Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Ældre Danske Digtere

antologi: Ældre Danske Digtere, (1860-62, digte, dansk) 👓
udgiver: C.J. Brandt
Detaljer
Ældre Danske Digtere. Et Udvalg af C. J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), [1860]-1862. Første Bind, viii + 88 + 38 + 41 + 24 + 52 + 40 + 40 + 54
kollaps Noter
 note til titel Hver titel med særskilt titelblad og paginering.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[a] anonym: Flores og Blanseflor. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 88 sider (1861, digte)
af Anonym

[b] anonym: Dværgekongen Lavrin. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 38 sider (1861, digte)
af Anonym

[c] anonym: Dødedandsen. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1860. 41 sider (1860, digte)
af Anonym

[d] anonym: Broder Rus. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1860. 24 sider (1860, digte)
af Anonym

[e] Michael, Hr.: Om Skabelsen og Syndefaldet. Et Digt af Hr. Michael, fordum Sognepræst i Odense. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1860. 52 sider (1860, digte)
1514 1. udgave: De creatione reruz [ie rerum]. Hær begyndher en lidhen bogh. Hwilcken ther tractherer och vnderwijs mz stor løst hvarledz gud fadher aff førsthæ begyndelsæ haffuer al Ting sckapt ... ♦ Kbh., 1514. 40 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[f] Michael, Hr.: Blade af Jomfru Marias Rosenkrands. Et Digt af Præsten Michael. Udgivne af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 40 sider (1861, digte)
1515 1. udgave: Expositio pulcherrima super rosario beate marie virginis, in danica lingua copulata noviter et impressa. Hær begynder en møghz nytthælig bog paa dansckæ. Om iomffrw marie rosenkrantz, och dess Brødersckaff ... ♦ Kbh., 1515
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[g] anonym [Weiger, Heman?]: Den syge Messe. En Satire fra Reformations-Tiden. Paany udgivet af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 40 sider (1861, digte)
formodet af Herman Veigere (d. 1556)
baseret på værk af Niklaus Manuel (1484-1530, sprog: tysk)
1533 1. udgave: Dialogus. En greselig ond tiende, sõ Pauen fick til Rom om den Papistiske Messe, som er det ypperste høffuitsticke i hans oc Anthechristens Kircke, Och huad suar hand hellige aanelige selffskaff der til swaret haffue. ♦ [Malmø], 1533. 20 sider
kollaps Noter
 note til titel Titlen: Den syge Messe, fremgår ikke af titelbladet, men af indholdsfortegnelsen og klummetitlen.
 note til titel Titlen før selve teksten er gengivet som: Dialogus. En græsselig ond Tidende, som paven fik til Rom om den Papistiske Messe, som er det ypperste Hovedstykke i hans og Antichristens Kirke, og hvad Svar han og hans hellige aandelige Selskab dertil svaret have. MDXXXIII [ie: 1533].

[h] antologi: Sange og Psalmer fra Reformations-Tiden. Samlede af C.J. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1861. 54 sider (1861, digte)
af uidentificeret

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.