Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Dansk Folkebibliothek

tidsskrift: Dansk Folkebibliothek, (1854-)
Liste over indekseret indhold
Detaljer
Dansk Folkebibliothek
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af annonce i Lollands-Falsters Stifts-Tidende 2-11-1854, side 4: "Dansk Folkebibliothek", der fra 1ste November udkommer i ugentlige Hefter af 4 Ark for 6 sk., og bliver altsaa den billigste Folkelæsning, der hidtil er udkommen i Danmark.
"Dansk Folkebibliothek" indeholder Romaner og Noveller, berømte Mænds og Qvinders Levnet og Reisebeskrivelser; derimod ledsages det hverken af Lithographer eller Træsnit, der naturligviis kun i et saadant Værk gives paa det øvrige Indholds Bekostning.
"Dansk Folkebibliothek" leveres saaledes to hundrede og ott Ark aarlig for 3 Rd.. 24 sk., eller, beregnet i Bind à 20 Ark, ti Bind, som Subskribenterne altsaa faae med en Udgift af næppe een Skilling daglig.