Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Comoedia de Mundo et Paupere

anonym: Comoedia de Mundo et Paupere, (1888, dansk)
formodet af Peder Thøgersen
redigeret af S. Birket-Smith
Detaljer
Comoedia de Mundo et Paupere. Et dansk Skuespil fra begyndelsen af det 17. Aarhundrede. Udgivet for Universitets-Jubilæets danske Samfund af S.Birket-Smith. ♦ Thieles Bogtrykkeri, 1888. xvii + 119 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af tekst (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af tekst (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
Oversigt over andre udgaver:
1972 Senere udgave: Comaedia de mvndo et pavpere. Anno 1607 die V. Majj. Rhandrusiæ cimbrorum exhibita a P.T.R. [Udg. af] Institut for Nordisk Filologi. ♦ Universitetsforlaget i København, 1972. 59 sider (21 x 28 cm)