Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Skrivter

Smollet, Tobias: Samlede Skrivter, (1833-34, roman, engelsk) EMP1297 BDsupp:sp830
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
oversat af J.C. Lange
Detaljer
Samlede Skrivter. Overs. af J. C. Lange. ♦ 1833-34. Bd. 1-8. (Gallerie for fremmede Classikere)
kollaps Noter
 note til oversat titel Langes oversættelse er "omarbeidede Oversættelser, hvori det Bedste af de ældre Fordanskninger er benyttet", jævnfør polemik i tidsskriftet Dannora, 1. bind, side 218.
kollaps Indhold

[1-3] Smollet, Tobias: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. ♦ C. Steen, 1833. Del 1-3, 282 + 298 + 358 sider (1833, roman)
1769 1. udgave: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Fortale [af overs.].
 note til oversat titel Også udsendt som bind 1 og ? af Gallerie for fremmede Classikere.

[4] Smollet, Tobias: Ridder Launcelot Greaves' og hans Venners, Sømandens og Sagførerens Tildragelser. [2. Udgave]. ♦ 1833. 307 sider (1833, roman)
1790 1. udgave: Ridderen Sir Launcelot Greaves og hans Venners, Søemandens og Advokatens Tildragelser. Af Forfatteren til Peregrine Pickle. Frit fordansket af den samme Oversætter [ie: J.C. Tode]. ♦ 1790. 298 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side ?: [Tilegnelse til Herr Conferenceraad Collin, af overs.].
 note til oversat titel Side ?-?: Forerindring [af overs.].

[5-6] Smollet, Tobias: Roderik Randoms Tildragelser. ♦ 1834. Bd. 1-2, 512 + 429 sider (1834, roman)
oversat af Johann Clemens Tode (1736-1806)
1802-03 1. udgave: Roderik Random. Overs. af J. C. Tode. ♦ 1802-03. Deel 1-2, (vi + 514) + 546 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [af overs. (Med liste over Todes oversætterbommerter)].

[7-8] Smollet, Tobias: Humphry Clinker's Reise. Roman. ♦ 1834. Bd. 1-2, (xii + 392) + 352 sider (1834, roman)
1796-98 1. udgave: Humphry Clinkers Reise. Ved Forfatteren til Peregrine Pickle. Fordansket af sammes Oversætter [ie: J.C. Tode]. ♦ 1796-98. Deel 1-2, (viii + 433) + 456 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bd. 1, side v-xii: Fortale [Todes forerindring].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.