Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jacob Behrend (1803-1846)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Skandinavisk Nytaarsgave for Aaret 1828. [Udg. af Jacob Behrendt]. ♦ Kbh. (1828, samling) BD4:sp164
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med 1 kobberstik og 1 nodeblad.
 Tekster Behrend, Jac.: En Aftenunderholdning paa Rosenlund (1834, tekster)
 Tekster Behrend, Jac.: Dyrehaven i Sommeren 1834 (1834, tekster)
 Dramatik Behrend, J.: Stænderforsamlingen paa Værtshuus eller Urtekræmmerdrengens Angivelse af en Spion i Anledning af Raadstueplakaten 9. Nov. 1750. Kbh., 1834 (1834, dramatik) BDsupp:sp785
 Bog (oversætter) Kruse, Laur.: Herre og Tjener. [1-4. Deel]. Kbh., 1835 (1835, roman) BDsupp:sp813
originaltitel: Herr und Diener, 1832
Detaljer
af Lauritz Kruse (1778-1839)
kollaps Noter
 note til titel 2. og 4. Del overs. af Jac. Behrend. 2. Del med årstal 1834.
 Tekster Behrend, Jac.: Morende Nytaarsgave for Natvægtere etc. (1835, tekster)
 Dramatik Behrend, J.: Opvækkelsen eller Oplysningens Trompetere. Kbh., 1835 (1835, dramatik) BDsupp:sp785
 Tekster Behrend, Jac.: Uglspils Opstandelse (1835, tekster)
 Bog (oversætter) Satori, J.: Elisabeth, Grevinde von Swedenbrock. En Fortælling af den svenske Historie. Overs. af Jacob Behrend. ♦ 1836. 148 sider (1836, roman) EMP2584
originaltitel: Elisabeth, 1836
af Johanna Neumann (1787-1863, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Jullemeier, Alexandrine: En Jordemoders authentiske Memoirer eller Meddelelser om den fornemme Verdens Sæder af Alexandrine Jullemier. Ovrs. af Jacob Behrend. ♦ 1836. 40 sider (1836, novelle(r)) EMP4757
originaltitel: Mémoires authentiques, 1835
af G. Touchard-Lafosse (1780-1847, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Hoffmeister: Jøden Wolff. Overs. af Jacob Behrend. ♦ 1836. 158 sider (1836, roman) EMP2151
originaltitel: ?
af Hoffmeister. (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Laube, Heinrich: Skuespillerinden. En Novelle. Overs. af Jacob Behrend. ♦ 1836. 63 sider (1836, roman) EMP2398
originaltitel: Schauspielerin, 1836
Detaljer
af Heinrich Laube (1806-1884, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnet Fru J.L. Heiberg "Det kongelige Theaters Ziir" af oversætteren].
 Tekster Behrend, Jac.: Fanden og Øllhuusværten (1837, tekster)
 Bog (oversætter) Paulding, James: Historisk-romantiske Værker. Bd. 1. Den Sjælssyge. Overs. af Jacob Behrend. ♦ 1837. Deel 1, 144 sider (1837, roman) EMP1103
Detaljer
af James Kirke Paulding (1778-1860, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Mere udkom tilsyneladende ikke.
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Kjøbenhavns Natkikkert. Et Ugeblad for Lattermilde. Redigeret af Jacob Behrend (1837-44, periodicum) BDsupp:sp804
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 2 gange ugentligt. Fra juli 1840 med undertitlen: Et Ugeblad af blandet Indhold.
 Tekster Behrend, Jac. C.: Den lystige Fastelavnsgjæst (1837, tekster)
 Tekster Behrend, Jac.: Skiftedagen (1837, tekster)
 Tekster Behrend, Jac.: En Skovshovedtorsks snurrige Hændelser (1837, tekster)
 Bog (oversætter) Kruse, Laur.: Aandemaneren. [Overs. af Jac. Behrend]. Kbh., 1837 (1837, roman) BDsupp:sp821
af Lauritz Kruse (1778-1839)
 Bog (oversætter) Storch, L.: Eventyret i Reisekarethen. En komisk Novelle. Overs. af Jacob Behrend. ♦ 1838. 118 sider (1838, roman) EMP2871
originaltitel: ?
af Ludwig Storch (1803-1881, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (udgiver) Spindler, C.: Maruzza eller Hevnens Furie. En Røverhistorie. Udg. af Jacob Behrend. ♦ 1838. 165 sider (1838, roman) EMP2841
originaltitel: Maruzza, 1831
Detaljer
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Vergiss mein nicht! Taschenbuch für das Jahr 1832. Herausgegeben von C. Spindler.
 Bog (oversætter) Nagel, J. F. G.: Den onde Skibskapitain. En sandfærdig, gyselig Begivenhed. Overs. af Jacob Behrend. ♦ 1838. 24 sider (1838, novelle(r)) EMP2564
Detaljer
af Johann Friedrich Gottfried Nagel (1792-1847, sprog: tysk)
kollaps Indhold

[s22-24] anonym [Andersen, H.C.]: Det sjunkne Kloster. Efter Gottschalks tydske Folkesagn (1838, novelle(r))
andet: Friedrich Gottschalk (f. 1772, sprog: tysk)
af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Eventyret er skrevet af H.C. Andersen, og blev oprindelig trykt i: Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, 5. bind, nr. 7 (19-10-1831), side 111-12.
 url Fuld visning af teksten fra 1831 på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Behrend, Jac.: Den Søde eller Dagens Orden i Kjøbenhavn. Komisk original Roman. ♦ Behrend, 1838. 222 sider (1838, roman) BDsupp:sp808
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 12 ugentlige hefter à 6 sk. i subskription.
 Bog (oversætter) Kind, Friedrich: Tærten og Halstørklædet. En Fortælling. Overs. af Jacob Behrend. ♦ 1838. 32 sider (1838, novelle(r)) EMP2232
originaltitel: Die Torte und das Halstuch, 1815
Detaljer
af Friedrich Kind (1768-1843, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Taschenbuch d. Liebe und Freundschaft gew. für 1815.
 Bog (oversætter) Horvath, J. G.: Blodretten og dens Gjengjældelse eller Patricierne i Zwickau. En Begivenhed fra Fortiden, fortalt efter troværdige Efterretninger. Overs. af Jacob Behrend. ♦ 1839. 122 sider (1839, roman) EMP1799
originaltitel: Das Blutgericht und seine Vergeltung, 1839
af Ewald Christian Viktorin Dietrich (1785-1860, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (udgiver) Tromlitz, A. v.: Jaques Poltrot eller Morderen og hans Brud. En historisk-romantisk Fortælling. Paa Dansk udgivet af J. Behrend. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J. Behrend, 1839. 138 sider (1839, roman) EMP3022
originaltitel: Jacques Poltrot, 1827
Detaljer
af August von Witzleben (1773-1839, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Historish-romantische Erzählungen, 4, 1827.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Afsnit i bog (udgiver) anonym: Marino Marineri eller Glas-Liigkisten. Udg. af Jac. Behrend. Kbh., 1839 (1839, roman) BDsupp:sp817
af Anonym
 Tekster Behrend, Jac.: Morderkulen (1839, tekster)
 Bog (oversætter) Boz [ie: Dickens, Charles]: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider (1839-41, roman) EMP 488
originaltitel: The life and adventures of Nicholas Nickleby, 1838-39
originaltitel: Leben und Abenteuer des Nicolaus Nickleby, 1838-39
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Karl Heinrich Hermes (1800-1856, sprog: tysk)
oversat af Johann August Diezmann (1805-1869, sprog: tysk)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
185? Senere udgave: Munke eller de fem Søstre fra York. Efter det tydske. ♦ Th. Petersen, Hjørring, [185?]. 23 s., ill.
1852 i: Samlede Værker [1-3] Senere udgave: Nicholas Nickleby's Liv og Eventyr. Indeholdende en tro Beretning om Nickleby-Familiens Medgang, Modgang, Stigen, Dalen og fuldstændige Skjæbne. ♦ Udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1852. Del 1-3, 398 + 413 + 400 sider
1856-58 i: Samtlige Værker [19-20] Senere udgave: Nicholas Nickleby's Levnet og Eventyr. ♦ 1856-58. [Bind] I-II, 495 + 517 sider
1864 i: Samtlige Værker [19-20] Senere udgave: Nicholas Nickleby
1875 i: Samlede Værker [4-5] Senere udgave: Nicholas Nickleby
1890 i: Samlede Værker [2-3] Senere udgave: Nicholas Nickleby's Levnet og Æventyr. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, 1890. 1-2 Del, 501 + 503 sider
1919 i: Samlede Værker [7-8] Senere udgave: Nicholas Nicklebys Levnet og Eventyr. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer af H. K. Browne (Phiz). 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 454 + 456 sider
1926 Senere udgave: Nicholas Nickleby's Levnet og Eventyr. Oversat af L. Moltke. Med Illustr. af Vilhelm Tilly. ♦ Gutenberg Forlag, P.H. Fergo, 1926. [Bind] I-II, 336 + 336 sider, illustreret
1974 Senere udgave: Nicholas Nickleby. Uforkortet overs. af Eva Hemmer Hansen. Ill. af Hablôt Knight Browne (Phiz). Udg. i samarb. med Nyt Dansk Litteraturselskab. ♦ Hernov, 1974. Bind 1-2, (18 + 832 sider)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustrationen (tavle) i bind 1 er af H.K. Browne.
 note til oversat titel Oversat fra tysk efter: Leben und Abenteuer des Nicolaus Nickleby. Herausbebegen von Boz, dem Verfasser der Pickwicker. Aus dem Englischen von K.H. Hermes und A. Diezmann. ♦ Braunschweig, George Westermann, 1838-39. 7 Bind.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 19 hæfter fra april 1838 til oktober 1839, udgivet i bogform 1839.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Tekster Behrend, Jac.: Bruden i Røverkulen (1840, tekster)
 Bog (oversætter) Worosdar: Grev Königsmark. En historisk Novelle. Udg. af Jacob Behrend. ♦ 1840. 218 sider (1840, roman) EMP2248
originaltitel: Graf Königsmark, 1837
Detaljer
af Hermann Klencke (1813-1881, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Novellenstrauss, 1, 1837.
 Bog Behrend, Jac.: Ny munter Vise om Dyrehaven og dens Løier. (Kbh.), (1840) (1840, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) Dingelstedt, F.: De nye Søfarere eller Torvemesterens Reise. En komisk Roman. Udg. af Jacob Behrend. ♦ Kbh., Udg. og forlagt af Jac. Behrend, 1840 [ie: 1839]. 198 sider. Pris: 4 mk. (1840, roman) EMP1802 BDsupp:sp819
originaltitel: Die neuen Argonauten. Ein komischer Roman, 1839
Detaljer
af Franz von Dingelstedt (1814-1881, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Adresseavisen Nr. 292 (12-12-1839), side 1: Hos Jacob Behrend, Aabenraa, Nr. 231, er udkommen: De nye Søfarere eller Torvemesterens Reise. Komisk Roman af Franz Dingelstedt. Hefter: 4 mk.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Tekster Behrend, Jac.: En Sømands Eventyr i Kjøbenhavn (1840, tekster)
 Bog (oversætter) Dornau, Julius: Bjergmand og Vildttyv. Novelle. Overs. af Jacob Behrend. ♦ 1841. 311 sider (1841, roman) EMP2575
originaltitel: Bergmann und Wilddieb, 1841
Detaljer
af A. Julius Naundorff (f. 1821, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Royer, Alphonse: [indgår i antologien: Alphonse Royer: Eleonore af Montefeltro [a]] Eleonore af Montefeltro (1841, novelle(r)) EMP3683
af Alphonse Royer (1803-1875, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Soulié, Frederik: [indgår i antologien: Alphonse Royer: Eleonore af Montefeltro [b]] Fransk Kjærlighed eller den forliebte Løve (1841, novelle(r)) EMP3683
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)
 Bog Behrend, Jacob: Røverpræsten. Original Fortælling. ♦ Behrend, 1842 (1842, roman)
Detaljer
1863 Senere udgave: Røverpræsten
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 26-4-1842: Udkommen er og faaes hos Forfatteren i Aabenraa 231: Røverpræsten. En original historisk-romantisk Fortælling af Jacob Behrend. 26 Ark. 2 Rbd.
 Tekster Behrend, J.: Madam Blomme i Tivoli. Aftenspil. Behrends Enke, 1845 (1845, humor)
 Bog (oversætter) anonym [Dickens, Charles]: Munke eller de fem Søstre fra York. Efter det tydske. ♦ Th. Petersen, Hjørring, [185?]. 23 s., ill. (185?, novelle(r)) EMP 503
originaltitel: The five sisters of York [ie: Nicholas Nicleby, bind 1, kapitel 6], 1839
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1839-41 1. udgave: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Teksten er optryk af Behrends oversættelse i: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr, 1839.
 Bog Behrend, Jacob: Røverpræsten (1863, roman)
Detaljer
1842 1. udgave: Røverpræsten. Original Fortælling. ♦ Behrend, 1842

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden