Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede historiske Romaner

Ewald, H. F.: Samlede historiske Romaner, (1928, roman, dansk)
af H.F. Ewald
forord af Johannes Brøndum-Nielsen
Detaljer
Samlede historiske Romaner. Med Indledning af Johs. Brøndum-Nielsen. ♦ Baltisk Forlag A/S [ikke i Bogh.], [1928]. [Bind] I-XIX [i 10 bind]
kollaps Indhold

[1] Ewald, H. F.: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. Med 1 Portræt. 316 sider (1928, roman)
1886 1. udgave: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. ♦ Jacob Erslev, 1886. 448 sider

[2-3] Ewald, H. F.: Den skotske Kvinde paa Tjele. Historisk Roman. I-II, 320 + 320 sider (1928, roman)
1871 1. udgave: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1871. 1-2. Deel, 288 + 284 sider

[4-5] Ewald, H. F.: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. I-II, 320 + 316 sider (1928, roman)
1867 1. udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 1-2. Deel, 351 + 460 sider

[6-7] Ewald, H. F.: Niels Brahe. Historisk Roman. I-II, 320 + 320 sider (1928, roman)
1877 1. udgave: Niels Brahe. Historisk Roman fra det sextende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1877. Deel 1-2, 348 + 517 sider

[8-9] Ewald, H. F.: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margretes Tid. I-II, 300 + 304 sider (1928, roman)
1885 1. udgave: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margrethes Tid. ♦ 1885

[10-11] Ewald, H. F.: Knud Gyldenstjerne. Tidsbillede fra det femtende Aarhundrede. I-II, 320 + 304 sider (1928, roman)
1875 1. udgave: Knud Gyldenstjerne. Tidsbillede fra det femtende Aarhundrede. ♦ Kbh., Gyldendal, 1875. Deel 1-2, 350 + 410 sider

[12] Ewald, H. F.: Caroline Mathilde. Historisk Roman. 304 sider (1928, roman)
1890 1. udgave: Caroline Mathilde. Historisk Roman. Erslev, 1890. 467 sider

[13] Ewald, H. F.: Griffenfeld. Historisk Roman. 326 sider (1928, roman)
1888 1. udgave: Griffenfeld. Historisk Roman. ♦ Erslev, 1888. 512 sider

[14] Ewald, H. F.: Clara Bille. Historisk Roman fra Grevefejdens Tid. 304 sider (1928, roman)
1892 1. udgave: Clara Bille. Historisk Roman fra Grevefejdens Tid. ♦ Erslev, 1892

[15] Ewald, H. F.: Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. 360 sider (1928, roman)
1895 1. udgave: Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. ♦ 1895

[16-17] Ewald, H. F.: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundre. I-II, 288 + 288 sider (1928, roman)
1884 1. udgave: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundrede. ♦ 1884

[18-19] Ewald, H. F.: Anna Hardenberg. Historisk Roman. I-II, 304 + 304 sider (1928, roman)
1880 1. udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. ♦ Kbh., Gyldendal, 1880. 632 sider