Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Skrifter

Marryat, Capitain: Skrifter, (1865-85, roman, engelsk) EMP1013 👓
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke
oversat af J.P.V. Petersen
Detaljer
Skrifter. Anden Udgave. Ved L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, C. Steen & Søns Forlag, 1865-85. Bind 1-19
kollaps Indhold

[1] Marryat, Capitain: Peter Simple. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C. Steen & Søns Forlag, 1865. 503 sider (1865, roman)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[2] Marryat, Frederick: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. Anden Udgave. Gjennemseet af L. Moltke. ♦ 1866. 438 sider (1866, roman)
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider

[3] Marryat, Fr.: Japhet, der søger efter sin Fader (1867, roman)
1838 i: Samlede Skrivter [16-17] 1. udgave: Japhet, der søger efter sin Fader. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 385 + 400 sider

[4] Marryat, Fr.: Percival Keene (1869, roman)
1843 i: Samlede Skrivter [33-34] 1. udgave: Percival Keene. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1843. Deel 1-2, 326 + 407 sider

[5] Marryat, Fr.: Mr. Midshipman Easy (1869, roman)
1837-38 i: Samlede Skrivter [14-15] 1. udgave: Mr. Midshipmand Easy eller Ligheds-Retten praktisk prøvet ombord i en Orlogsmand. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 381 + 336 sider

[6] Marryat, Fr.: Frank Mildmay (1870, roman)
1837 i: Samlede Skrivter [10-11] 1. udgave: Søofficieren. Roman. Overs. af Engelsk ved Saphir og A. C. Hanson. ♦ 1837. Deel 1-2, 370 + 386 sider

[7] Marryat, Fr.: Kongens Eje (1870, roman)
1836-37 i: Samlede Skrivter [5-6] 1. udgave: Kongens Eie. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 384 + 420 sider

[8] Marryat, Fr.: Kapergasten (1873, roman)
oversat af uidentificeret
1846 i: Samlede Skrivter [41-42] 1. udgave: Kapergasten for et hundre Aar siden. Overs fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, 288 + 272 sider

[9] Marryat, Fr.: Den fattige Jack. Overs. fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. Gjennemset af J.P.V. Petersen. 1874. 393 sider (1874, roman)
1841 i: Samlede Skrivter [26-27] 1. udgave: Den fattige Jack. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1841. Deel 1-2, 367 + 367 sider

[10] Marryat, Fr.: Dødseileren (1874, roman)
1840 i: Samlede Skrivter [20-21] 1. udgave: Dødsseileren eller Den flyvende Hollænder. Overs. af Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1840. Deel 1-2, 338 + 360 sider

[11] Marryat, Fr.: Pasjaen (1875, roman)
1836-37 i: Samlede Skrivter [8-9] 1. udgave: Paschaen eller Mange Eventyr i eet. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1836-37. Deel 1-2, 382 + 360 sider

[12] Marryat, Fr.: Newton Forster (1877, roman)
1837 i: Samlede Skrivter [12-13] 1. udgave: Newton Forster eller Coffardie-Farten. Roman. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ 1837. Deel 1-2, 371 + 373 sider

[13a] Marryat, Fr.: Sørøveren (1880, roman)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider

[13b] Marryat, Fr.: De tre Kuttere (1880, roman)
1837 i: Samlede Skrivter [7b] 1. udgave: De tre Kuttere

[13c] Marryat, Fr.: Masterman Flink eller Skibet "Pacific"s Undergang (1880, roman)
1841 i: Samlede Skrivter [30] 1. udgave: Masterman Flink eller Skibbruddet i det stille Hav, en Bog for Ungdommen. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1841. viii + 263 sider

[14] Marryat, Fr.: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. 1880. 355 sider (1880, roman)
1842 i: Samlede Skrivter [31-32] 1. udgave: Joseph Rushbrook eller Krybskytten. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1842. Deel 1-2, 378 + 390 sider

[15] Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Anden Udgave. Ved J. P. V. Petersen. ♦ 1881. 316 sider (1881, roman)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider

[16] Marryat, Fr.: Nybyggerne i Kanada. Anden Udgave. Ved J.P.V. Petersen. ♦ 1882. 308 sider (1882, roman)
1846 i: Samlede Skrivter [39-40] 1. udgave: Nybyggerne i Canada. Skrevet for Ungdommen. Overs. fra Engelsk af Frederik Jensen. ♦ 1846. Deel 1-2, (270 + 2 tavler) + 256 sider

[17] Marryat, Fr.: Snarleyyow eller Helvedhunden. Tredje Oplag [?]. Ved J.P.V. Petersen. 1883. 410 sider (1883, roman)
1838 i: Samlede Skrivter [18-19] 1. udgave: Snarleyyaw eller Den djævelske Hund. Historisk Roman. Overs. fra Engelsk ved H. Ipsen. ♦ 1838. Deel 1-2, 375 + 360 sider

[18] Marryat, Fr.: Fortælling om den unge Franskmand Violets Rejser og Hændelser i Kalifornien, Sonora og det vestlige Texas. Andet Oplag. Ved J. P. V. Petersen. ♦ Chr. Steen & Søns Forlag, 1884. 400 sider (1884, roman)
1844 i: Samlede Skrivter [35-36] 1. udgave: Monsieur Violets Reiser og Æventyr i Californien, Sonora og det vestlige Texas. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1844. Deel 1-2, i-viii + 9-381 + 364 sider

[19] Marryat, Fr.: Afrikarejsen o. a. Fortællinger. Anden Udgave. Ved. J.P.V. Petersen. ♦ 1885. 361 sider (1885, roman)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.