Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Smaafortællinger og virkelige Historier

Spiesz, K. H.: Smaafortællinger og virkelige Historier, (1800-05, novelle(r), tysk) EMP2816 BD4:sp472
af Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
Detaljer
Smaafortællinger og virkelige Historier. ♦ 1800-05. Bind [1]-2, 218 + 320 sider
originaltitel: Kleine Erzählungen und Geschichten, 1797
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse af udvalgte fortællinger fra samlingen: Kleine Erzählungen und Geschichten, 1797.
 note til oversat titel Bind 1 ved Joh. Christ. Hedegaard.
 note til oversat titel Bind 2 ved Jørgen Borch og Poul Poulsen.
 note til oversat titel Nyt oplag 1825, med titel: Fortællinger.
 note til oversat titel Nyt oplag 1825 har i bind 1, 2 upaginerede sider med: Forerindring [om oversættersættelsen, signeret J.C.H.].
kollaps Indhold

[1a] Spiesz, K. H.: Bjerggejsterne. En sandfærdig Historie (1800, novelle(r))
originaltitel: Die Berggeister, 1797
oversat af Johan Christian Hedegaard (1762-1831)

[1b] Spiesz, K. H.: Halvfemsindstyve Aars Lidelser. En sandfærdig Historie (1800, novelle(r))
originaltitel: Neunzigjähriges Leiden, 1797
oversat af Johan Christian Hedegaard (1762-1831)

[1c] Spiesz, K. H.: Dørvogtere ved Helvedes Port. En Etc. [ie: Sandfærdig historie] (1800, novelle(r))
originaltitel: Der Thorwärter an der Höllenpforte, 1797
oversat af Johan Christian Hedegaard (1762-1831)

[2a] Spiesz, K. H.: Oswald og Mathilde. En Tildragelse fra Middelalderen (1805, dramatik)
originaltitel: Oswald und Mathilde, 1797
oversat af Poul Poulsen, f 1760 (1760-1815)

[2b] Spiesz, K. H.: De skrækkelige Følger af en ringe, ubetydelig Letsindighed. Unge, uskyldige Piger til Eftertænkning og Advarsel (1805, novelle(r))
oversat af Poul Poulsen, f 1760 (1760-1815)
1804 1. udgave: Skrækkelige Følger af en lille Letsindighed. Til Advarsel for alle uskyldige Piger. Overs. af J. Werfel. ♦ 1804. 70 sider

[2c] Spiesz, K. H.: Giovani Liobetti. Et ondskabsfuldt Menneske uden Lige. Ved J. B. (1805, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Jørgen Borch (1767-1824)

[2d] Spiesz, K. H.: Den ulykkelige Venzel. Ved J. B. (1805, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Jørgen Borch (1767-1824)

[2e] Spiesz, K. H.: Hannes Bryllup. Ved J. B. (1805, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Jørgen Borch (1767-1824)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.