Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udsøgte Fortællinger

Lafontaine, A.: Udsøgte Fortællinger, (1799, novelle(r), tysk) EMP2322 BD4:sp462
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek
Detaljer
Udsøgte Fortællinger. Overs. ved K. L. Rahbek. ♦ Brummer, 1799. Bd. 1-2, 290 + 308 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, side 89: O.A.: "Det lykkelige Levnet" fragmentarisk gengivet.
kollaps Indhold

[1a] Lafontaine, A.: Hævnen (1799, novelle(r))
[1b] Lafontaine, A.: Lykke af Ulykke (1799, novelle(r))
[1c] Lafontaine, A.: Det lykkelige Levnet. Fragment af en la Fontainsk Fortælling (1799, novelle(r))
[1d] Lafontaine, A.: Intriguen (1799, novelle(r))
[1e] Lafontaine, A.: Kierlighed og Taknemmelighed (1799, novelle(r))
originaltitel: Liebe und Dankbarkeit, 1799
ca. 1800 Senere udgave: Taknemmelighed og Kjerlighed. En Fortælling. Overs. ♦ [ca. 1800]. 78 sider
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kleine Romane und moralische Erzählungen, 4, 1799.

[1f] Lafontaine, A.: Kierlighed og Skinsyge (1799, novelle(r))
1794 i: Fortællinger [1d] 1. udgave: Kierlighed og Skinsyge. (Die Gewalt der Liebe, in Erzählungen)

[2a] Lafontaine, A.: Natur og Bolerie (1799, novelle(r))
[2b] Lafontaine, A.: Gaadelegen (1799, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.