Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Ungdomshistorier

Wied, Gustav: Ungdomshistorier, (1895, roman, dansk)
af Gustav Wied
forside af Gerhard Heilmann
Detaljer
Ungdomshistorier. En Fortælling. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1895. 425 sider
del af: København
del af: København
kollaps Noter
 note til titel Udkom 23-9-1895. Trykt i 1500 eksemplarer.
 note til titel Tilegnelse: Til mine Brødre Carl og Iohn Wied.
 note til titel Heri indgår digtet: Jeg tror kun paa én Gud ..., oprindelig trykt i: Ny Jord, januar-juni 1888, side 404-05.
 note til titel Heri indgår digtet: En Ofring, oprindelig trykt i: Ny Jord, januar-juni 1889, side 133.
 note til titel Heri indgår novellen: På Kafeen, oprindelig trykt i: København, 30-7-1891, under fællestitlen: I Krogene.
 note til titel Heri indgår novellen: Ved en Toddy, oprindelig trykt i: København, 23-12-1891.
Oversigt over andre udgaver:
1906 Senere udgave: Ranke Viljer. Satyrspil i fire Akter. ♦ Kbh., Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906 [ie: 1907]. 196 sider
1908 Senere udgave: Ungdomshistorier. En Fortælling. ♦ Kbh., Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 312 sider
1915 i: Mindeudgave [1s111] Senere udgave: Ungdomshistorier. (1895)
1916 i: Mindeudgave [6a] Senere udgave: Ranke Viljer
1938 i: Værker i Udvalg [3d] Senere udgave: Ranke Viljer
1966 Senere udgave: Ungdomshistorier. En fortælling. Optrykt efter 2. opl. ♦ Gyldendal, 1966. 289 sider