Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede, udvalgte Digte

Haste, Peder Horrebow: Samlede, udvalgte Digte, (1835, digte, dansk) BDsupp:sp774 👓
af P.H. Haste
udgiver: Jens Hansen Smidth
Detaljer
Samlede, udvalgte Digte. Udgivne af J.H. Smidth. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. xiv + 194 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-x: Peder Horrebow Haste [signeret: October, 1834, J.H.S.].
 note til titel Indhold: [1] Religiøse Sange: Maria, Jesu Moder. Sørgesang ved Enkedronning Juliane Maries Jordefærd. Lovsang. Paaskesang. Passionssang. Psalme. Psalme ved Indvielsen af Svendborgs Assistents Kirkegaard. Til Forsynet. Tvivleren. Psalmer ved Begravelsen af tre Børn, som druknede. Gravsang. [2] Lyriske og elegiske Digte: Udsigt over Livet. Ved Tyge Rothes Grav. Over Johan Frederik Lindencrone. Ved Mariane Bournonvilles Grav. Over Lævinius Christian Sander. Ved min Svigerfader Oldingen Thor Melbyes Grav. Ved en Grav. Til R. Frankenau. Til min Birgitte. Til min Hustru. Freden. Najaden. Taalmodighed. Kysset. Elegie, til Phantasien, i Efteraaret 1790. En ung Piges Morgensang. Kjærlighed. Stambogs-Vers. Romance. Vaarsang. Vuggesang. Afskeden fra Jette. Afskeden fra Sophienholm. Ode til Digtekunsten. Elegie i en Stambog. Laurbærkrandsen. Bøn til Venskab. Sangens Priis. I en Vens Stambog. Til Louise ****. Svanelil. Maria af Catalonien og Pater Guarino. Qvindens Kald. Doras Krands. Den lykkeligste Pige. Trines Lykke. Hannes Sange: I. Morgensang. II. Ved Sytøiet. III. Strikkevise. IV. Spindevise. V. Daglig Sang. VI. I Tusmørket. VII. Andagt. [3] Selskabelige Sange og Viser: Til Glæden. Vaarsang. Vintervise. Nytaarssang. Balviser: I. Luftig og lys var hele Jorden. II. Det stærkt er i Moden at fryse. III. Med dands man ofte fundet har. IV. See Timerne synke. V. De Boglærde stundom har maadelig Sands. VI. Dydens Engel sørger ikke. VII. Nu de barske Vinde suse. VIII. O Fryd, o Fryd! Du kom fra Gud. IX. Den Gjerrige knæler for Mammon saa tit. Selskabssange: I. Hver, som lever, søger Glæde. II. Livet er tit ved et Blomsterbed lignet. III. Vaagn op til Fryd. IV. Den 28de Januar 1826. V. Mangen liflig Rose smiler. VI. Du, som trøster Mennesket.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.