Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars

Mickelsen, Hans [ie: Holberg, Ludvig]: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars, (1719, digte, dansk) BD4:sp229
af Ludvig Holberg
Detaljer
En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 note til titel Herfra stammer de bevingede ord: Ak væ, mit ene Knæ, / den Indgang er for lang [1. bog, 3. sang, linie 420].
 note til titel Herfra stammer de bevingede ord: At kiøbe Kringler nu heel ubeleylig er [4. bog, 2. sang, linie 308].
Oversigt over andre udgaver:
1720 Senere udgave: Peder Paars. Poema heroico-comicum. Med tvende Fortaler og Just Justesens Anmerkninger. Tredie Edition Forbedret med et Tilleg til den Tredie Bog og med den Fierde, som er gandske nye. ♦ Tryckt Aar 1720
1772 Senere udgave: Peder Paars. Et heorisk-comisk Poema. Udgivet paa nye ved et Selskab. ♦ Kbh., 1772. Kvartformat
1798 Senere udgave: Peder Paars. et heroiskcomisk Digt. Paa ny udgivet af K. H. Seidelin. ♦ Kbh., 1798
1823 Senere udgave: Peder Paars. Efter Forfatterens sidste Udgave, med de øvrige Udgavers afvigende Læsemaader og med dertil føiede Anmærkninger udgivet af A. E. Boye. ♦ Kbh., 1823
1832 Senere udgave: Peder Paars. Udg. ved A.E. Boye. 2. Opl. ♦ Kbh., 1832
1835 Senere udgave: Peder Paars. Paa ny udg. af J.C. Lange. Kbh., 1835
1845 Senere udgave: Peder Paars. Comisk Heltedigt. Udgivet med 100 Illustrationer af et Selskab ved I. Davidsen. Tegningerne udført af P. C. Klæstrup, Træsnittene af A. Kittendorff. ♦ Kjøbenhavn, I.G. Salomon, 1857. viii + 311 sider, illustreret
1855 Senere udgave: Peder Paars. Udg. for det Holbergske Samf. af F. L. Liebenberg. ♦ (Gyldendal), 1855
1857 Senere udgave: Peder Paars. Comisk Heltedigt. Med 100 Illustrationer. [2. Udg.] ♦ Kjøbenhavn, Andr.Fred. Høst's Forlag, 1857. iii + 311 [1] sider, illustreret
1863 Senere udgave: Peder Paars. Paany udgivet af F. L. Liebenberg. Med sex Tegninger af W. Marstrand, ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlagsboghandel, 1863. xiii + 256 sider + 6 billeder
1879 Senere udgave: Peder Paars. Udg. af F. Liebenberg. 3. Udg. ♦ Philipsen, 1879.
1910 Senere udgave: Peder Paars
1913 Senere udgave: Peder Paars
1926 Senere udgave: Peder Paars. Udg. af Harald Rue. (Tegninger af Henrik Starcke). ♦ Martin, 1926. 304 sider. Pris: kr. 4,00
1949 Senere udgave: Peder Paars

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.