Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Skrifter

Etlar, Carit: Skrifter, (1898-1902, dansk) 👓
af Carl Brosbøll
Detaljer
Skrifter. Illustreret Udgave. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1898-1902. Bind 1-13
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
kollaps Indhold

[1] Etlar, Carit: Herremænd. Med 72 Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1898. [1] 334 sider, illustreret (1898, novelle(r))
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1899.
 note til titel 3. Udgave, 1906.

[1s001] Etlar, Carit: Degnen. Side [1]-90 (1898, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s127] 1. udgave: Degnen. Side [127]-252

[1s091] Etlar, Carit: Marquards Bæger. Side [91]-136 (1898, novelle(r))
1860 i: Skrifter [10s131] 1. udgave: Marquards Bæger. Side [131]-96

[1s137] Etlar, Carit: En Pranger. Side [137]-67 (1898, novelle(r))
1855 indgår i: Flygtende [s319] 1. udgave: Prangeren. En Fortælling. Side [319]-72

[1s168] Etlar, Carit: Junkeren til Agersbøl. Side [168]-258 (1898, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s045] 1. udgave: Junkeren til Agersbøl. Side [45]-190

[1s259] Etlar, Carit: I Løndom. Side [259]-307 (1898, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s191] 1. udgave: I Løndom. Side [191]-274

[1s308] Etlar, Carit: Undermaaleren. Side [308]-34 (1898, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s001] 1. udgave: Undermaaleren fra Restrup. Side [1]-44

[2] Etlar, Carit: Krigsbilleder. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1898. [1] 226 sider, illustreret (1898, roman)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1865 i: Skrifter [18] 1. udgave: Krigsbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1865. 350 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1905.

[3] Etlar, Carit: Vaabenmesteren. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1899. 164 sider, illustreret (1899, roman)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1856 1. udgave: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider
kollaps Noter
 note til titel 3. Udgave 1907.
 note om oplag 8. Oplag, 1925.

[4] Etlar, Carit: Herverts Krønike. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1899. 210 sider, illustreret (1899, roman)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1863 i: Skrifter [16] 1. udgave: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1863. 271 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1905.

[5] Etlar, Carit: Broget Selskab. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1899. [1] 312 sider, illustreret (1899, novelle(r))
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1907.

[5s001] Etlar, Carit: Gjengangeren paa Palsgaard. Side [1]-44 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s001] 1. udgave: Gjengangeren på Palsgaard. Side [1]-59

[5s045] Etlar, Carit: Munken fra Herrevad. Side [45]-58 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s059] 1. udgave: Munken fra Herrevad. Side 59-76

[5s059] Etlar, Carit: En Maskerade. Side [59]-75 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s076] 1. udgave: En Maskerade. Side 76-97

[5s076] Etlar, Carit: Poul Rytter. Side [76]-87 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s097] 1. udgave: Poul Rytter. Side 97-113

[5s088] Etlar, Carit: Den Stærkeste. Side [88]-102 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s113] 1. udgave: Den Stærkeste. Side 113-32

[5s103] Etlar, Carit: To Streger. Side [102]-31 (1899, novelle(r))
1866 indgår i antologien: Vintergrønt [s214] 1. udgave: To Streger. Side 214-42

[5s132] Etlar, Carit: Offe Dyres Drenge. Side [132]-48 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s172] 1. udgave: Offe Dyres Drenge. Side 172-93

[5s149] Etlar, Carit: Kun ikke Navnet. Side [149]-68 (1899, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s194] 1. udgave: Kun ikke Navnet. Side 194-219

[5s169] Etlar, Carit: Naar Hjertet vaagner. Side [169]-219 (1899, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s094] 1. udgave: Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar (Neumann). Side 94-123

[5s220] Etlar, Carit: En Hofdame. Side [220]-42 (1899, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s068] 1. udgave: En Hofdame. Side 68-97

[5s243] Etlar, Carit: Jeg! Side [242]-60 (1899, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s098] 1. udgave: Jeg! Side 98-121

[5s261] Etlar, Carit: Aron Isak. Side [261]-81 (1899, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s045] 1. udgave: Aron Isak og hans Familie. En Fortælling af Carit Etlar (Otto Bache). Side 45-57

[5s282] Etlar, Carit: Fredens Mænd. Side [282]-88 (1899, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s149] 1. udgave: Fredens Mænd. Side 149-57

[5s289] Etlar, Carit: Et Kongeligt Eventyr. Side [289]-312 (1899, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s158] 1. udgave: Et kongeligt Eventyr. Side 158-88

[6] Etlar, Carit: Tranens Varsel. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1900. 419 sider, illustreret (1900, roman)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1870 1. udgave: Tranens Varsel. En Roman. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1870. 1.-2. Deel, 296 + 232 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave 1907.

[7] Etlar, Carit: Smuglerens Søn. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1900. 166 sider, illustreret (1900, roman)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1839 1. udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1907.

[8] Etlar, Carit: Krøniker. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1900. [1] 186 sider, illustreret (1900, novelle(r))
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave, 1907.

[8s001] Etlar, Carit: Pantins Krønike. Side [1]-96 (1900, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s003] 1. udgave: Pantins Krønike. Side [3]-132

[8s097] Etlar, Carit: Kains Slægt. Side [97]-186 (1900, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s133] 1. udgave: Kains Slægt. Side 133-252
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for de tre noveller. Indledningsafsnit på siderne [97]-103.

[8s104] Etlar, Carit: En polsk Fyrste. Side [104]-34 (1900, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s145] 1. udgave: En Polsk Fyrste. Side 145-85

[8s135] Etlar, Carit: Skipper Ellen. Side [135]-72 (1900, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s186] 1. udgave: Skipper Ellen. Side 186-234

[8s173] Etlar, Carit: Et Plejebarn. Side [173]-86 (1900, novelle(r))
1862 i: Skrifter [13s235] 1. udgave: Et Pleiebarn. Side 235-52

[9] Carit Etlar: Fangen paa Kallø. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1901. 230 sider, illustreret (1901, roman)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1877 1. udgave: Fangen paa Kallø. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1877. 333 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave 1906.
 note til titel 7. Oplag, 1907.

[10] Etlar, Carit: Madsalune. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1901. 202 sider, illustreret (1901, roman)
1841 1. udgave: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler Chr. Steen, 1841. 308 sider

[11] Etlar, Carit: Strandrøveren. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1901. 151 sider, illustreret (1901, roman)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Udgave 1906.

[12] Etlar, Carit: Rejsende. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1901. [1] 161 sider, illustreret (1901, novelle(r))
af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)

[12s007] Etlar, Carit: Doktoren fra Sindbjerg. Side [7]-46 (1901, novelle(r))
1859 i: Skrifter [1s016] 1. udgave: Doktoren fra Sindbjerg. Side 16-68

[12s047] Etlar, Carit: En Mands Regimente. Side [47]-100 (1901, novelle(r))
1859 i: Skrifter [1s069] 1. udgave: En Mands Regimente. Side 69-142

[12s101] Etlar, Carit: Echenoque. Side [101]-61 (1901, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [c] 1. udgave: Echenoque

[13] Etlar, Carit: Haabløs. Med Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ København, V. Pio's Boghandel, 1902. [2] 169 sider, illustreret (1902, novelle(r))
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)

[13s-2] Etlar, Carit: Skiernerne. Side [-2]-88 (1902, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s001] 1. udgave: Skiernerne. En Fortælling. Side [1]-125

[13s089] Etlar, Carit: Dyrekjøbt. Side [89]-119 (1902, novelle(r))
1857 indgår i: Haabløs [s108] 1. udgave: Dyrekjøbt. Side 108-48

[13s120] Etlar, Carit: Else. Side [120]-48 (1902, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s173] 1. udgave: Else. Side [173]-216

[13s149] Etlar, Carit: Dødssejleren. Side [149]-69 (1902, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s217] 1. udgave: Dødsseileren. Side [217]-46

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.