle(r))
[s065] Krohn, J.: En god Hjælp. Side 65-75 (1911, novelle(r))
[s076] Krohn, J.: Regnvejrsmanden. Side 76-[82] (1911, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Regnvejrsmanden (Ideen fra en tysk Fortælling).

[s083] Krohn, J.: Et Juleønske. Side 83-90 (1911, novelle(r))
[s091] Krohn, J.: En stor Lykke. Side 91-95 (1911, novelle(r))
 Børnebog Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Ny (fjerde) Samling. Illustreret af danske Kunstnere. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 95 [1] sider, illustreret (1911, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Side [97]: Indhold.
 note til titel Ved de enkelte titler i indholdsfortegnelsen er illustratorens navn anført.
 note om oplag 4. Opl., 1920. 64 sider.
 anmeldelse Lemvig Folkeblad 12-12-1911, side 2 [Anmeldelse af 4. samling, signeret: n.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 160 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 165, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen Fortællinger. 1-3.
kollaps Indhold

[s005] Krohn, J.: Ønskenødden. Side 5-13 (1911, novelle(r))
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)

[s014] Krohn, J.: Lille Gorges Rejse. Side 14-20 (1911, novelle(r))
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)

[s021] Krohn, J.: Charles Nielsen. Side 21-28 (1911, novelle(r))
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)

[s029] Krohn, J.: Margrethe. Side 29-35 (1911, novelle(r))
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)

[s036] Krohn, J.: Stegepanden. (En gammel Historie fortalt igen). Side 36-42 (1911, novelle(r))
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)

[s043] Krohn, J.: Madam Svingmans Vask. Side 43-50 (1911, novelle(r))
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)

[s051] Krohn, J.: Sommersne. (En gammel Historie fortalt igen). Side 51-55 (1911, novelle(r))
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)

[s056] Krohn, J.: Under Hylden. Side 56-[61] (1911, novelle(r))
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)

[s062] Krohn, J.: Ølflasken. Side 62-66 (1911, novelle(r))
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)

[s067] Krohn, J.: Bedstemoder. Side 67-76 (1911, novelle(r))
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)

[s077] Krohn, J.: Spætten. Side 77-86 (1911, novelle(r))
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)

[s087] Krohn, J.: Ruinen. Side 87-95 (1911, novelle(r))
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
 Bog Krohn, J.: Peters Jul. 5. Udgave (1914, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
kollaps Noter
 anmeldelse Langelands Social-Demokrat 27-11-1914, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 4-12-1914, side 4 [Anmeldelse, V.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Krohn, J.: Vor Ven Stæren. Vers for Børn. M. Tegn. af Frants Henningsen. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1915. 32 sider, illustreret (1915, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1891 1. udgave: Vor Ven Stæren
 Artikel (forord) antologi: Børnerim. Illustr. af Frants Henningsen. Med et Forord af J. Krohn. ♦ Gyldendal, 1919. 1.-2. Samling, 24 + 24 sider, illustreret (kvartformat) (1919, børnebog)
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
 Bog Krohn, J.: Peters Jul. Vers for Børn. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Gyldendal, [1919]. 32 sider, illustreret (kvartformat) (1919, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Børnebog Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Illustrerede af Frants Henningsen. Fjerde Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1919. 1.-3. Samling, 62 [1] + ? + 62 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1919, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Indhold

[1s005] Krohn, J.: Kastanietræet. Side 5-9 (1919, børnebog)
[1s010] Krohn, J.: Nik og Stæren. Side 10-13 (1919, børnebog)
[1s014] Krohn, J.: Hans fra Volden. Side 14-23 (1919, børnebog)
[1s024] Krohn, J.: Svanen. Side 24-31 (1919, børnebog)
[1s032] Krohn, J.: Drengen paa Marken. Side 32-39 (1919, børnebog)
[1s040] Krohn, J.: Rejsen. Side 40-46 (1919, børnebog)
[1s047] Krohn, J.: Hr. Lauritzen. Side 47-53 (1919, børnebog)
[1s054] Krohn, J.: Gøgen i Uret. Side 54-62 (1919, børnebog)
[3s005] Krohn, J.: Skyslottene. Side 5-11 (1919, børnebog)
[3s012] Krohn, J.: Rasmussen. Side 12-18 (1919, børnebog)
[3s019] Krohn, J.: Portrættet. Side 19-23 (1919, børnebog)
[3s024] Krohn, J.: En Historie fra Kakkelovnen. Side 24-28 (1919, børnebog)
[3s029] Krohn, J.: Sørens Venner. Side 29-35 (1919, børnebog)
[3s036] Krohn, J.: Aarstiderne. (En gammel Historie fortalt igen). Side 36-40 (1919, børnebog)
[3s041] Krohn, J.: Osteklokken. Side 41-45 (1919, børnebog)
[3s046] Krohn, J.: Bedstefaders Kæreste. Side 46-52 (1919, børnebog)
[3s053] Krohn, J.: Fængsel-Stæren. Side 52-57 (1919, børnebog)
[3s058] Krohn, J.: Paaskelammet. Side 58-62 (1919, børnebog)
 Bog Krohn, J.: Peters Jul. Vers for Børn. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Gyldendal, [1920]. 32 sider, illustreret (1920, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Børnebog Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Femte Samling. Illustreret af danske Kunstnere. Fjerde Oplag. ♦ København og Kristiania, 1920. 63 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1920, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Side [64]: Indhold.
kollaps Indhold

[s005] Krohn, J.: En god Hjælp. Side 5-15 (1920, børnebog)
[s016] Krohn, J.: Regnvejrsmanden. Side 16-22 (1920, børnebog)
[s023] Krohn, J.: En stor Lykke. Side 23-27 (1920, børnebog)
[s028] Krohn, J.: Ønskenødden. Side 28-[36] (1920, børnebog)
[s037] Krohn, J.: Lille Gorges Rejse. Side 37-43 (1920, børnebog)
[s044] Krohn, J.: Charles Nielsen. Side 44-51 (1920, børnebog)
[s052] Krohn, J.: Margrethe. Side 52-58 (1920, børnebog)
[s059] Krohn, J.: Ølflasken. Side 59-63 (1920, børnebog)
 Børnebog Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Sjette Samling. Illustreret af danske Kunstnere. Fjerde Oplag. ♦ København og Kristiania, 1920. 59 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1920, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Side [61]: Indhold.
kollaps Indhold

[s005] Krohn, J.: Stegepanden. (En gammel Historie fortalt igen). Side 5-11 (1920, børnebog)
[s012] Krohn, J.: Madam Svingmans Vadsk. Side 12-19 (1920, børnebog)
1905 indgår i antologien: Børnenes Juleroser [f] 1. udgave: Madam Svingmans Vask. Fortælling af J. Krohn, illustreret af Carl Thomsen

[s020] Krohn, J.: Sommersne. (En gammel Historie fortalt igen). Side 20-24 (1920, børnebog)
[s025] Krohn, J.: Under Hylden. Side 25-30 (1920, børnebog)
[s031] Krohn, J.: Bedstemoder. Side 31-40 (1920, børnebog)
[s041] Krohn, J.: Spætten. Side 41.50 (1920, børnebog)
[s051] Krohn, J.: Ruinen. Side 51-59 (1920, børnebog)
 Bog Krohn, J.: Peters Jul. Vers for Børn. Med Tegninger af Pietro Krohn. 7. Opl. ♦ Gyldendal, 1929. 48 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50 (1929, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Bog Krohn, Johan: Peters Jul (1934, børnebog)
Detaljer
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Børnebog Krohn, J.: Børnerim. Saml. og illustr. af E. V. Brandt (1936, børnebog)
illustrationer af E.V. Brandt
 Børnebog Krohn, J.: Peters Jul. Vers for Børn. Ill. af Herluf Jensenius (1942, børnebog)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
 Børnebog Moe, Louis og J. Krohn og Jens Sigsgaard: Sippe Sum og Nalle Bamsebjørn (1945, børnebog)
af Louis Moe (1857-1945)
af Jens Sigsgaard (1910-1991)
 Børnebog Moe, Louis og J. Krohn: Eventyret om Hans og Grethe (1946, børnebog)
af Louis Moe (1857-1945)
 Bog Krohn, J.: Peters Jul (1947, børnebog)
Detaljer
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Børnebog Krohn, J.: Den store Elefant og den uforskammede Neger samt andre Børnerim (1948, børnebog)
 Bog Krohn, J.: Peters Jul. Med tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn. Gengivet efter den første udg. 1866. Med en indledning af H. P. Rohde (1962, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
forord af H.P. Rohde (1915-2005)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Bog Krohn, J.: Peters Jul. Vers for Børn. Med Tegninger af Pietro Krohn (1966, digte)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Krohn, Johan: Et Svardramatisk Situation af Johan Krohn (premiere 18-02-1873 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Krohn, Johan: EftersommerLystspil i 1 Akt af Johan Krohn (premiere 09-09-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden