Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Skrifter

Falsen, Enevold: Skrifter, (1821, samling, dansk) BD4:sp166 👓
af Enevold (de) Falsen
redigeret af L. Stoud Platou
Detaljer
Skrifter. Samlede og udgivne af Ludv. Stoud Platou. ♦ Christiania, forlagt af Jacob Lehmann, 1821. 1-2. Bind, (xxiv + 567) + 576 sider
kollaps Noter
 note til titel Indhold, side v-166: Om Enevold Falsen. Et Par Ord om det Norske Akademie. Om Urbanitet. Tale, holden i det Schouboeske Underviisnings-Institut, den 1ste Oct. 1800. Hvad er Frihed, og hvor skulle vi søge den?
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket, bind 1
kollaps Indhold

[1s167] Falsen, Enevold: Dragedukken. Et Syngespil i fire Acter. Side 167-276 (1821, dramatik)
1797 1. udgave: Dragedukken. Et Syngestykke i fire Akter. Musiken af Kunzen. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos I.F. Morthorstes Enke, 1797. 126 sider

[1s277] Falsen, Enevold: Frierne og Kjæresten. Comedie i tre Acter. Taget af en Novelle af Schenck, kaldet: Die Kantianerinn, der findes i Romanen Calender for 1800. Side 277-360 (1821, dramatik)
andet: Schenck (sprog: tysk)
1803 1. udgave: Frierne og Kjæresten. Comedie i 3 Acter. Taget af en Novelle af Schenck, kaldet: die Kantianerinn, der findes i Romanen Calender for 1800. ♦ Kbh., 1803

[1s361] Falsen, Enevold: Idda. Drama i fem Acter. (Æmnet i dette Stykke er taget af Lafontaines Fortælling: Idda von Tockenburg). Side 361-480 (1821, dramatik)
andet: August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1802 1. udgave: Idda. Drama i 5 Acter. (Æmnet til dette Stykke er taget af [Aug.] Lafontaines Fortælling: Idda von Tockenburg.) Kbh., 1802

[1s481] Falsen, Enevold: Festen i Valhalla. Prolog til Kongens Fødselsdag, 1796 (1821, digte)
[1s501] Falsen, Enevold: Penias Tak til det Danske Folk. Prolog, 1800 (1821, digte)
[1s511] Falsen, Enevold: Cantate. Opført ved den aarlige Præmie-Uddeling i det Schouboeske Institut i Kjøbenhavn, den 1ste October 1799 (1821, digte)
[1s517] Falsen, Enevold: Fredens Triumph. Prolog (1821, digte)
[2a] Falsen, Enevold: Salvini og Adelson. (en borgerlig Tragoedie i fem Acter) (1821, samling)
[2b] Falsen, Enevold: Den snorrige Fættere eller Testamentet (Comedie i to Acter) (1821, samling)
[2c] Falsen, Enevold: Arven i Marseille. (Drama i een Act) (1821, samling)
[2d] Falsen, Enevold: Hvad vil folk sige? (Comoedie i fem Acter) (1821, samling)
[2e] Falsen, Enevold: Kunstdommeren. (Original Comoedie i fem Acter) (1821, samling)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.