Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

De v-gudelige oc forvirrede Verdens Børns Klagemaal,

Skonning, H. H.: De v-gudelige oc forvirrede Verdens Børns Klagemaal,, (1648, digte, dansk) BD4:sp246
af Hans Hansen Skonning
Detaljer
De v-gudelige oc forvirrede Verdens Børns Klagemaal,. Rættergang oc Beskyldninger, imod den arme Justitiam, oc ilde hørde Sandhed. Aarhusz, 1648
kollaps Noter
 note til titel Blad E har følgende Titel: Dialogus eller Samtale imellem tuende Jomfruer, som er Retfærdighed oc Sandhed, den ene fangen oc ophængt, den anden vndrømmit, begge to aff Verden borte ... Denne arme forblindede Verden oc hindis Børn til opliuszning, Vilge oc Tieniste til sammen skreffvit. Ved H. H. Skonning. U. St. Prentet Aar 1648.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.