Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Værker

Aakjær, Jeppe: Samlede Værker, (1918-19, samling, dansk) 👓
af Jeppe Aakjær
Detaljer
Samlede Værker. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag. 1918-19. 1-8 Bind
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, 2 upaginerede sider: [Forord, signeret: Jenle, 10. August 1918, Jeppe Aakjær].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
kollaps Indhold

[1] Aakjær, Jeppe: Digte. 1885-1908. #Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag. 1918. [12] + 288 + [8] sider (1918, digte)
1899 1. udgave: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret
1905 [Uddrag] 1. udgave: Fri Felt. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1905. [8] + 183 sider
1906 1. udgave: Rugens Sange og andre Digte. ♦ Gyldendal, 1906. 141 + [3] sider
1909 [Uddrag] 1. udgave: Muld og Malm. En Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1909. [8] + 177 + [3] sider
1920 Senere udgave: Samlede Digte. 1885-1918. ♦ Gyldendal, 1920 [ie: 1918]. Bd. 1-3, 368 + 328 + 328 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2] Aakjær, Jeppe: Digte. 1908-1918. (Odense), 1918. [12] + 280 + [8] sider (1918, digte)
1910 [Uddrag] 1. udgave: Den Sommer og den Eng. Digte. ♦ Gyldendal, 1910. [6] + 100 sider
1916 [Uddrag] 1. udgave: Vejr og Vind og Folkesind. Digte. ♦ Gyldendal, 1916. 138 + [6] sider
1920 Senere udgave: Samlede Digte. 1885-1918. ♦ Gyldendal, 1920 [ie: 1918]. Bd. 1-3, 368 + 328 + 328 sider
1921 Senere udgave: Hjærtegræs og Ærenpris. Digtsamling. ♦ Gyldendal, 1921. 149 sider

[2:s98] Aakjær, Jeppe: Gammel Jehannes hans Nøjesvis. Side 98-102 (1918, digte)
1916 1. udgave: Gammel Jehannes hans Nöjesvis. ♦ Holstebro, Tr. h. Niels P. Thomsen [ikke i boghandlen], 1916. [24] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[3] Aakjær, Jeppe: Skuespil. (Odense), 1918. [8] + 357 + [3] sider (1918, dramatik)
[3a] Aakjær, Jeppe: Livet på Hegnsgaard. Side 1-88 (1918, dramatik)
1907 1. udgave: Livet paa Hegnsgaard. Bondekomedie i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1907. [8] + 118 + [2] sider

[3b] Aakjær, Jeppe: Ulvens Søn. Side 89-188 (1918, dramatik)
1909 1. udgave: Ulvens Søn. Skuespil i fire Akter. ♦ Gyldendal, 1909. [4] + 134 + [2] sider
kollaps Noter

[3c] Aakjær, Jeppe: Naar Bønder elsker. Side 189-274 (1918, dramatik)
1911 1. udgave: Naar Bønder elsker. Skuespil i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1911. [4] + 108 sider

[3d] Aakjær, Jeppe: Himmelbjergpræsten. Side 275-357 (1918, dramatik)
1917 1. udgave: Himmelbjærgpræsten. Et Skuespil. [Et Forspil og 4 Akter]. ♦ Gyldendal, 1917. 108 + [4]

[4] Aakjær, Jeppe: Artikler og Taler. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1919. [10] + 566 + [4] sider (1919, tekster)
1913 1. udgave: Sommer-Taler. ♦ Gyldendal, 1913. 197 + [3] sider
1915 1. udgave: Hedevandringer. ♦ Gyldendal, 1915. 100 [4] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: [Forord, signeret Jenle, 2. Septbr. 1918, Jeppe Aakjær].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[4s023] Aakjær, Jeppe: Missionen og dens Høvding. Side 23-57 (1919, tekster)
andet: Vilhelm Beck (1829-1901)
1897 1. udgave: Missionen og dens Høvding. ♦ I kommission hos Jacob Erslew, 1897. 58 sider

[5] Aakjær, Jeppe: Af min Hjemstavns Saga. Lidt Bondehistorie. ♦ 1919. viii + 734 sider (1919, tekster)
1910 1. udgave: En Landsby-Tragedie. ♦ Holstebro, Trykt hos Niels P. Thomsen [ikke i boghandlen], [1910]. [4] + 16 + [6] sider
1917 1. udgave: En Skarns-Præst og andre Syndere. Kulturbilleder fra Hjemstavnen. ♦ 1917. 123 sider

[6s001] Aakjær, Jeppe: Bondens Søn (1919, roman)
1899 1. udgave: Bondens Søn. Skildringer fra Fjends Herred. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. 167 sider

[6s115] Aakjær, Jeppe: Vadmelsfolk. [1] (1919, novelle(r))
1900 1. udgave: Vadmelsfolk. Hedefortællinger. ♦ Søtoftes Forlag, 1900. 255 sider

[6s116] Aakjær, Jeppe: Mens Pølsen koger. (1900). Side 116-34 (1919, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [a] 1. udgave: Mens Pølsen koger

[6s135] Aakjær, Jeppe: Eros og Bierne. (1900). Side 135- (1919, novelle(r))
1901 indgår i: Fjandboer [b] 1. udgave: Eros og Bierne

[6s149] Aakjær, Jeppe: Da Lampen tændtes (1919, novelle(r))
1901 indgår i: Fjandboer [c] 1. udgave: Da Lampen tændtes

[6s160] Aakjær, Jeppe: Dødsfjender (1919, novelle(r))
1901 indgår i: Fjandboer [a] 1. udgave: Dødsfjender

[6s188] Aakjær, Jeppe: Bakgaarden og dens Beboere (1919, novelle(r))
[6s221] Aakjær, Jeppe: Frederik Tapbjergs Plovgilde. (1900). Side 221-36 (1919, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [c] 1. udgave: Frederik Tapbjergs Plovgild
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[6s237] Aakjær, Jeppe: I Daalum Mølle (1919, novelle(r))
[6s264] Aakjær, Jeppe: Jens Tanderup (1919, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [b] 1. udgave: Jens Tanderup

[6s285] Aakjær, Jeppe: Ene (1919, novelle(r))
1900 indgår i: Vadmelsfolk [f] 1. udgave: Ene

[6s303] Aakjær, Jeppe: En Omløber (1919, novelle(r))
[6s345] Aakjær, Jeppe: To om én (1919, novelle(r))
1905 indgår i: Fra Jul til Sanct Hans [f] 1. udgave: To om én

[6s356] Aakjær, Jeppe: Julebagning. (1901). Side 356-99 (1919, novelle(r))
1905 indgår i: Fra Jul til Sanct Hans [a] 1. udgave: Julebagning

[6s400] Aakjær, Jeppe: Snaps (1919, novelle(r))
[6s411] Aakjær, Jeppe: Paa Brandsyn. (1902). Side 411-17 (1919, novelle(r))
[6s418] Aakjær, Jeppe: Var Grundtvig ikke Præst (1919, novelle(r))
[6s423] Aakjær, Jeppe: Naar Bier sværmer (1919, novelle(r))
1905 indgår i: Fra Jul til Sanct Hans [h] 1. udgave: Naar Bier sværmer

[6s439] Aakjær, Jeppe: Vredens Børn (1919, roman)
1904 1. udgave: Vredens Børn. Et Tyendes Saga. ♦ Gyldendal, 1904. [4] + 275 sider

[7s001] Aakjær, Jeppe: Selvplageren (1919, novelle(r))
[7s006] Aakjær, Jeppe: Kromand imod sin Vilje (1919, novelle(r))
[7s009] Aakjær, Jeppe: Dorres Kat. (1905). Side 9-21 (1919, novelle(r))
1905 indgår i: Fra Jul til Sanct Hans [e] 1. udgave: Dorres Kat

[7s022] Aakjær, Jeppe: Vesterfra (1919, novelle(r))
[7s026] Aakjær, Jeppe: Under Sablen (1919, novelle(r))
[7s030] Aakjær, Jeppe: Antonius' Fistelser (1919, novelle(r))
1908 indgår i: Hvor Bønder bor [c] 1. udgave: Antonius' Fristelser

[7s043] Aakjær, Jeppe: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven (1919, novelle(r))
1908 indgår i: Hvor Bønder bor [a] 1. udgave: Da Hyrdedrengen skulde i Skoven

[7s056] Aakjær, Jeppe: Paa Aftægt. (1907). Side 56-122 (1919, roman)
1907 1. udgave: Paa Aftægt. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1907. [4] + 160 sider

[7s342] Aakjær, Jeppe: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur Folk. Side 341-73 (1919, roman)
1911 1. udgave: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur' Folk. ♦ Gyldendal, 1911. [8] + 89 + [3] sider

[7s375] Aakjær, Jeppe: Esper Tækki (1919)
1913 1. udgave: Esper Tækki. En Sallingbo-Empe. ♦ Gyldendal, 1913. 59 sider

[8s001] Aakjær, Jeppe: Arbejdets Glæde. Side 1-186 (1919, roman)
1914 1. udgave: Arbejdets Glæde. En Fortælling om Bønder. ♦ Gyldendal, 1914. 370 + [6] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s187] Aakjær, Jeppe: Hvor der er gjærende Kræfter. Landarbejderroman. Side 187-349 (1919, roman)
1916 1. udgave: Hvor der er gjærende Kræfter. Landarbejderroman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 361 + [7] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s351] Aakjær, Jeppe: Jens Langkniv. Af Fjends Herreds Krønikebog. Side 351-546 (1919, roman)
1915 1. udgave: Jens Langkniv. Af Fjends Herreds Krønikebog. ♦ Gyldendal, 1915. 367 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.