Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Franz von Dingelstedt (1814-1881)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Dingelstedt, F.: De nye Søfarere eller Torvemesterens Reise. En komisk Roman. Udg. af Jacob Behrend. ♦ Kbh., Udg. og forlagt af Jac. Behrend, 1840 [ie: 1839]. 198 sider. Pris: 4 mk. (1840, roman) EMP1802 BDsupp:sp819
originaltitel: Die neuen Argonauten. Ein komischer Roman, 1839
Detaljer
udgiver: Jacob Behrend (1803-1846)
kollaps Noter
 note til oversat titel Adresseavisen Nr. 292 (12-12-1839), side 1: Hos Jacob Behrend, Aabenraa, Nr. 231, er udkommen: De nye Søfarere eller Torvemesterens Reise. Komisk Roman af Franz Dingelstedt. Hefter: 4 mk.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Dingelstedt, Franz: Skinnet bedrager. Fortælling. Af Franz Dingelstedt. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1852. 40 sider (1852, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1857 indgår i: Fortællinger [b] Senere udgave: Skinnet bedrager
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Avis fra 24-7-1852 til 9-8-1852.
 Bog Dingelstedt, F.: Fortællinger. ♦ 1857. 256 sider (1857, novelle(r)) EMP1803
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] Dingelstedt, F.: Reen Kjærlighed (1857, novelle(r))
originaltitel: ?
[b] Dingelstedt, F.: Skinnet bedrager (1857, novelle(r))
1852 1. udgave: Skinnet bedrager. Fortælling. Af Franz Dingelstedt. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1852. 40 sider
[c] Dingelstedt, F.: Renata (1857, novelle(r))
originaltitel: ?
[d] Dingelstedt, F.: Verdens Skole (1857, novelle(r))
originaltitel: ?
 Bog Shakspeare og Dingelstedt: Et Vintereventyr. Romantisk Skuespil i 4 Akter. Bearbeidet efter Shakspeares "Winters Tale" og Dingelstedts "Ein Wintermärchen" af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1868 (1868, dramatik)
originaltitel: Ein Wintermärchen
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
1867 i: Dramatiske Værker [10b] 1. udgave: Et Vintereventyr. Side 123-268
 Trykt i periodicum Dingelstedt, Franz: Dodekameron. Af Franz Dingelstedt. (Münchener Bilderbogen) (1879, novelle(r)) 👓
originaltitel: Dodekameron, 1879
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Deutsche Rundschau, 18. Band, Januar-März 1879, side 452-76.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Toogtyvende Bind (1879), side 442-79. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Dingelstedt, Franz: Enden paa Visen. Af Franz Dingelstedt. (Münchener Bilderbogen III og IV) (1879, novelle(r)) 👓
originaltitel: Der Anfang des Endes, 1879
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Deutsche Rundschau, 19. Band, April-Juni 1879, side 228-40 og 411-33.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Toogtyvende Bind (1879), side 496-554. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Dingelstedt, Franz von: Et Vinter-Eventyr
romantisk Skuespil i 4 Akter af Shakespeare (Winters tale), oversat, efter Dingelstedts Bearbejdelse af H.P. Holst, Dansen af Ludv. Gade
[Fra 1893:] Oversat af Edv. Lembcke, Musiken af Fr. Flotow
[Fra 1935:] skuespil i 5 akter (11 billeder)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
danse af Ludvig Gade (1823-1897)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Friedrich von Flotow (1812-1883, sprog: tysk)
(premiere 02-09-1868 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5, 1889-1975: 27)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden