Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Elizabeth Cleghorn Gaskell (1810-1865)

Sprog: engelsk
Mills, Cotton Mather (pseudonym)

0000 Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog pseudonym [Gaskell, Elizabeth]: Ruth. Fortælling af Forfatteren til "Mary Barton". Overs. fra Engelsk. ♦ 1853. Deel 1-2, 286 + 243 sider (1853, roman) EMP 622
originaltitel: Ruth, 1853
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg
 Bog pseudonym [Gaskell, Elizabeth]: Nord og Syd. Af Forfatteren til »Mary Barton« og »Ruth«. Overs. efter Charles Dicken's Ugeskrift "Household Words" af F. C. Sørensen. ♦ Steen & Søn, 1855. Deel 1-3, 210 + 200 + 296 sider (1855, roman) EMP 623
originaltitel: North and south, 1855
Detaljer
oversat af Ferd.C. Sørensen, f 1824 (1824-1887)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret under pseudonymet "By the author of Mary Barton" i Household Words, volume X, no. 232 (2-9-1854), page 61-68, til (22 numre ialt): volume X, no 253 (27-1-1855), page 561-70.
 note til titel Udgivet i bogform 1855, lettere udvidet: ... various short passages have been inserted, and several new chapters added.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url Fuld visning af den engelske tekst fra bogudgaven (1855) på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg
 Bog pseudonym [Gaskell, Elizabeth]: Tre Fortællinger. Af Forfatteren til "Mary Barton" etc. Overs. fra Engelsk af William Mariboe. ♦ 1856. 188 sider (1856, novelle(r)) EMP 625
originaltitel: Lizzie Leigh, and other tales, 1855
Detaljer
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
kollaps Indhold

[a] pseudonym [Gaskell, Elizabeth]: William Harrisons Bekjendelser (1856, novelle(r))
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)

[b] pseudonym [Gaskell, Elizabeth]: Ved Juletid (1856, novelle(r))
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)

[c] pseudonym [Gaskell, Elizabeth]: John Middeltons Hjerte (1856, novelle(r))
originaltitel: The Heart of John Middleton, 1850
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
1888 Senere udgave: John Middeltons Hjerte. Overs. fra Engelsk. ♦ 1888. 28 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 351)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, volume II, no. 40 (28-12-1850), page 325-34.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog pseudonym [Gaskell, Elizabeth]: Cranford. Af Forfatterinden til "Mary Barton", "Ruth" osv. Ved V. Hermann. ♦ Steen, 1856. Deel 1-2, 185 + 182 sider (1856, roman) EMP 624
originaltitel: Cranford, 1853
Detaljer
oversat af Viggo Herrmann (1822-1897)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst (udgave fra 1904) på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg
 Bog anonym [Gaskell, Margaret Emily]: [Samtlige Værker [25:f]] Helena Mathewson (1859, novelle(r)) EMP 527
originaltitel: Helena Mathewson, 1857
Detaljer
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xvi, no. 380 (4-7-1857) page 13-22.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog anonym [Gaskell, Elisabeth]: Mary Barton eller Livet i Manchester. Efter det Engelske. ♦ L. Jordan, 1861-62. Deel 1-3, 256 + 208 + 231 sider (1861-62, roman) EMP 626
originaltitel: Mary Barton, 1848
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1928 Senere udgave: Mary Barton
kollaps Noter
 note om trykkested Tryk i Fredericia.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse?) i Berlingske Tidende fra 8-2-1850 til 7-5-1850.
 note til oversat titel Første linier i Berlingske Tidende: Der ligge nogle Marker i Nærheden af Manchester, som ere Indbyggerne velbekjendte under navn af "Freen [ie Green] Heys Fields", over hvilke der løber en offentlig Sti til en lille Landsby, en halv Miils Vei derfra.
 url Fuld visning af oversættelsen til Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Gaskell: Molly Gibson eller Hustruer og Døttre. Roman. ♦ 1866-67. Del 1-2, 603 + 676 sider. ("Dags-Telegrafen"s Feuilleton) (1866-67, roman) EMP 627
originaltitel: Wives and daughters. An every-day story, 1866
del af: Dags-Telegraphen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Uafsluttet roman. Oprindelig publiceret i Cornhill Magazine fra august 1864 til januar 1866. Inden sin død i november 1865 var alle kapitler bortset fra det sidste afsluttede.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg
 Trykt i periodicum anonym [Gaskell, Elizabeth]: Graverens Helt. (Efter det Engelske) (1872, novelle(r))
originaltitel: The Sexton's hero, 1847
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i Howitt's Journal, volume ii, 1847, september, under pseudonymet: Cotton Mather Mills.
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende i 3 afsnit fra 3-10-1872 til 8-10-1872.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum Gaskell, Mrs. C. E. [ie. E.C. Gaskell]: Den graa Dame (1872, novelle(r))
originaltitel: The grey woman, 1861
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på engelsk i 3 afsnit i: All the year round, January 1861. Trykt i bogform i samlingen: The grey woman and other tales, 1865.
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 26-11-1872 til 6-12-1872 [ikke trykt med sidetal].
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Gaskell, E. C.: [Heimdal [?01b]] Den nedarvede Dom (1872, roman)
 Bog Gaskell, E. C.: [Heimdal [?01a]] Vanskud (1872, roman)
 Bog Gaskell, Elisabeth: Et Vanskud og Den nedarvede Dom. Overs. fra Engelsk 1874. 100 sider (1874, novelle(r)) EMP 628
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[b] Gaskell, Elisabeth: Den nedarvede Dom (1874, novelle(r))
oversat af Anonym
 Bog pseudonym [Gaskell, Mrs.]: Elise Leigh. Af Forf. til Mary Barton, Ruth &c. [ie: Mrs. Gaskell]. ♦ 1888. 44 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 361) (1888, novelle(r))
originaltitel:
serietitel: Gudelige Småskrifter, 361
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum Dickens, Charles [fejl, er af Gaskell, Elizabeth]: En Faders Brøde (1888, novelle(r))
originaltitel: The sin of a Father, 1858
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Opdrindelig trykt i: Household Words, Volume xviii (18), No. 453 (27-11-1858), side 553-61.
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 1-5-1888 til 6-5-1888 i 4 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog anonym [Gaskell, Elizabeth]: John Middeltons Hjerte. Overs. fra Engelsk. ♦ 1888. 28 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 351) (1888, novelle(r))
serietitel: Gudelige Småskrifter, 351
Detaljer
oversat af Anonym
1856 indgår i: Tre Fortællinger [c] 1. udgave: John Middeltons Hjerte
 Trykt i periodicum Dickens, Ch. [med flere]: Et Huus til Leje (1889, novelle(r))
originaltitel: A house to let, 1858
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
af Adelaide Anne Procter (1825-1864, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Household Words, Volume xviii (18), Christmas 1858 (7-12-1858), side 573-607.
 note til titel En rammehistorie, hvor de enkelte kapitler er skrevet af en eller flere forfattere: Over the way (Wilkie Collins). The Manchester Marriage (Elizabeth Gaskell). Going into society (Charles Dickens). Three evenings in the hourse (Adelaide Procter). Trottle's report (Wilkie Collins). Let at last (Wilkie Collins og Charles Dickens).
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 28-2-1889 til 30-3-1889 i 18 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog Gaskell, Elisabeth: Det hyggelige Cranford. Fortælling. (Oversat af Peter Holm). ♦ Alb. Bayer, 1917. 264 sider (1917, roman)
oversat af Peter Holm
 Bog Gaskell, Elisabeth: Mary Barton (1928, roman)
Detaljer
1861-62 1. udgave: Mary Barton eller Livet i Manchester. Efter det Engelske. ♦ L. Jordan, 1861-62. Deel 1-3, 256 + 208 + 231 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden