Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Skuespil

Heiberg, P. A.: Samlede Skuespil, (1806-19, dramatik, dansk) BD4:sp320 👓
af P.A. Heiberg
udgiver: Knud Lyne Rahbek
Detaljer
Samlede Skuespil. Udgivne ved K.L. Rahbek. 1-4. Deel. Anden og forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Joh.Fred. Schultz, 1806-1819
kollaps Noter
 note til titel Bind 4 har forlagsangivelsen: Trykt i det Schultziske Officin, og forlagt af Dorthea sal. Schultz.
 note til titel Bind 1, 4 upaginerede sider [i-iv]: Forerindring [af P.A. Heiberg]. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 note til titel Bind 3, side [413]-16: Efterskrift til dette tredie Bind. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 note til titel Bind 4, side [281]-306: Til Læseren [signeret: Paris den 9de Julii 1819, P.A. Heiberg]. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 note til titel Bind 3, side [412]: Trykfeil, Bind 4, side [280]: Rettelser og Trykfeil.
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, P. A.: Menneskekjenderen eller de falske Formodninger. Original Komedie i fem Akter. Side 1-190 (1806, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1b] Heiberg, P. A.: Virtuosen No. 1. Comedie i een Act. Side 191-242 (1806, dramatik)
1792 i: Skuespil [1c] 1. udgave: Virtuosen. No. I. [Comoedie i een Act]. Side [306]-354
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1c] Heiberg, P. A.: Virtuosen No. 2. Comedie i een Act. Side 243-302 (1806, dramatik)
1789 1. udgave: Virtuosen. En original Komoedie i 1 Akt, tilegnet det offentlige eller private Theater-Selskab, som opfører samme. ♦ Kbh., 1789
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1d] Heiberg, P. A.: Selim og Mirza. Syngestykke i tre Acter. Musiken af Syngemester [H.O.] Zink. Side 303-60 (1806, dramatik)
musik af H.O.C. Zinck (1746-1832)
1790 1. udgave: Selim og Mirza. Originalt Skuespil med Musik i tre Acter. Musiken af O. Zink. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Frederik Holm, 1790. viii + 72 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2a] Heiberg, P. A.: Forvandlingerne. Comedie i fem Acter. Side 1-146 (1806, dramatik)
1788 1. udgave: Forvandlingerne. En original Comoedie i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og tilkiøbs hos Bogtrykker J.F. Morthorst, 1788. 143 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2b] Heiberg, P. A.: Duellen. Original Comedie i to Acter. Side 147-230 (1806, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2c] Heiberg, P. A.: Hofsorgen eller Testamentet. Comedie i een Act. Side 231-86 (1806, dramatik)
1794 i: Skuespil [3a] 1. udgave: Hofsorgen eller Testamentet. Comoedie i en Act. Side [54]-110
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust [side 231-256]
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust [side 257-286]

[2d] Heiberg, P. A.: Chinafarerne. Syngestykke i to Acter med en Mellem-Act. [Musik af Cl. Schall]. Side 287-374 (1806, dramatik)
musik af Claus Schall (1757-1835)
1792 1. udgave: Chinafarerne. Syngestykke i to Acter med en Mellem-Act. Til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. Musiken af C. Schall. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Hom, 1792. [iv] + 112 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3a] Heiberg, P. A.: Heckingborn. Comedie i fem Acter. Side 1-122 (1806, dramatik)
1792 i: Skuespil [1b] 1. udgave: Heckingborn. Comoedie i fem Akter. Side [178]-298
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3b] Heiberg, P. A.: De syv Tanter. Comedie i to Acter. Forfatterens gamle Ven Rahbek tilegnet. Side 123-252 (1806, dramatik)
kollaps Noter

[3c] Heiberg, P. A.: Den gamle Skuespiller. Comedie i een Act. Forfatterens gamle Ven Schwartz tilegnet. Side 253-342 (1806, dramatik)
tilegnet: Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter

[3d] Heiberg, P. A.: Indtoget. Syngestykke i 2 Acter. Side 343-411 (1806, dramatik)
musik af J.A.P. Schulz (1747-1800)
1791 1. udgave: Indtoget. Syngestykke i to Acter, til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1791. [viii] + 88 sider

[4a] Heiberg, P. A.: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side 1-146 (1819, dramatik)
1793 i: Skuespil [2a] 1. udgave: De Vonner og Vanner. Comoedie i fem Akter. Side [24]-170
kollaps Noter

[4b] Heiberg, P. A.: Mystifikationen eller Skuespillet inpromptu [ie: impromptu]. Syngestykke i tre Akter. Side 147-256 (1819, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4c] Heiberg, P. A.: Cantate. I Anledning af Kronprinds Frideriks og Prinsesse Marie Sophie Friderikes høitidelige Indtog i Kiøbenhavn opført den 26de September 1790, da Selskabet Kronprindsens Klub holdt sin første Sammenkomst. Side 257-68 (1819, dramatik)
1790 1. udgave: Cantate. I Anledning af Kronprinds Frideriks og Prindsesse Marie Sophie Friderikas höitidelige Indtog i Kiöbenhavn opfört da Selskabet Kronprindsens Klub holdt sin förste Sammenkomst den 26de September 1790. Musiken af C. Schall. ♦ [Kiøbenhavn], 1790. 14 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4d] Heiberg, P. A.: Fredens og Bellonæ Trætte. Cantate, opført i Selskabet Kronprindsens Klub i Anledning af Kongens og Kronprindsens Fødselsfester i Januarii 1791. Side 269-279 (1819, dramatik)
1790 1. udgave: Fredens og Bellonæ Trætte. Cantate for Selskabet Kronprindsens Klub til Hans Majestets Födsels-Fest den 29. Januarii 1790. Musiken af C. Shall. ♦ [København], trykt hos Christian Frederik Holm, [1790]. 15 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.