Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Sommer i By

Elmgaard, Bertel: Sommer i By, (1896, novelle(r), dansk) 👓
af Bertel Elmgaard
forord af Anders J. Eriksholm
Detaljer
Sommer i By. Smaa Landsbybilleder. Med Indledning af Anders J. Eriksholm. ♦ København, 1896. xvi + 140 [1] sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [v]-xvi: Indledning [om forfatteren og han værker, signeret: Sidst i Juli 96, Anders J. Eriksholm].
 note til titel Side [141]: Indhold.
 note til titel Med portrætbillede [skåret i træ af H.P. Hansen].
 note til titel Uddrag af indledningen: Nærværende lille Bind Fortællinger var af Forfatteren overdraget Hr. Karl Schønberg i Begyndelsen af 94. Elmgaard var allerede den gang meget syg, og da han døde i det tidlige Foraar, var Bogen ikke færdigtrykt. Saa blev Arbejdet lagt hen, og forskellige Omstændigheder gjorde, at det fik Lov at hvile indtil nu ...
Oversigt over andre udgaver:
1919 Senere udgave: Sommer i By. (Under Majtræet. - Sankt Hans Kogleri. - Møllegaarden. - Skøn Valborgfest. - Under Humleplukningen. - To Skytter). ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1919. 203 sider
kollaps Indhold

[s001] Elmgaard, Bertel: Under Majtræet. Side [1]-16 (1896, novelle(r))
[s017] Elmgaard, Bertel: Terningspillet. Side [17]-46 (1896, novelle(r))
[s047] Elmgaard, Bertel: Sanct Hans-Kogleri. Side [47]-73 (1896, novelle(r))
[s074] Elmgaard, Bertel: Krybskyttens Hustru. Side [74]-88 (1896, novelle(r))
[s089] Elmgaard, Bertel: Gamle An' Lisbeth, vor Fa'er og Sanct Peder. Side [89]-140 (1896, novelle(r))

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.