Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Folkelæsning

tidsskrift: Folkelæsning, (1860, dansk)
redigeret af uidentificeret
Detaljer
Folkelæsning. (Ved O.I. Madsen). ♦ Thaarup, 1860. Nr. 1-6
kollaps Indhold

[1] anonym: Lollandsgrevens Datter. Et fædrelandsk Sagn. 20 sider (1860)
af Anonym

[2] anonym: Kjøge Huuskors eller Fortælling om nogle Begivenheder, der ved Trolddomskunster skal have fundet Sted i Kjøge i Aarene 1608-1615. 32 sider (1860)
af Anonym

[3] anonym: Finnesborgs Undergang eller hvorledes Fyen kom til Danmarks Rige. Et fædrelandsk Sagn. 20 sider (1860)
af Anonym

[4] anonym: Dværgen paa Hastrup. Et fædrelandsk Sagn fra det 16de Aarhundrede. 32 sider (1860)
af Anonym

[5] anonym: Ridder Truels Børn eller Røverne paa Falster. Et Sagn. 8 sider (1860)
af Anonym

[6] anonym: Haba og Kongedatteren eller Troskab til Døden. Et Sagn fra Viborg Egnen. 16 sider (1860)
af Anonym