Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Øen i Sydhavet

Oehlenschläger: Øen i Sydhavet, (1824-25, roman, dansk) BD4:sp452
af Adam Oehlenschläger
Detaljer
Øen i Sydhavet. Roman af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1824-25. 1.-4. Deel, xii + 370, iv +390, iv + 428, iv + 360 sider
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [7-10-1825] Læste Begyndelsen af 3 die Deel af Ølenslægers Ø for Fuglesangs.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [8-10-1825] ... gik 4½ til Fuglsangs læste 3 die Deel af Sydhavet - den heldig og Mads Hansen morede mig, Ø. har vidst at sammenkiæde en Mængde Anekdoter og Historiske Personer som giør Bogen interesant, de hilse os som gamle Bekientere, - man seer dog det er Ø der har skrevet den.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [14-10-1825] Læst sidste Deel af Øen i Sydhavet, Begyndelsen god, Resten kiedsommelig, den gamle Madam Dahl forærede mig Tullins Prisskrift. - Vi loe alle af det flaue i Øen.
Oversigt over andre udgaver:
1846 i: Digterværker [11] Senere udgave: Øen i Sydhavet. En Roman. Første Deel. 326 sider
1846 i: Digterværker [12] Senere udgave: Øen i Sydhavet. En Roman. Anden Deel. 346 sider
1852 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [15-16] Senere udgave: Øen i Stillehavet. 1.-2. Deel, (182 + [2]) + ([2] + 300) sider
1862 i: Poetiske Skrifter [27-28] Senere udgave: Øen i Sydhavet. 350 + 357 + [3] sider
1904 Senere udgave: Øen i Sydhavet. Roman. ♦ Gyldendal, 1904. 352 + 368 sider + portræt. (Af "Gyldendals Bibl.")

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.